Food Pharmacy: ”Sjukhusmaten gör oss ännu sjukare” – 15 Januari, 2018

SJUKMAT

SPG:s hälsoexperter, Mia Clase och Lina Nertby från Food Pharmacy, tycker det är dags att Sveriges beslutsfattare ser över maten som serveras på sjukhus, skolor och äldreboenden.

Det började för ett år sedan. Vår kollega Anna förlorade sin man Gabriel efter ett års kamp mot leukemi. Under nästan ett års tid tillbringade han stora delar på sjukhus och maten som Gabriel serverades där dröp av socker och tomma kolhydrater. Han, som var diabetiker, fick blodsockerchockande konserverade frukthalvor och saftsoppor på tetrapack, sönderkokta helfabrikat, vitt rostbröd och vetelängder. Kort sagt: mat som gjorde honom ännu sjukare.

Det är ett år sedan nu men sjukhusen är fulla av andra Gabriel och Gabriellor. Och förskolorna, skolorna och våra äldreboenden är fulla av barn och gamla som behöver god, näringsrik mat. Så den här veckan startar vi ett upprop. Ett upprop som vi hoppas ska leda till att Sveriges beslutsfattare börjar ta sitt ansvar för att maten som serveras på Sveriges sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden ger oss näring och bidrar till att göra oss friska, istället för tvärtom.

Sedan vi drog igång uppropet har det strömmat in berättelser från verkligheten. På sjukhusen: patienter som serveras pulvermos och pulversoppor, elva månader gamla bebisar som matas med glass och diabetiker som får sötad yoghurt. På skolorna: vitt formbröd, helfabrikat och sötade flingor och yoghurt. På äldreboendena: näringsfattig mat som är så oaptitlig att de gamla inte vill äta.

Livsstilsrelaterade sjukdomar har ökat kraftigt hos både vuxna och barn de senaste åren och prognoserna tyder tyvärr på att de bara kommer att fortsätta öka. Samtidigt kommer det mer och mer forskning som visar att maten vi äter kan förebygga några av våra största folksjukdomar – sjukdomar som i dag inte bara leder till enormt mycket lidande utan också stora kostnader, både för den enskilda individen och för samhället.

Varje dag serveras det cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg och kostnaden för råvarorna till dessa måltider uppgår till över åtta miljarder kronor om året. Åtta miljarder kronor som i många fall går till näringsfattig mat som snarare bidrar till att göra oss sjuka än friska.

Just nu samlar Food Pharmacy in historier och sparar dem på en sida som de döpt till sjukmat.se. När de har samlat in 10 000 berättelser kommer de personligen att överlämna dessa till socialministern som är ansvarig för frågor rörande folkhälsan.

Läs mera på sjukmat.se

 

There Will Always Be… – January 15, 2018

 

Take a moment today and focus on what is happening on your Earth plane.  Right now, things may seem darker than they have ever been, and you may not be ‘feeling’ your light in any significant way.  When those gloomy thoughts begin to take over, remember this…
This shift is bringing about an exciting and huge change in your society as a whole.  The ‘dark days’ will not last forever, dear one.  There will always be a dawn! ~ Creator

https://thecreatorwritings.wordpress.com/2018/01/15/there-will-always-be/

Wake up Call: St. Germain, January 15, 2018

 

Today I come to give this one a message to share with you all. I am here, St Germain, to tell you that the prosperity that you seek is already in your hands. You are in the throes of being able to receive it in a way that is appropriate and ready for action. The one thing that you see as missing is that you do not have it in your hands, or bank account. I tell you now that it is awaiting the clearance that is on the threshold, and as soon as that is in place completely, you will be able to recognize what it is to be able to see and use the funds that you have been awaiting for your lives and all of mankind around this world.

I am here this day to assist you to see what I mean as to the fact that it is already in your possession. Realize that in your possession means that you have a hold on it in an energy that is within you. As you continue to know that you have it, and do so in the peacefulness of knowing that it will come forward when it is in the freedom of you being able to use it in ways that not only serve you, but others as well, then you will be able to feel it, see it and distribute it in a way that is compliant with the way that you know will benefit all of you.

