Intel SITREP by Dinar Chronicles, June 29th, 2016

Reval-22

 

Intel SITREP from DEEP SOURCE – June 29, 2016

“Ultimate Deadline” – Intel SITREP from Deep Source(s) for June 29

 

Deep Source (RV/GCR):

“The RV is scheduled to begin on July 3rd with the new gold standard USN.”

Deep Source (Resistance):

“Rodrigo Duterte, president-elect of the Philippines, chosen by the Chinese Elders will be inaugurated tomorrow, June 30, 2016. This will mark the day of yet another victory for the Resistance next to the Brexit. Official recognition of the restored US Republic is scheduled for Independence Day, the 4th of July.”

Deep Source (The Alliance):

“The Alliance is now in control of the planet. Pockets of Cabal resistance still present. Ultimate deadline to synchronize events set for July 5th. Victory to the Light.”

Note from Deep Source(s):

“Please note: Intel that is being provided from us to you is indeed accurate but completely raw and does have a tendency to not follow through. There is no denying that we are all in frustration and loss of patience. It is entirely a fact that intel being provided is real, but there are constant on-going activities that change the situation. This is agonizing but you mustn’t lose hope. Nothing lasts forever.”

http://inteldinarchronicles.blogspot.com/2016/06/ultimate-deadline-intel-sitrep-from.html

Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 28 juni, 2016

nidle071112

11 Kan, 17 Kayab, 12 Manik

Dratzo! Något underbart görs redo för att ske! Den tusenåriga världen tillhörande den mörka kabalen faller samman. Röstandet för att Storbritannien överger den Europeiska Unionen är en synlig del av vad som händer runt om i världen. De mörka har famlat i hemlighet under de senaste månaderna då de som önskar att en ny värld sätts ihop har skapat överenskommelser och organisationer för att föra in det nya. Detta har skapat en ny global omstart av världens valutor, vilka universellt kommer att backas av guld och silver. De mörkas aktiemarknad och börser kommer att tappa i värde då dessa nya finansiella instrument, såsom CIPS, BRICS och AIIB går i effekt. De kommer att byta ut gamla organisationer såsom SWIFT och IMF. Tiden för en slutgiltig uppgörelse har kommit till sist! Snart kommer ni att få se hur kärnan av ledarskapet för de gamla finansiella och regeringssystemen arresteras och skickas iväg till en välförtjänt isolering. I ett sådant läge kan de inte längre blanda sig i eller på något sätt försena detta nya system då det globalt läggs på plats. Underbart nog så är detta bara början på än fler händelser som är ödesbestämda att radikalt omforma er värld!

Dessa ting kräver nya regeringsskick. För årtionden sedan föddes NESARA och hölls hemligt tills att världen i sanning var redo att transformeras. Det nya banksystemet behöver en serie av välkomna regleringar för att vara redo att ändras till det bättre. Denna struktur behöver också nya internationella medel för att sköta den dagliga verksamheten och fritt transferera stora summor från en del av denna verklighet till en annan. Denna struktur är CIPS (Cross-Borders Inter-Bank Payment System). Det är nu sammanflätat med SWIFT för att erbjuda ett internationellt system designat att sätta stopp för den grova inblandningen som skedde i det förgångna, vilket orsakade onödiga förseningar och ifrågasatta fördröjningar av stora transaktioner. Den nya organisationen, som kommer att byta ut efter-krigets IMF, blir både BRICS gruppen och AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). På detta sätt kommer de betungande lånen som tidigare påtvingades världen av IMF att korrigeras till slut. Dessa ting är i själva verket en början för att etablera ett finansiellt system genom vilket välstånd sprids internationellt och nya regeringsskick dyker upp som vilda blommor.

Detta välstånd kommer att uppnås på ett antal sätt. Det viktigaste är förmånen som har samlats ihop av de som har tillbringat tid med att förbereda för kommandet av denna nya valutaomvärdering. Det kommer också att spridas genom att sätta stopp på de stora belastningarna som regeringar och banker har pådyvlat folket i världens olika länder. Dessa underliga skatter, lån och pålagor kommer dels att upphöra samt också att betalas tillbaka av många regeringar och banker. Dessutom kommer de många underliga avgifterna som sedan länge använts av banker att antingen upphöra eller begränsas till mer vettiga nivåer. Ni kommer inom kort att leva i en värld som fritt låter er att administrera och använda dessa pengar som ni kommer att äga. Ta tiden i akt för att lära er om makt som pengar skapar, och samtidigt, se hur ett antal tidigare undangömda teknologier är kapabla att göra slut på behovet av alla former av pengar. Denna lektion är en som vi känner att ert växande medvetande fritt kommer att förläna. Med ert nya välstånd så kommer ni att se hur ett annorlunda strukturerat samhälle kan skapas.

