Time To Wake Up! – Dags att Vakna Upp!

Do You Want to Wake Up? It´s Up To You!

Step out of your comfort zone and doing something positive for your sisters and brothers, we are all One!

Create peace within ourselves, there will be peace outside!
Forgive yourself so you can forgive others!
Love yourself so you can love others!
Unconditional love!

Vill Du Vakna Upp? Det Är Upp Till Dig!

Kliv ur din komfortzon och gör något positivt för dina medsystrar och medbröder, vi är alla ETT!

Skapa fred inombords så blir det fred utanför!
Förlåt dig själv så kan du förlåta andra!
Älska dig själv så kan du älska andra!

Villkorslös kärlek!

alien2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s