As I say this to you and feel the response that you have to what you are hearing within yourselves, I recognize that you understand what I am saying. I am reminding you that you know how many times the ease of the release of it to the people has been held back because of the ones who have tried to gain it all back in their hands for their use only. That is not going to happen, for you have expressed strongly enough that what they have been doing with the funds and all of the treasures on earth has come to and end.  It is time for it all to come to the point where there is no injustice on the earth. It is in so many of your hearts that the suffering and hardship has overcome all of the pleasure on earth, and now it is flowing free toward all of your hands in the knowledge that you do have the power to receive it. It is a matter of all of you realizing that there have been so many ways in which the funds have been manipulated and cast over the walls of justice. So now it is time to bring it all back to the reality that means the freedom of Peace, Love and Joy is here with you all. You have the power from within to go forth and complete the heaven on earth that you have been awaiting.

It has been such a journey, and as we see how it is coming to a beautiful completion you will all be able to move forth in the new life you create on the planet and beyond. You will all realize that this journey has been one that has brought you all to the truth of what you are capable of. You are in the throes of being able to see what those who have done what they’ve done are in the process of giving it back to you all. They are seeing that it was a part of what you all came to experience. They are seeing how miserably you all reacted to the unknowing that they had of what was being done, and now they have learned that they were not acting their true power. They were taking their steps in ways that responded to what was outside of them, and now they see that it was always outside of them. That is why it was always such a chore that they were caught up in. They look back and see how so many of you are acting in Love, rather than in the fear that they saw so much, not only in some of those they walked against, but in themselves as well.

It is now coming to the stream of openness and freedom of being able to walk forth, dance together, and sing the songs of utmost freedom of peace Love and joy in all that is done on earth and beyond. They are seeing that now that they have been taken out of the make believe existence of Love, that they were never in the real world of Love in the expression that would have given them a different way of living their lives here on earth. Yes, you will all see how it is to be able to have the freedom to create your worlds in the way that says that you are all family, in love with all that you represent. It will be soon in the guidelines of your inner knowing what you will be doing with the funds and the freedom to flow forth in the usage of them, with all of life in harmony in every step.

 I leave this one now in the Peace, Joy and Love that you are all in the process of expressing as the freedom of the coming times is in your present moment. See it as that moment to be now, and you’ll awaken all of the Love within every living essence upon and within this earth. I am in celebration of what I see coming in the next moment, and the next, etc forevermore. Love is all there is, in the expression and living of it in so many ways. You are the Love, and I am with you in every step you take in Love, Peace and Joyfulness of the freedom you are expressing.

Thank you dear St. Germaine,

Much Love,

Nancy Tate

Source: treeofthegoldenlight

 

Unfulfilled Desires Fuel The Shift ∞The 9th Dimensional Arcturian Council via Daniel Scranton – January 15, 2018

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

You face many obstacles in the living of the life that you want to live. The obstacles that are there have been placed there by you in order to keep your desire heightened. The desire of the collective is what fuels all of you on this journey of ascension. If everything were exactly as you all wanted it to be, you would experience more complacency.

Need accelerates the forces of energy that you are working with. That is why you have created for yourselves a version of reality where there are so many needs that are not being met. It doesn’t matter what your desire is. It does not matter how basic it is, or how extravagant. The desire helps bring about a higher level of consciousness. If you can have a desire and not have that desire fulfilled, and find joy and peace within yourself, then you can raise the level of consciousness on planet Earth.

Now, desires often get a bad rap because of the things that some people are willing to do in order to fulfill those desires, in order to get past or remove those obstacles. But what we see more of on planet Earth is the human who makes peace with the fact that the desire is just out of reach. We see humans finding joy in the littlest of things.

Having desires is healthy and it is keeping you all interested in being on planet Earth to see this shift in consciousness through. Please recognize that when a desire that you have is not being fulfilled, it is helping you to attain a higher level of consciousness. This world and this experience have been a giant set up to get you to become more of who you really are, and it is all working perfectly well from our perspective.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Source: danielscranton.com

Incredibly Advanced Secret Technology That They Said Did Not Exist (Video) — January 15, 2018

Find out why a lot of advanced technology is being hidden from us but used in secret and black projects around the world. First you will be introduced to the basics and a case for a “Secret Space Program” will be made.The TR-3B is a secret “black project” craft that can be flown into space. The…Read more & video

via Incredibly Advanced Secret Technology That They Said Did Not Exist — UFO Sightings Hotspot

The Healing Powers of Sweet Potatoes – According To The Medical Medium — January 15, 2018

Have you heard of the Medical Medium? CE has covered this man and his miraculously simple approach to fighting and curing many of the so-called mystery illnesses that are plaguing humanity today. Anthony William is the man who channels a being known as Spirit, but to the public, this being is known as the Medical Medium. In…Read more

via The Healing Powers of Sweet Potatoes – According To The Medical Medium — Collective Evolution

