Judas iscariot via Ann Dahlberg, July 2nd, 2016

Judas-Iscariot-e1407781488790-520x245

Judas Iscariot

Sunday, July 2, 2016

Channel: Ann Dahlberg 

I am Judas Iscariot and I greet you all on Earth today. You have done a tremendous job and developments are now proceeding as earlier planned. With some delay the first and most sensitive part is completed. Clapp your hands and send your gratefulness to the men and women that have led this work. Their courage and determination has been great and is worth all admiration by you and us. Send them Light and Love so that their continued work bears the fruit that you all have longed for. It is this work in service to the Light that you all do, each in his/her own way. Your unshakable trust and determination to bring in the Light on Earth is the lifeline that these people have worked according to. The support and the love you have given them has strengthened their trust that humanity now is ready for a quantum leap and this has strengthened their efforts to change the world we live in.

The first step is the currency rates that now will be changed around the world. This summer many people will have a new currency in their hands. It is the start of many changes that you already are aware of. Continue to send Light and Love where it is needed the most and to the many projects that have started on Earth today. Everything will now bear fruit and many changes are on the way. Your own larger or smaller projects might also take root and get the opportunity to start to manifest before the end of the year.

It is a wonderful time when the Light again lights up the hope in people’s hearts. We rejoice with you, dear Earthlings, and we are all around you and support all the work you do in service to the Light. The many different projects that you developed have all been in service to Gaia and humanity. We are all so grateful for the grand work for the Light that you do. Everything is ready and it will all manifest when the time for your projects is right. Some will start earlier others will come afterwards. All are equally important and will accomplish the end of this era and the start of a new one.

The Light cries out for your attention. Many of your brothers and sisters have woken up and started to take things into their own hands. The people have in many places in the world today shown its courage and determination to change the world of today to a better place to live in. We send them much Light and gratitude. We are all One so what our sisters and brothers are doing in one country we also do in our hearts in the light that shines there.

A time of change is entering as the wind on the planet. Nobody can remain unaffected by what is happening now, neither from a small or large perspective. Regardless of how much you want to remain in what you already have the wind will blow under your feet and shift your balance. Since all is breathing change nobody can remain unchanged in the winds that are now blowing. So, hold on to your hats my friends and let yourself be blown along with the wind, that slowly will bring you home.

These are changes of the Light that are on the way, changes of the Light for you and our dear planet Gaia, who now is shining as a sun. She salutes you and gives gratitude for all the help she gets and she spreads roses over the whole planet. These are roses that speak of how the “Higher Love” has made its entry on the planet. This love makes the same entry in your hearts and a pink rose is given to each of you so that you may bring this love into your hearts.

I send you Light and spread roses on your path so that you may find the love and strength that you need.

With much love,

Judas 

Translator from Swedish to English: Per Staffan

Source: www.sananda.website

The messages posted on www.sananda.website can freely be posted by other Lightworkers with the proper recognition of the channel and the translator as well as the website source.

Adamu från Plejaderna om Brexit via Zingdad, 24 juni, 2016

Plejaderna

Adamu från Plejaderna om Brexit

via Zingdad

24 juni, 2016

Ögonblickets Betydelse

Mina Vänner, en betydelsefull händelse!

Jag hälsar er, jag är Adamu från den plejadiska civilisationens Monadiska Väsen, som nu talar till er genom Zingdad.

Idag önskar jag tala om den brittiska folkomröstningen gällande utträdet ur EU. De av er som känner mig kanske tycker att detta är märkligt, eftersom jag aldrig tidigare har känt behovet att tala om specifika aktuella frågor eller politiska angelägenheter. Men det som nu sker är annorlunda och värt att notera. Tillåt mig förklara.

Mina vänner, den grupp av människor som vi vanligen kallar ”Illuminaterna”, denna grupp som kollektivt äger världens finansiella system och därför kollektivt äger världens monetära tillgångar och därför kollektivt äger världens resurser, är inte en grupp som är van vid att inte få sin vilja igenom.

När de internt har kommit överens om något, SÅ SKER DET. När de internt är osams uppstår strider runtom på jordklotet, eftersom de tävlar med varandra för att få kontroll, tills en grupp vinner över en annan och det återigen internt uppstår enighet. Sedan SKER DET.

Vad jag försöker säga, är att denna grupp kollektivt fungerar som världens kejsare. När de bestämmer sig i en fråga, SÅ SKER DET.

Så har det varit under en mycket lång tid. Det går bakåt till kungarnas och kejsarnas tider och till guda-kungarna före dem. Det går faktiskt tillbaka till Babylons och Sumerernas epoker.

Fram tills idag.

Ni förstår, denna grupp har just nu många interna meningsskiljaktigheter gällande flera saker. De kämpar sinsemellan över flera saker, vilket är varför världen verkar vara ett konstant sjudande tillstånd av ett för-krigiskt Tredje Världskrig. Men bland alla deras många oenigheter, så var den sak de alla var eniga om; att EU skulle förbli intakt.

Ni förstår, Illuminaternas stora plan är att långsamt förena hela planeten till en nation, som de skulle styra över och äga. De önskade utvidga EU. De ville skapa andra liknande multinationella block. De ville upprätta administrativ kontroll över dessa block som vanligt folk inte skulle kunna rösta om, precis som de hade gjort med EU.

Detta skulle tillåta en hittills aldrig skådad makt och kontroll över dessa multinationella block. Den slutliga akten skulle bli att förena blocken till en världsnation. Deras värld, som politiskt, ekonomiskt och religionsmässigt skulle tillhöra dem.

Detta var planen. Fastän det inte har varit helt friktionsfritt, så höll deras plan på att förverkligas enligt deras vilja.

Fram tills idag.

Idag förklarade Kejsaren för Storbritannien att de skulle bli kvar i EU och det brittiska folket visade honom bara ett hånfullt tecken och kom undan.

Det här är en massiv strategisk vinst för Ljusets sida…..

Fortsättning: http://www.st-germain.se/adamu-fran-plejaderna-om-brexit-via-zingdad-24-juni-2016/

Dinosaur Skull Found On Mars In NASA Photo, Ancient Jurassic Creatures Lived On Mars! July 2016, UFO Sighting News. — UFO SIGHTINGS DAILY

Date of discovery: July 2016Location of discovery: Mars, SOL 732Source photo: http://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=0732MR0031380000402998E01_DXXX&s=732This is another dinosaur skull found on Mars this week. Its a fossil…and that means its been 100% replaced by the minerals around it to form itself into a mineralized shell of what it once was. It is now stone, and that is why it matches the…

via Dinosaur Skull Found On Mars In NASA Photo, Ancient Jurassic Creatures Lived On Mars! July 2016, UFO Sighting News. — UFO SIGHTINGS DAILY