Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert for December 21, 2018

RV/INTELLIGENCE ALERT – December 21, 2018

(Disclaimer: The following is an overview of the current situation based on intelligence leaks received from several sources which may or may not be accurate. Other confirmed sources may also be included in this overview.)

The Republic of the united States of America is being restored in real time.


The departure of specific government officials (Rogers, Sessions, Kelly, Mattis) means they’ve played their role and accomplished their mission.


Therefore, significant progress (that is not yet visible to the public eye) for the restoration of the Republic has been made.


The BRICS are continuing their efforts to bring all nations to a consensus in to accepting the new quantum financial system (QFS).


Otherwise, the Alliance will crash the stock market without notice and proceed with the transition in full force, no matter what.


The RV is expected to begin sometime around these events.


SourceOperation Disclosure

SwebbTV: Varför får islamistiska terrorister frikort i Sverige? — NewsVoice.se – 21 December, 2018

Staffan Marklund har undersökt ISIS-återvändare till Sverige. Han kräver att dessa åtalas, men ISIS-återvändarna straffas inte för terrorbrott. Det finns idag inte ens ett prejudikat. Enligt SÄPO handlar det om 300 personer som har rest på terrorresor och runt 150 personer av dessa har återvänt till Sverige. Staffan Marklund jämför med lagen om hets mot…läs mera & video

via SwebbTV: Varför får islamistiska terrorister frikort i Sverige? — NewsVoice

Varför Sverige bör lämna Förenta Nationerna – 21 December, 2018

FN har idag utvecklats till ett hot mot västländerna. Organisationens majoritet utgörs av diktaturer, vilka vanligen har en allmänt auktoritär alternativt socialistisk inriktning, och de ser nu FN som den kanske bästa metoden att utnyttja och politiskt försvaga ett självständigt Europa och Nordamerika, skriver Dan Ahlmark i sin krönika.

Läs mera på: NyaDagbladet.se

Annie Lööfs hyllning till George Soros: “Står upp för yttrandefriheten” – 21 December, 2018

Centerpartiets partiledare Annie Lööf väljer att på Twitter hylla den ökände valutaspekulatören och globalisten George Soros.

George Soros prisades under onsdagen som “Årets person” av Financial Times. Centerledaren Annie Lööf var inte sen med att hylla den 88-årige Soros, som har ungersk-judiska rötter, som en “förkämpe för yttrandefriheten” samt berömma hans insatser mot den ungerska regeringen.

Välförtjänt. George Soros försvarar den liberala demokratin, står upp för öppenheten, toleransen, yttrande- och mediefriheten. I den värld vi nu lever i där många av dessa värden utmanas – inte minst i hans hemland Ungern – är utmärkelsen helt rätt”, skrev Annie Lööf på Twitter.

Läs mera på: NyaDagbladet.se

 

The Creator Writings transcribed by Jennifer Farley: Knowing… – December 21, 2018

Today, The Universe wants you to know that you are not alone, never have been, never will be. No matter what.  Let this be enough for the moment. Having faith and trust has never meant surrendering who you are to anyone or anything. It is knowing that you are taken care of regardless of what happens.  Without exception and without reservation of any kind, allow yourself to push your heart to the limit. And, in embracing all of your heart, know you are truly living regardless of the circumstances.  You are beautiful and beloved! ~ Creator

SourceThe Creator Writings