Denna nya verklighet blir övergången mellan en värld fylld av begränsade resurser och en som är baserad på oändliga möjligheter. Denna ny övergångs-verklighet kommer att få ta emot de mycket välbehövliga lektionerna från de Uppstigna Mästarna, och är en i vilken början av en massiv första kontakt med oss blir en underbar verklighet. Dessa händelser behövs ske först innan vi kan föra er in till tiden med handledarna. Dessa handledare är förbundna med era medicinska grupper för att ge en individuell dossier så att varje individ startar på ett ”rättvist plan”. Ni går igenom denna process för att göras redo för vad som ligger framför er – Ljuskristallkamrarna. Det slutliga målet med denna operation är att återföra er till att vara en fullt medveten galaktisk människa. När detta görs så korrigeras den hastiga proceduren som Atlanterna genomförde och alla människor på detta storslagna klot kommer att återförenas. När detta är uppnått kommer ni snabbt att tränas i lämplig etikett och snabbt tillåtas komma samman och bilda er nya stjärnnation. Ett underbart öde ligger inför er!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni har just hört vad de Kinesiska Äldre och kungligheter, tillsammans med deras partners i Västeuropa har uppnått. De många bekvämligheterna som är planerade för er värld av våra heliga associerade är bara början av hur Himlen arbetar med oss för att forma en ny och bättre verklighet för er. Den mörka kabalen kontrollerade länge denna verklighet och önskade djupt att överträda dess tidsbegränsade mandat och göra vad Himlen strängt hade förbjudit. Med er hjälp har vi producerat en ny plan som är den som Himlen innerligt önskade att ni skulle ha. Vi vinner med denna plan och ämnar börja manifestera de första stadierna av denna underbara vision! Detta är en tid för att se hur vårt gemensamma partnerskap kommer att blomma, fyllt med nåd och ödmjukhet som kommer att bli signaturen av denna nya era för Gaias mänsklighet. Må ert fortsatt Ljus och Kärlek ge alla första början av en ny tid för er tilltagande frihet och välstånd!

Då denna Kärlek och Ljus ökar öppnar det vägen för er att växa i medvetande och att känna hur var och en av er i sanning är relaterade till varandra. Denna växande Ljuskommun kan uppnå mirakler. Ni kommer att använda de tidigare hemlighållna teknologierna för att fullborda detta Himlens nobla mål. Ni brukade ignorera ebb och flod på detta heliga klot och det skall nu bli er i sanning drivande kraft, då ni transformerar de stora föroreningarna i denna värld och återställer alla ekosystem till livet! Ni kommer att göra detta gudomliga arbete med glädje och demonstrera vad Himlen visste. Ni är i själva verket ett heligt och kärleksfullt folk. Härjningarna i det förgångna kommer att korrigeras och förmyndarskapet som ni länge missade att acceptera kommer ni att ta på er med en helig hängivenhet. Detta kommer att kombineras med de koncept som vi Uppstigna Mästare inom kort kommer att lära ut till er.

Allt detta kommer att visa hur er storslagenhet kommer att skina igenom. Ända sedan ni först hörde våra meddelanden och sedan längtade efter att kunna följa dem så har ni stått i nåder till de mörka. Dessa oälskade själar görs av våra associerade redo att inte längre kunna orsaka er skada. Var rättvis och snäll gentemot dessa nya utvecklingar. Förstå att ni är mitt i en övergång som oförnekligen kommer att förändra er till det bättre. Överlåt alla behövliga detaljer till Himlen. Låt de mörkas öde ligga i de kärleksfulla händerna hos de som vet vilka de verkligen är. Se enbart positivt på vad som så älskvärt ges till er. Många fantastiska händelser sker! Gläds åt detta och använd era nya färdigheter för att producera vad Himlen så gudomligt önskar. Vi är alla tillsammans och på en helig väg så vackert förordnad av Himlen. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag har ni i denna rapport sett precis hur nära vi alla står till början av en ny och transformerad verklighet. Var snälla mot er själva och sök inom er hur ni bäst kan bidra till dessa nya tider. Detta kommer att bli en tid för i sanning underbara mirakler. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Källa: http://www.paoweb.com

