William Binney: Övervakningen handlar om en världsregering och populationskontroll – Video — VAKEN.se – 24 Sept. 2016

I en intervju med Alex Jones säger William Binney, visselblåsare och tidigare ansvarig på NSA för uppbyggnaden av övervakningssystem, att så vitt han kan bedöma handlar allt om skapandet av en världsregering där populationskontroll spelar en central roll och ger motivet till total övervakning och kontroll av människors liv för att genomföra sin plan. palbergstrom.com…

via William Binney: Övervakningen handlar om en världsregering och populationskontroll — VAKEN.se

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s