Master Hilarion via Jahn Kassl, January 15th, 2018

MESSAGE FROM MASTER HILARION Channeled by Jahn J Kassl English edition by crystalflow translations Divinity is your birthright, not sin. Light is your nature, not darkness. And your salvation lies in God. photo credit: Andrea Percht THE RETURN TO THE…Read more

via Master Hilarion via Jahn Kassl, January 15th, 2018 — Sananda

Commander Ashira via Genoveva Coyle, January 14th, 2018

COMMANDER ASHIRA: YOU ARE HERE WITH US AT ALL TIMES You have a major and vital role in decision making in this adventure of the mass ascension of the human collective. Channeled by Genoveva Coyle. Greetings dear brothers, sisters and…Read more

via Commander Ashira via Genoveva Coyle, January 14th, 2018 — Sananda

Weekly Geo-Political News and Analysis by Benjamin Fulford – Tensions rise between bloodlines and Illuminati as final showdown looms for U.S. corporate government (Extract) – January 15, 2018

Global tensions are rising visibly, as the petrodollar-funded U.S. corporate government faces a January 18th start of gold-backed yuan-denominated oil trading, even while its still-unfunded January 31st payment deadline looms.

One sign of this extreme tension came last week when “a missile from a cabal submarine was stopped from hitting Hawaii and the submarine was sunk,” Pentagon sources say.  Media outlets around the world have reported that Hawaiian residents all received the following warning on their mobile phones:  “BALLISTIC MISSILE THREAT INBOUND TO HAWAII, SEEK IMMEDIATE SHELTER, THIS IS NOT A DRILL,” but later this was reported to be a false alarm.  It was not—it was an attempt by “the cabal” to blame the attack on North Korea and use it as a trigger for their long-desired World War III, CIA sources say.

The attack was followed by an increase in earthquakes and volcanic activity which “may be an attack on potential submarine bases in Chile, Peru, Papua, New Guinea, or underwater,” the Pentagon sources continue.  U.S. Defense Intelligence Agency official Paul Laine has previously told this writer that numerous underwater bases exist.  These bases now appear to be under systematic attack.

Meanwhile, as this report was being written, a person claiming to be “His Excellency His Royal Highness (H.E. HRH) Ernest Rauthschild, Royal Prime Minister of The United States of North America” contacted this writer to claim, “The Federal U.S./USA comes under the USNA.”  He went on to state that “the galactics” were now arriving to enforce his claim.  He provided extensive documentation to back his claims, to which we have linked below without comment other than to note that the address provided is just a virtual office in Washington, DC.

https://www.slideshare.net/ICJ-ICC/2017-usna-divinagracia-treaty
https://www.slideshare.net/ICJ-ICC/royal-pcijicjicc-notice
https://www.slideshare.net/ICJ-ICC/decision-of-the-royal-icjicc-court
https://www.slideshare.net/ICJ-ICC/royal-pcijicjicc-notice
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr-1782.asp

In any case, “galactics” and “underwater bases” aside, there is plenty happening in the visible, here and now geopolitical sphere.  Last week this was especially evident in the tension between the U.S. military government represented by Donald Trump and much of the rest of the world.

Pentagon sources say, “The war against cabal soldiers MS-13 [the Salvadoran gang] escalates as Trump arrested MS-13 leaders in the northeastern United States, ends temporary protective status for 200,000 Salvadorans, and may do the same for 60,000 Hondurans.”

In addition, “Trump seized all classified incriminating documents from the Obama Presidential Library to help the Department of Justice take down the entire Obama regime,” the sources continue.

“After the Saudi and U.S. purge, the EU purge begins with the death of globalist [Former EU Commissioner and Goldman Sachs Chairman] Peter Sutherland,” they continue.

The sources also say that “Trump is snubbing sh#thole London as he goes to Davos for a victory lap.”

However, it is clear that any “victory lap” would be highly premature.  Both CIA sources in Asia as well as Rothschild family sources in the U.S. say that in March…

The remainder of this article is only available to members of BenjaminFulford.net
Please Log In or Register to create an account.

Matthew Ward via Suzy Ward, January 14th, 2018

With loving greetings from all souls at this station, this is Matthew. It is joyous to see so many of our beloved Earth family starting off the year with confidence and optimism—you shall see this approach is merited as the…Read more

via Matthew Ward via Suzy Ward, January 14th, 2018 — Sananda