Want to protect yourself from a deadly heart attack? Eat more heart healthy nuts, research says — NaturalHealth365 – September 15, 2019

(NaturalHealth365) The data is in: you can’t make a cookbook full of heart healthy recipes without including nuts. In fact, eating raw nuts have long been recognized as a smart way to reduce the risk of a heart attack – due to the healthy fats, protein, minerals, vitamins, polyphenols and fiber found inside.
But, now, recent research reveals the power of this plant-based nutrition.

Read more via Want to protect yourself from a deadly heart attack? Eat more heart healthy nuts, research says — NaturalHealth365

Annie Lööf vill att fler barn snabbt ska få psykofarmaka — TV Hälsa -14 September, 2019

(TV-Helse.se)  DEBATT. Annie Lööf hyllar Region Gotland som öser ut psykofarmaka till barn och unga. Vi ser en allvarlig vårdskandal där var sjätte flicka (15-19) på Gotland får antidepressiva och/eller ADHD-preparat, många också psykiatrins tyngsta droger, neuroleptika. Men Lööf ser det som ”förfärligt” att inte andra regioner än Gotland, lever upp till den nationella vårdgarantin (1). →

Läs mera via Annie Lööf vill att fler barn snabbt ska få psykofarmaka — TV Hälsa