Film – Video: Genetic Roulette, 2016-06-05

Source: vaken.se

Efter två decennier av GMO i kosten har läkare och vetenskapsmän upptäckt en alarmerande trend. Samma allvarliga hälsoproblem som man funnit i försöksdjur, boskap och husdjur som fått GMO-föda ökar nu i den amerikanska befolkningen. När människor och djur slutar att äta GMO-mat förbättras deras hälsa.

http://geneticroulettemovie.com/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s