16-05-13 Chemtrails över Sverige vad innebär detta?

KÄLLA: http://chemtrails-sverige.blogspot.se/2011/10/chemtrails-sverige-skane-mycoplasma.html

Just nu när du läser detta andas du in giftiga metaller och kemikalier som aluminiumoxid,  bariumsalter, ethylen dibromid, strontium, svavel hexaflourid, polymer, nanopartiklar, mykoplasma, virus, “smart dust” mm och det har du gjort sedan några år tillbaka.

Enorm sprutning av chemtrails från omärkta flyg över södra Sverige 16 November 2011

Känner du dig sjuk ? Feber/frossa ? Huvudvärk ? Trötthet ? Mer frekventa luftvägsbesvär ? Rinner näsan ? Ont i magen ? Fått hudbesvär ? Tappat hår ? Torra slemhinnor i näsan ?, osv.

Äldre och personer med nedsatt immunförsvar slås ut i allt snabbare takt.
 
Dessa gifter och toxiner påverkar dina lungor, luftvägar och bryter långsamt ner ditt immunförsvar.
Hela Sveriges natur, åkermark, vattendrag håller på att förgiftas och förstöras av nedfallet !
 
Regeringen och myndigheter vet om vad som sker och tillåter detta mot dig ! 
 
Bakom din rygg !
 
Media är helt styrda i frågan och med på noterna fullt ut och tar inte upp ämnet !
 
Desinformation, förvirringar och lögner serveras av bla Staten och myndigheter där man kallar detta för “konspirationsteorier”för att skydda detta vansinnesprojektet som pågår, allt för att lura dig in i en falsk trygghet !
 
Sverige har sålt sig till USA, EU, FN mfl för att galna och farliga forskare bland annat ska få leka “Stjärnornas krig” dolda bakom en lögn om “global uppvärmning” som bland annat innebär väder manipulering, övervakning och totalkontroll av dig bakom din rygg på bekostnad av både din hälsa och miljö !
 
Välkommen till en ny skön värld med en giftig koboltblå Barium himmel och konstgjort väder !
 
 

Den topphemliga globala agendan nu avslöjad ! 

NASA rapporterade 5 år sedan att jorden nu tar emot minst 20% lägre solljus än 10 år tidigare.Efter 16 år av förnekelse, har Vita huset forskaren Czar John P Holdren nu medgett att de har “testat” manipulation av jordens atmosfär med Bariumsalter, Aluminiumoxid och andra giftiga ämnen. (och fortsätter än)
Det finns ett världsomspännande hemligt program för att manipulera atmosfären.
De erkänner att det händer, men de kommer inte att berätta varför……
 
Det är nu dags att gemensamt stoppa denna förgiftning av planeten, att vi gemensamt verkar för att vi och våra barn kan andas luften, äta födan och dricka vattnet, som det ser ut nu blir ALLT kontraminerat med dom giftiga aerosoler, metaller och polymer som spys ut över våra huvuden !
 
 Nordvästra Skåne 16 November 2011 Bilden tagen klockan 08.02
 
I denna förrädiska Amerikanska agenda för sk “geoengineering” (sk klimatstyrning- manipulering av jordens naturliga jetströmar i atmosfären och att säkerställa alla funktioner hos HAARP-vapnet) gick Socialdemokraterna med i bakom ryggen på Sveriges befolkning redan 2001 !
 
Ingen i regeringen eller inom försvaret vill yppa något om detta ! Media verkar inte få ta upp detta överhuvudtaget ! Vissa i regeringen och oppositionen känner sedan tidigare till besprutningen.
 
Atmosfären håller redan på att förstöras av enorma mängder aluminium som sprutats där i.
 
Börja studera strecken på himlen så ser ni att något är fel !
 
*Se skrämmande exempel i nedan video filmad av en privatperson. Barkaby/Stockholm 2011-10-14

Tycker ni att något blivit alldeles fel med vädret ? Ska vi tro på rapporter om “växthuseffekt” då dessa nu avslöjats som “pseudovetenskap” dvs manipulerade och skapade för att upprätthålla tron….men av vilken anledning ? 

För att rättfärdiga ett militärt vapen genom termen “Geoengineering” i folkets öron ? För att avsiktligt strunta i konsekvenserna av nedfallet från besprutning med giftiga metaller och kemikalier ? 
Man även kunnat konstatera att bakterier och virus ingått i cocktailen (bla mykoplasma). 
 
Allt detta avsiktligt för att reducera en ökad population alt göra oss medvetet sjukare ?
 
Var finns nu alla “miljöaktivister” och “miljöpartister” och alla andra som gapat sig hesa om utsläpp och skattepålagor på utsläpp ? Tystade ?
 
 
Till vilken nytta när hela planeten håller på att förgiftas av besprutningen med Aluminiumoxider, lågradioaktivt Barium, Strontium, Svavel, Polymer, bakterier, mm som faller ner ur skyn från “Chemtrailsen” och påverkar allt levande negativt ?
 
 
Är detta topphemliga militära och globalt omfattande chemtrail-aerosol projekt använt för att öka atmosfärens värme för att bevara den “globala uppvärmningskrisen” för den kassako som det är?
 
Alla ingredienser i Chemtrails är kända för att öka värmen i atmosfären, likaså HAARP-vapnets kapacitet att värma upp atmosfären genom stora mängder av riktad energi.
 
Har man kanske tom medvetet “ökat” temperaturen i atmosfären på detta sätt för att snabbare kunna smälta polernas istäcke, för att komma åt naturtillgångar om olja, naturgas och mineraler ?
 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s