Är chemtrails fakta eller fiktion? Granskning av IOPscience-studien — NewsVoice – 24 Aug, 2016

ANALYS OCH DEBATT. Den 10 augusti 2016 publicerades en peer-reviewad studie [1] i IOPScience, [2] vars syfte var att undersöka om det förekom ”secret large-scale atmospheric program” (SLAP). Forskarna menade sig nu ha definitivt bevisat att det inte förekommer någon hemlig storskalig aktivitet på himlen. Det skriver Pia Hellertz som ifrågasätter studiens vetenskapliga underlag och tyngd. Text: Pia Hellertz, Fil.dr./Ph.D.…

via Är chemtrails fakta eller fiktion? Granskning av IOPscience-studien — NewsVoice

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s