The Galactic Federation of Light via Blossom Goodchild, January 16th, 2017

Blossom Goodchild – January 16, 2017 Hello there my friends. So many loved your audio channelling with the Light Language in it last week. Thanks for that. What’s next on the agenda? Welcome in ALL LOVE and LIGHT to ALL…Read more

via The Galactic Federation of Light via Blossom Goodchild, January 16th — Sananda

Golden Age Message from the Masters via Kamala Everett and Sharon Rose, January 13th, 2017

Golden Age Messages from the Masters through the founders of the Ascended Masters Mystery School Walking the Earth as a 5th dimensional Master involves taking quiet times during the day in which you are wholly receptive to the Will of…Read more

via Golden Age Message from the Masters via Kamala Everett and Sharon Rose, January 13th — Sananda

UFO at Space Station, Appears out of nowhere, then camera follows it, Jan 2017, Video

Date of sighting: January 14, 2017Location of sighting: Earths orbit at space station (ISS)This glowing orb, when enlarged actually looks like a square with an aura of light around it. The camera begins to move toward the light, pauses, then continues past as if the camera guy is trying not to let others know he…

via UFO at Space Station, Appears out of nowhere, then camera follows it, Jan 2017, Video, UFO Sighting News. — UFO SIGHTINGS DAILY

Hälsofrihet – NHF Sweden startar en papperstidning – 16 Januari, 2017

NHF Sweden är den svenska falangen av NHF, National Health Federation, som är världens äldsta hälsofrihetsorganisation med mandat att tala vid Codex Alimentarius*. Nu startar NHF Sweden sin egen papperstidning.

NHF kämpar för att alla ska ha rätten till att kunna inta nyttiga kosttillskott naturmedel och livsmedel samt fritt kunna välja naturliga och biverkningsfria behandlingar. NHF har länge haft tidningen ”Health Freedom News”, som handlar om hälsa och hälsofrihet och nu startar NHF Sweden en egen tidning i samma anda……

Fortsättning:

 

Hur massmedia formar ditt sinne med hjälp av förutsägbar programmering – Video -16 Januari, 2017

En kort video på 11 minuter som beskriver den grundläggande informationen om hur predictive programming (Förutsägbar programmering) fungerar.

Förutsägande programmering är en subtil form av psykologisk betingning som sprids i massmedia (filmer, radio, tv) för att bekanta allmänheten med planerade samhällsförändringar som kommer genomföras. Om och när dessa förändringar genomförs, så har allmänheten redan blivit bekanta med dem genom film och tv och kommer därför att acceptera dem som ”naturliga övergångar” när de väl inträffar. Därmed minskas eventuella offentliga motstånd och uppståndelse hos folket. Förutsägande programmering kan därför betraktas som en förtäckt form av förebyggande massmanipulation.

Video: