Benjamin Fulford 10-3-16… “Document dump shows Federal Reserve Board based on outright fraud”

9c486-benjamfulford-blue-new

Document dump shows Federal Reserve Board based on outright fraud
Posted by benjamin, October 3, 2016

Documents leaked by US government personnel reveal in detail how the owners of Federal Reserve Board created the 2008 Lehman crisis as a way to steal vast sums from the people of the planet.

The documents show how an Indonesian by the name of Yohannes Riyadi Johannes Riyadi [photo link]
used 700 tons of gold that originally belonged for former Indonesian President Soekarno to back a US$500 billion bond issue. This money was used to bribe senior Indonesian government officials, according to CIA officials based in Asia.

The 700 tons gold was then magically transformed by Khazarian mafia employed forgerer and fraudster Wilfredo Saurin [photo link] into 750,000 tons of gold backed certificates, the sources say. J.P. Morgan Chase Bank then took the “750,000 metric tons” and sent the rights to the gold to the Royal Bank of Scotland, with payments going to HSBC holdings before the “gold” ended up at the Federal Reserve Board who then transformed the gold into dollars in a sort of reverse alchemy….

Read more: https://kauilapele.wordpress.com/2016/10/03/benjamin-fulford-10-3-16-document-dump-shows-federal-reserve-board-based-on-outright-fraud/

Amazing UFO Destroys Chemtrail, Alien Technology? Sept 2016, Video, — October 4, 2016

Date of sighting: Sept 28, 2016Location of sighting: Paris, FranceThis cloud orb was seen over paris last week moving slowly though chem trail, possible analysing its make up to come to some conclusions about how humanity pollutes its air. I do believe that the only reason this one was seen was the fact that it was during sunset.…

via Amazing UFO Destroys Chemtrail, Alien Technology? Sept 2016, Video, UFO Sighting News. — UFO SIGHTINGS DAILY

Judas Iscariot via Ann Dahlberg, October 2nd, 2016

https://i0.wp.com/www.st-germain.se/wp-content/uploads/2014/08/Judas-Iscariot-e1407781488790.jpg

Judas Iscariot

Sunday, October 2, 2016

Channel: Ann Dahlberg

 

I am Judas Iscariot and I greet you all from above. The world might feel a bit upside down now for a while. Much is happening with the currencies. The first project is now rolling and more are ready to started up in order to begin to make an impact out in the world. It is virtually buzzing among the currency holders today. They are all very eager to get started with their projects. This is good. It shows gumption and respect for humanity – An understanding of the fact that you yourself are humanity. You help yourself by helping others. This has always been part of life. Life is at its best when you can give of one’s abundance. One day it can be you that receives this abundance. We are all both givers and takers and this is the way it has always been, when there was balance in existence. If the balance is tilted it will tip the table. Joint forces may then be needed in order to steady it again. It is now, dear children on Earth, that you with join forces and get your world in balance again.

A more just world is on its way in and a more fair society is being built up. We are all of equal worth, men, women, children and elderly. We “are” and this is all. Animals and plants and their small kingdoms, they also “are” and deserve the same respect. See all with love. See everything with reference, as everything is holy and sprung from the “holiest of sources”. Nothing is for more or less than something else.

Be wise and prudent when you now distribute your resources out in the world. How should you act to get your world to come in balance again? The balance is important dear Earthlings. The world needs to get balance today, so that all can help gladly. Every hand and foot is needed in this great work. You are meant to get your brothers and sisters on the train. No living soul who wants to get on the train will be left behind alone and bewildered. It is up to you to take care of your fellow man today. Everybody can do something and you will all be made aware of this. Take one step at a time in the direction that you feel you should head. Your intuition will lead you. You will get the help you need. Do not be afraid of the steps that you intuit you should take.

Everything will change at an ever quicker pace now. The changes will take place for the better for the people on Earth and all their inhabitants. We are very excited and exalted by the result. It is a great honor to be part of these developments of events in the history of the Earth. The Universe is now holding its breath in the face of the greatness that now is about to happen on Earth. Gaia is now slowly sailing into the fifth dimension and it is a fabulous sight to behold. This majestic and magnificent revelation cannot be described in words. It will have to be experienced and here at our side you will understand this. Gaia is highly regarded and honored and everybody wants to give her a helping hand, but not everybody is given this privilege. Earth is at a very sensitive stage right now, and nothing is allowed to disturb this balance. This is carefully monitored by those specially selected, who do what needs to be done. Earth is now in a protected area until the transition is clear. It is then that the festivities can start. Then you have already met your mentors and started your process to become a galactic being. You simply return home and rejoin with your families. The festivities can start.

With so much love,

Judas

 

Translator from Swedish to English: Per Staffan

Source: www.sananda.website

The messages posted on www.sananda.website can freely be posted by other Lightworkers with the proper recognition of the channel and the translator as well as the website source.

