The Space To Feel — The Creator Writings via Jennifer Farley – December 12, 2019

Hang on, dearest one, just hang on.  The moments of indecision, being uncomfortable and ‘not feeling it’ will pass.  With every surge of new growth, there may be a stage of dissonance; know that it is perfectly acceptable and normal.  The most constructive thing you can do is recognize it for what it is and release.  Extend this understanding to those around you, knowing they are most likely experiencing the same thing and it will pass.  Allow yourself the space to feel…you will be back to your bright and shining self in no time. ~ Creator

Source: The Creator Writings

Leaving the Old Paradigm Behind ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling – December 12, 2019

leave the old 3D paradigm behind - channeled by daniel scranton - channeler of yeshua

Leaving the Old Paradigm Behind ∞The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We have been giving a lot of our attention to the way that you either congratulate someone who has accomplished something, or in contrast, at times you feel jealous. At times, you look for the failure of another to give you a certain sense that things are better in your world. You have been in a paradigm where you’ve been playing a game of limitation. →

Read more via Leaving the Old Paradigm Behind ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling

(Video) Ledande amerikansk forskare: ”Koldioxid är mer bra än dåligt” – VAKEN.se – 12 December, 2019

(VAKEN.se) William Happer är en forskare i världsklass. Inte nog med att han är fysikprofessor vid Princeton, han är också en global auktoritet i klimatrelaterade frågor. Herr Happer berättar bland annat att koldioxidnivån är mer bra än dålig för vårt klimat och natur men också hur vänsterliberala politiker slutat bjuda in honom för diskussioner kring just klimatet sedan Happers hållning i klimatfrågor blivit allmänt känd. →

Läs mera och Video: “Conversation UPDATE: William Happer” “25:09” via VAKEN.se

(Video) Lars Bern: Lita inte på insamlingsindustrin — VAKEN.se – 12 December, 2019

(VAKEN.se)  Lars Bern berättar att biverkningar från läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Han tar också upp att många sjukdomar är kopplade till felaktiga kostråd om intag av kolhydrater, att inte äta mättat fett och annat.

Detta leder till att många omkring oss dör i förtid. När anhöriga går bort väcks ofta tanken, om jag kan göra något själv för att förhindra dessa sjukdomar.

En vanlig reaktion är att man skänker pengar till en medicinsk forskningsorganisation och många av dessa uppvaktar lägligt i samband med begravning för att samla in pengar. Exempelvis till Cancerfonden, Hjärt-lungfonden, Hjärnfonden etc. →

Läs mera & video; SwebbTV: “Lars Bern 190304 Lita inte på insamlingsindustrin” (31:20)  via  — VAKEN.se

Half of All Commonly Used Drugs Seriously Affect The Gut Microbiome, Scientists Warn — Collective Evolution – December 12, 2019

(Collective-Evolution)  The link between a healthy gut microbiome and overall well-being has been established in recent years as we are learning that around 95% of the serotonin (commonly referred to as the “happy hormone”) produced in our bodies actually comes from our gut! This is one of many reasons why it is important to take care of our health, be mindful of the foods we are eating and be aware of adverse reactions from any drugs we are taking. →

Read more via Half of All Commonly Used Drugs Seriously Affect The Gut Microbiome, Scientists Warn — Collective Evolution

Risk för sköldkörtelcancer av mobilanvändning visar ny studie — Strålskyddsstiftelsen – 12 December, 2019

(Strålskyddsstiftelsen)  En ny amerikansk studie från forskare vid Yale University, USA visar ökad risk för sköldkörtelcancer av mobilanvändning om användarna har vissa gentyper. Sköldkörtelcancer har ökat kraftigt i Sverige och andra länder under det senaste decenniet. Svenska forskare har pekat på en möjlig koppling mellan sk smartmobiler  som exponerar sköldkörteln och halsområdet betydligt mer än äldre modeller. →

Läs mera via Risk för sköldkörtelcancer av mobilanvändning visar ny studie — Strålskyddsstiftelsen.se

Planerat lagförslag i EU kan placera migrationskritiker i psykiatrisk vård — NewsVoice – 12 December, 2019

(NewsVoice)  En advokat som samarbetar med en EU-domare har läckt information om ett planerat nytt lagförslag i EU som ska ge polisen rätten att gripa, förhöra och sedan överlämna migrationskritiska privatpersoner och journalister till psykiatrisk utvärdering som kan leda vidare till sluten psykiatrisk vård. →

Läs mera via Planerat lagförslag i EU kan placera migrationskritiker i psykiatrisk vård — NewsVoice.se

Pinnjakten fortsätter – Polisen gjorde razzia på gym — NewsVoice – 12 December, 2019

(NewsVoice)  DEBATT. Den senaste tiden har det framkommit att polisledningen givit order om att poliser i aktiv yttre tjänst skall försöka bättra på statistiken för uppklarade brott, dvs den så omtalade pinnjakten har därmed återigen intensifierats, men vilka vill polisen försöka lura med detta agerande? Nu jagar de hederligt folk på gymmet också. →

Läs mera via Pinnjakten fortsätter – Polisen gjorde razzia på gym — NewsVoice.se

This Year We Don’t Need More Stuff for Christmas – We Need More Love — Humans Are Free – December 12, 2019

Family Dinner Christmas

(Humans Are Free)  Each year around this time we expect the holiday season to bring us closer together but, does it? Far too many people obsess over getting and giving gifts to the point where they lose sight of what truly matters. →

Read more via This Year We Don’t Need More Stuff for Christmas – We Need More Love — Humans Are Free

Yeshua: The Days Go By — Era of Light – December 12, 2019

yeshua eraoflightdotcom

 

 

 

The days go by, and they go by without the crowd waking up! We are getting closer to the “event”, and the crowd isn’t getting any closer to heaven. The ➤➤

Read more via Yeshua: The Days Go By — Era of Light