Montague Keen via Veronica Keen, 7:e augusti, 2016

Montague Keen – 7:e augusti 2016 Som en tsunami är sanningen som sprider sig till varje hörn av jorden. Den kan inte stoppas. Allt som hade accepterats som fakta, är nu under granskning. Det…

via Montague Keen via Veronica Keen, 7:e augusti —

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s