Regeringen ska utreda patienternas rätt att välja vård – 5 Juli, 2017

Regeringen har tillsatt en utredning som ska utreda patientens rätt att välja vilken vård och behandling han eller hon vill ha. ”Patientens rätt att själv välja vilken vård och behandling man vill ha för sina besvär måste i största möjliga utsträckning respekteras”. Patientens inflytande och patientsäkerhet utanför den vanliga skolmedicinska vården ska stärkas. Möjlighet till…

via Regeringen ska utreda patienternas rätt att välja vård — NewsVoice