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 2 oktober, 2016

https://i0.wp.com/www.st-germain.se/wp-content/uploads/2014/08/Judas-Iscariot-e1407781488790.jpg

Judas Iskariot

Söndag 2 oktober 2016

Kanal Ann Dahlberg

 Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Världen kan kännas lite upp och ner nu ett tag framöver. Det är mycket som händer på valutafronten. De första projekten är igång och fler står nu vid startgroparna för att börja verka ute i världen. Det riktigt surrar av energi bland valutainnehavarna idag. De är alla mycket ivriga över att få komma igång med sina projekt. Det är bra, det visar på framåtanda och respekt för mänskligheten. En förståelse av att mänskligheten är ni själva. Ni hjälper er själva genom att hjälpa andra. Detta har alltid varit en del av livet. Livet är som bäst när man kan ge av sitt överflöd. En dag kan det vara du som tar emot detta överflöd. Vi är alla både givare och tagare och så har det alltid varit, när det varit balans i tillvaron. Rubbas balansen så stjälper bordet. Det kan då behövas förenade krafter för att stötta upp det igen. Där är ni nu, kära barn på Jorden, med förenade krafter ska ni få balans i er värld igen.

En rättvisare värld är på ingång och ett jämlikare samhälle håller på att byggas upp. Vi är alla lika värda, män som kvinnor, barn som åldringar. Vi ”är” och det är allt. Djur och växter och alla deras små konungariken, de ”är” också och förtjänar samma respekt. Se allt med kärlek, se allt med vördnad, ty allt är heligt och sprunget ur den ”heligaste källan”. Inget är förmer eller mindre än något annat.

Var kloka, var visa, när ni nu fördelar era resurser ute i världen. Hur ska ni göra för att er värld ska få tillbaka sin balans igen? Balansen är viktig, kära Jordbor. Världen behöver balanseras idag, så att alla gladeligen kan hjälpa till. Varje hand och fot behövs i detta stora arbete. Det är meningen att ni ska få med era bröder och systrar på tåget. Ingen levande själ som vill följa med på tåget ska lämnas kvar i sin ensamhet och rådlöshet. Det är upp till er att ta hand om era medmänniskor idag. Alla kan göra något och ni kommer alla att få insikt därom. Ta ett steg i sänder i den riktning som du känner att du ska gå. Din intuition kommer att leda dig. Ni kommer att få den hjälp ni behöver. Var inte rädda, för att ta de steg som ni får till er att ni ska ta.

Allt kommer att förändras i allt snabbare takt nu. Förändringarna kommer att ske till det bättre för Jordens folk och alla dess invånare. Vi är mycket spända och exalterade över resultatet. Det är en stor ära att få vara med om denna händelseutveckling i Jordens historia. Universum håller nu andan inför det stora som nu håller på att ske på Jorden. Gaia seglar nu sakteliga upp i femte dimensionen och det är en sagolik syn att se. Denna magnifika och majestätiska uppenbarelse går inte att beskriva i ord. Det måste upplevas och här vid vår sida kommer ni att förstå det. Gaia är högt aktad och ärad och alla vill ge henne en hjälpande hand men detta privilegium kan inte alla få. Jorden befinner sig i ett väldigt känsligt skede just nu, så inget får störa den balansen. Detta är noga bevakat av särskilda utvalda, som gör de insatser som behöver göras. Jorden befinner sig nu i en skyddad zon tills övergången är klar. Det är då festligheterna kan börja. Då har ni redan träffat era mentorer och startat er process att bli en galaktisk varelse. Ni återvänder hem helt enkelt och återförenar er med era familjer. Festen kan börja!

Med så mycket kärlek

Judas

Källa: http://www.st-germain.se

Pentagon betalade 500 miljoner dollar till PR-firma för att skapa mediapropaganda – 2 Okt. 2016

Avslöjandet som presenteras idag av ”The Bureau of Investigate Journalism” är något i hästväg. En kontroversiell PR-firma i London, Bell Pottinger, fick över en halv miljard dollar åren 2007-2011 för att genomföra psykologiska informationsoperationer vilket lurade världsmedierna att rapportera efter Pentagons agenda. Bell Pottinger producerade kortare TV-segment med arabisk kanalstil och fejkade rebell/terrorist videos bla med syftet att…

via Pentagon betalade 500 miljoner dollar till PR-firma för att skapa mediapropaganda – Del 1 — NewsVoice

BREAKING: British PR Firm Paid $500 Million To Create Fake Terrorist Propaganda In Iraq — Oct. 02, 2016

by Whitney Webb, True Activist A Public Relations firm based in the UK was paid half a billion dollars by the Pentagon to create fake terrorist videos in Iraq, according to the Bureau of Investigative Journalism (BIT). The PR firm, Bell Pottinger, is no stranger to controversy as it also represents a variety of questionable…

via BREAKING: British PR Firm Paid $500 Million To Create Fake Terrorist Propaganda In Iraq —