Strålskyddsstiftelsen.se – 18 November, 2018

NYHETER

Strålsäkerhetsmyndigheten har ännu inte gjort riskbedömning av 5G-utbyggnaden

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) lade den 23 maj 2018 ut ett meddelande på sin webbplats om att man hade börjat “undersöka  möjligheterna” att göra en riskbedömning av 5G-utbyggnaden. Strålskyddsstiftelsen skrev därpå den 7 juni till SSM att en … Läs mer

Forskare och miljöorganisationer kräver bättre skydd mot strålningsrisker

157 vetenskapsmän och läkare samt 90 miljöorganisationer begär i ett gemensamt upprop, THE EMF CALL, nya gränsvärden för tillåten mikrovågsstrålning från master, WiFi och mobiler mm. Nu gällande rekommendationer för tillåten strålning från ICNIRP … Läs mer

Så här högt är Sveriges gränsvärde för mikrovågsstrålning

Diagrammet visar hur orimligt högt och allvarligt felaktigt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) och Arbetsmiljöverkets rekommenderade värde för tillåten helkroppsexponering för mikrovågsstrålning från mobilmaster, WiFi, trådlösa elmätare, mm är.  Som … Läs mer

Vad är ICNIRP som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla?

Det är ICNIRP som bestämmer hur mycket mikrovågsstrålning du måste tåla från mobilmaster och WiFi mm. Vad är ICNIRP? Vilka står bakom ICNIRP? Hur har de fått så stort inflytande? Vad skyddar ICNIRP:s värden egentligen mot? Finns det kritik? Här reder … Läs mer

5G kan lika gärna marknadsföras med dödskalle

5G har fått så dåligt rykte att 5G kan lika gärna marknadsföras med en dödskalle, noterade den mångårige teknikjournalisten John C. Dvorak i en artikel för tekniktidningen PC-Magazine. Han  beskrev industrin som arrogant eller naiv inför kritiken. … Läs mer

Städer stoppar 5G i bostadsområden pga befarade hälsorisker

Efter att motståndet mot 5G-utbyggnaden sprider sig allt mer i USA och människor får förståelse för de avsevärda hälsoriskerna med 5G har flera städer tagit beslut om att inte tillåta små 5G-basstationer i bostadsområden nära människors bostäder. … Läs mer

Mikrovågsstrålning kan ha orsakat hjärnskador bland USA:s ambassadpersonal

Mikrovågor misstänks ha orsakat neurologiska sjukdomar bland USA:s ambassadpersonal i Kuba. Läkare och forskare pekar på att de rapporterade hjärnskadorna och sjukdomssymtomen  kan ha orsakats av mikrovågsvapen. Skadliga effekter på hjärnan och … Läs mer

Expertpanel: ”Klara belägg” för att mobilstrålning orsakar cancer

Den största djurstudien hittills om mobilstrålning och cancerrisk, NTP, visar “klara belägg” för att mobilstrålning orsakar cancer. Detta enligt en expertpanel som synade resultaten under våren 2018. Resultaten visade klara belägg för att strålningen … Läs mer

Umeå blir första 5G-experimentstaden

Umeå ska bli den första experimentstaden i Sverige för det nya trådlösa mobilnätet 5G. 5G innebär en massiv ökning av cancerklassad mikrovågsstrålning och 209 vetenskapsmän och läkare har tillsammans begärt att utbyggnaden stoppas pga allvarliga … Läs mer

Hjärntumörer och sköldkörtelcancer ökar bland barn i USA

Ny statistik från den amerikanska folkhälsomyndigheten Centers for Disease Dontrol and Prevention, CDC,  visar att antalet fall av hjärntumörer och sköldkörtelcancer ökade bland barn och tonåringar under 20 år mellan år 2001 och 2014. Tidigare har … Läs mer

Mobilstrålning försämrar minnet. Ny forskning bekräftar sambandet

En ny undersökning genomförd bland ungdomar i Schweiz som använder mobiltelefon visar att strålningen från mobilerna försämrar minnet och den kognitiva förmågan. Detta bekräftar tidigare forskning om att mikrovågsstrålning från trådlös teknik … Läs mer

Statsministrar informeras: 5G medför allvarliga potentiella hälsorisker

Statsminister Stefan Löfven har tillsammans med sina nordiska kollegor meddelat att de avser främja 5G-utbyggnaden. Professor emeritus Rainer Nyberg, Finland och Dr Lennart Hardell, Sverige sände den 27 juni 2018 ett brev till Löfven och de övriga … Läs mer

Psykisk ohälsa ökar bland 11-åriga barn

Självrapporterade besvär som huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter har ökat bland 11-åringar mellan 2013/2014 och 2017/2018 och har aldrig tidigare varit så vanligt som i dag enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Skolstressen bland … Läs mer

5G kommer att öka mikrovågsstrålningen enormt

Enligt uppgifter från Ericsson kommer människors exponering för mikrovågsstrålning att öka enormt genom 5G-utbyggnaden. Det kan därför bli ett ”stort problem eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsorisker och lägre … Läs mer

Mikrovågsstrålning från trådlös teknik och 5G ett hot mot insekter, fåglar och växter

En ny EU-finansierad granskning av tillgänglig forskning visar att strålning från kraftledningar, mobilmaster och WiFi kan skada fåglar, insekter och växter. 5G-utbyggnaden kan genom ökningen av mikrovågsstrålning förvärra situationen. Allvarlig … Läs mer

Ny webbsida för 5G-appellen lanseras: 5gappeal.eu

http://www.5gappeal.eu presenterar den skrivelse i vilken vetenskapsmän begär att 5G-utbyggnanden stoppas pga allvarliga potentiella hälsorisker med den ökande strålningen från 5G. Appellen är idag undertecknad av drygt 200 vetenskapsmän och doktorer. Utred … Läs mer

Var finns regeringens riskbedömning av 5G:s effekter för hälsan och miljön?

Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund begärde i dag att regeringen lämnar ut den riskbedömning om  5G-utbyggnadens konsekvenser för hälsa och miljö som regeringen enligt  tjänstemän inom regeringskansliet … Läs mer

Den verkliga agendan bakom EU – VAKEN.se – 17 November, 2018

EUEuropaparlamentet i Bryssel

”Händelser på världsarenan sker inte av en tillfällighet. De är skapade, vare sig det handlar om nationella eller ekonomiska frågor. De flesta av dem är iscensatta av de som sitter på pengarna.”

Denna sanning uttalades av Denis Healy, den förre försvars och -finansministern i Storbritannien.

I den här artikeln ska jag fokusera på Bilderberggruppen, vars första medlemmar var huvudarkitekterna bakom EU.

Låt oss börja från början:

Läs meraVAKEN.se

Lördagskrönika: Liberalerna ljuger – de vill förstöra vår civilisation – Ingrid&Maria.se – 17 November, 2018

M och KD är inte konservativa – de går på Prideparader, vill ha öppna gränser och vågar inte prata med Jimmie Åkesson för att han är “rasist”. Foto: Wikimedia Commons.

Alla som inte har levt under en sten har sett att Sveriges liberala mittenpartier, trots en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, valde att rösta ner Ulf Kristersson. Men faktum är att dessa “liberala” partier är – och under en längre tid har varit – radikala vänsterpartier, skriver Daniella af Geijerstam.

Läs mera: IngridochMarie

The Creator Writings transcribed by Jennifer Farley: Fear – November 18, 2018

Fear, as an emotion, is real and has been with humans since the beginning of time.  Implementing a response to fear kept you alive and safe.  But, fear also feeds on fear.  If you choose to engage in that spiral, it will grow and put you in a space where everything is dangerous and ‘out to get you’.

As always, this is where The Universe offers you a choice.  You can let fear run your life, letting fear take over and stop all forward movement and growth….or….you can acknowledge fear, thank it for its service and move through it.  Keep in mind that it may be one of the most challenging things you do but, one of the most rewarding!  Even through the chaos fear is creating on your Earth plane in this moment, if you look closely enough, you can see the light on the other side.  Always focus on the light and know you are supported every step of the way. ~ Creator

The Creator Writings

 

Above Majestic Producer Reveals Secret Space Program Disclosures & Document Dumps Imminent — New Exopolitics.org Article – November 18, 2018

Corey Goode, producer of the bestselling Above Majestic documentary, released a major update on November 17 concerning a new insider that he has privately met and vetted. The insider is a retired surgeon with 30 years experience in a major branch of the US military, and used the pseudonym “Bones” after revealing his true identity.…….Read more

via Above Majestic Producer Reveals Secret Space Program Disclosures & Document Dumps Imminent — New Exopolitics.org Article

Scientist Replies To The Medical Industry’s False Claims About Aluminum Safety — Collective Evolution – November 18, 2018

By: James Lyons-Weiler, CEO/Director, The Institute for Pure and Applied Knowledge, CHD Contributing Writer “Myth” #1: Exposure to aluminum causes Alzheimer’s Disease Aluminum.org Claim: “Aluminum is not linked to Alzheimer’s disease, the cause (or causes) of which is unknown. In the words of the Alzheimer’s Association, ‘The research community is generally convinced that aluminum is not a key risk factor…Read more

via Scientist Replies To The Medical Industry’s False Claims About Aluminum Safety — Collective Evolution

Why Hasn’t Geoengineering Been Used to Stop the California Wildfires? — Humans Are Free – November 18, 2018

Apparently, weather can be used for warfare as U.S. Defense Secretary William Cohen has previously said, but it can’t be used to help the suffering people in California from wildfires? At least that’s what the government would want us to believe. So why hasn’t geoengineering been used in California to put out the wildfires? by Aaron…..Read more & videos: “Controlling the weather: Is it possible? and “George Carlin: You Have Owners”

via Why Hasn’t Geoengineering Been Used to Stop the California Wildfires? — Humans Are Free

Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert for November 18, 2018

RV/INTELLIGENCE ALERT – November 18, 2018

(Disclaimer: The following is an overview of the current situation based on intelligence leaks received from several sources which may or may not accurate. Other confirmed sources may also be included in this overview.)

Significant hotpots of the world are currently preoccupied with events.


The whole geopolitical structure the Cabal has built over the past couple of centuries is being dismantled.


Brexit will eliminate London as the financial capital of the world.


In the U.S., the Deep State is being exposed scandal after scandal.


The USN is already printed and currently sitting in secured locations until the QFS is officially public.


Africa is being freed of sanctions and is collectively undergoing monetary reforms mandated by GESARA.


According to sources, the Brexit saga, US/China trade war, unsealing of indictments will lead to a stock market crash bringing the world into shock.


This is the part where the story reaches its climax.


The private currency redemption event (RV) will allow thousands, if not millions to step up and help those in need during this incredible transition.


The RV begins after the stock market crash.


Once the transition is complete, the real work begins.


SourceOperation Disclosure

Reduce heart disease and stroke risk up to 60 percent with the Mediterranean diet — Natural Health 365 – November 18, 2018

(NaturalHealth365) Heart disease, the leading cause of death in the United States, claims over 600,000 lives per year. But, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), as many as 200,000 of these deaths can be avoided by making ‘healthier’ lifestyle decisions – which includes eating a Mediterranean diet. This should be……Read more

via Reduce heart disease and stroke risk up to 60 percent with the Mediterranean diet — Natural Health 365