Rothschild låg bakom första världskriget av ekonomiska skäl — NewsVoice.se – 11 November, 2018

KRIGSHISTORIA. Det brittiska imperiet var i slutet av 1800-talet en global politisk och ekonomisk maktfaktor. Det styrdes de facto av Natanael Rothschild. Lyssna till hans ord: ”Den som kontrollerar Storbritanniens penningflöde styr det Brittiska imperiet och jag kontrollerar det Brittiska penningflödet.” Text: Hans Myrebo | Bild: Brittiska soldater i skyttegrav från första världskriget. Hulton Archive…Läs mera

via Rothschild låg bakom första världskriget av ekonomiska skäl — NewsVoice