8.5 Mile Pyramid Found Under The Ocean, Ancient UFO Or Alien Base Found, June 2016, Video, UFO Sighting News. — UFO SIGHTINGS DAILY

Date of discovery: June 2016Location of discovery: West of Mexico (ocean)Google map coordinates: 12° 8’1.49″N 119°35’26.39″WThis was found by Marcelo Igazusta of Argentina. He says its a UFO parked underwater. That could be true. Its a perfect pyramid that measures over 8.5 miles across one side of its base. Thats a conservative estimate, it could be…

via 8.5 Mile Pyramid Found Under The Ocean, Ancient UFO Or Alien Base Found, June 2016, Video, UFO Sighting News. — UFO SIGHTINGS DAILY

Lance Schuttler: The Alliance That is Taking Down the New World Order — Golden Age of Gaia

The Alliance That Is Taking Down The New World Order Lance Schuttler, Spirit Science, Dec. 19, 2015 http://thespiritscience.net/2015/12/19/the-alliance-that-is-taking-down-the-new-world-order/ Quite a bold title to an article, huh? Maybe you clicked on this because you were interested and hopeful that there is indeed a positive alliance systematically taking down the banking cabal, or NWO, as some like…

via Lance Schuttler: The Alliance That is Taking Down the New World Order — Golden Age of Gaia

Disclosure – Atlantis Discovered in the Bermuda Triangle, June 29th, 2016 – Sananda

th-4

Atlantis Discovered in the Bermuda Triangle: The Sunken City Features Giant Pyramids and Sphinxes

 

bermuda-triangle-02

 

I. The report

Two scientists, Paul Weinzweig and Pauline Zalitzki, working off the coast of Cuba and using a robot submersible, have confirmed that a gigantic city exists at the bottom of the ocean.

The site of the ancient city — that includes several sphinxes and at least four giant pyramids plus other structures — amazingly sits within the boundries of the fabled Bermuda Triangle.

According to a report by Arclein of Terra Forming Terra, Cuban Subsea Pyramid Complex, the evidence points to the city being simultaneously inundated with rising waters and the land sinking into the sea. This correlates exactly with the Atlantis legend.

The disaster may have occurred at the end of the last Ice Age. As the Arctic icecap catastrophically melted it caused sea levels to rise quickly around the world, especially affecting the Northern Hemisphere. Coast lines changed; land was lost; islands (even island continents) disappeared.

At the end of last Ice Age sea levels were nearly 400 feet lower than present day levels. Once the waters began to rise, they rose swiftly. Conceivably, no technology then, or now, could have saved Atlantis from its watery grave. The evidence that land in what’s now the Caribbean also sank into the sea concurrently seems pretty certain….

Read more at: http://sananda.website/disclosure-atlantis-discovered-in-the-bermuda-triangle-june-29th/

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, June 28th, 2016 — Sananda

11 Kan, 17 Kayab, 12 Manik Dratzo! Something wonderful is getting ready to happen! The millennia-old world of the dark cabal is falling apart. The vote to exit Britain from the European Union is a visible part of what is…Read more

via The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, June 28th — Sananda

Convert A Washing Machine Motor To Create Free Energy (VIDEO) — The Sleuth Journal

In our consumption-based society, as soon as something is broken, we don’t think twice about tossing it to the curb and buying a new one. We do this without realizing the other uses these appliances or their parts could serve us in the future. Those of us preparing for a time when we have to…

via Convert A Washing Machine Motor To Create Free Energy (VIDEO) — The Sleuth Journal

June Monthly Update Interview by Cobra — The Portal

Here is the June monthly update Cobra interview by Prepare for Change. The audio version and the transcript are available here:http://prepareforchange.net/2016/06/26/06-20-16-cobraprepare-for-change-june-interview/ You can submit your questions to http://prepareforchange.net/cobra-questions/ and many of them will be answered in the next monthly update interview. Answered questions from past interviews are nicely gathered here:http://esaccoalition.org/matrix-faq/ Victory of the Light!

via June Monthly Update Interview by Cobra — The Portal