Your ‘Now’ — The Creator Writings via Jennifer Farley – December 17, 2019

Living in your ‘now’ does not mean forgetting your past, nor does it mean stopping the planning for your future. Enjoy the fullness of every moment knowing there is always a more beautiful one coming your way. ~ Creator

Source: The Creator Writings

A Gamechanger for Humanity ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling – December 17, 2019

A Gamechanger for Humanity ∞The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We have begun to investigate the different strategies that we see you all employing to bring yourselves into a higher vibrational state. We are talking about your genuine attempts to raise your vibration, rather than the use of drugs, alcohol, sex, or some other way that you have for bringing yourself into a higher vibration by depending on something that is external. We are interested in your processes that you employ when you are sitting home alone, by yourself, and you need to access a higher vibrational state. →

Read more via A Gamechanger for Humanity ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling

Cancer Linked Monsanto Chemical Discovered In ALL Tested Children’s Foods Made From Oats — Collective Evolution – December 17, 2019

(Collective-Evolution)  Western cancer research is organized as a business whose fundamental motivation is profit, this is why it will likely never cure cancer because it’s so profitable, and it’s sad that the causes of cancer continue to be ignored. Raising money for a cure is great, but cancer prevention needs more attention, and more resources should be poured into alternative treatments and research. Doctors are only allowed to recommend the patented treatment. →

Read more via Cancer Linked Monsanto Chemical Discovered In ALL Tested Children’s Foods Made From Oats — Collective Evolution

Låt det naturliga röda köttet ha en given plats på julbordet — VAKEN.se – 17 December, 2019

(VAKEN.se)  Det pågår en intensiv kampanj i de etablerade agendasättande medierna mot det röda köttet på våra matbord. Argumenten följer tvåhuvudlinjer. Dels kommer det ideligen påståenden om att det röda köttet är en bidragande faktor bakom den metabola pandemi som vi är mitt i. Dels påstås främst nötkött bidra till farliga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Låt oss granska dessa argument lite närmare. →

Läs mera via Låt det naturliga röda köttet ha en given plats på julbordet — VAKEN.se

Varför vi skall välja ekologisk mat – del 2 — VAKEN.se – 17 December, 2019

tomater

(VAKEN.se)  De råvaror som Big Food prioriterar är billigt spannmål, socker, industrisocker som high fructose corn syrup,  vegetabiliska oljor och rena industrioljor som Canola. Därför bedriver man lobbyverksamhet för att industrimat baserad på dessa billiga råvaror skall gynnas. Det är bara att gå in i dagens matmarknader för att konstatera hur oerhört framgångsrik denna industrilobby varit. Den på spannmål, socker och växtoljor baserade industrimaten dominerar golvytan. →

Läs mera via Varför vi skall välja ekologisk mat – del 2 — VAKEN.se

Wikipedia helt i händerna på globalisternas lobbyister — Nya Dagbladet – 17 December, 2019

Wikipedia är korrumperat och bör inte understödjas mot bakgrund av det moraliska haveri som förekommer i uppslagsverkets artikelredigering. Det skriver Lars Bern.

(Nya Dagbladet)  Jag har i flera år haft en sida på Wikipedia där min bakgrund i korta ordalag beskrivit och där det jag sysslat med under mitt vuxna liv varit dokumenterat. Där har jag i lugn och ro kunnat gå in och lägga till viktiga händelser, som till exempel publicerandet av en ny bok eller liknande. Jag har även kunnat stryka engagemang som jag har avslutat. Men så förra året den 5 december så hände något. →

Läs mera via Wikipedia helt i händerna på globalisternas lobbyister — Nya Dagbladet

Skola avvisade reflexer med änglar – “kristen propaganda” — Nya Dagbladet – 17 December, 2019

(Nya Dagbladet)  En skola i Tingsryd skickade tillbaka reflexer i form av änglar, som barnen hade fått med sig från ett Luciatåg i kyrkan. Reflexerna ansågs av skolan vara “kristen propaganda”. Det skriver SR. →

Läs mera via Skola avvisade reflexer med änglar – “kristen propaganda” — Nya Dagbladet

Sandström: Sverige faller sönder medan statsledningen idealiserar landet — NewsVoice – 17 December, 2019

(NewsVoice)  DEBATT & SATIR. Sverige krackelerar. Vår statsledning lider av oförmåga att ta rätt beslut. Samhällsinstitutionerna knakar i fogarna. Det menar Torsten Sandström som dråpligt sammanfattar status för vårt samhälle som förfaller medan politikerna fortsätter att le och klamra sig fast vid sina egna visioner, viftandes med färgglada flaggor. →

Läs mera via Sandström: Sverige faller sönder medan statsledningen idealiserar landet — NewsVoice.se

IPCC måste kunna försvara sina teorier att koldioxid ger global uppvärmning — NewsVoice – 17 December, 2019

(NewsVoice)  DEBATT. Ingen kan förneka att rådande väder och naturkatastrofer till större eller mindre del är klimatrelaterade, men dagens överskuggande fråga är om klimatet verkligen styrs av en nästan försumbar parameter som koldioxid, som utgör ynka 0,04% av atmosfären. Jan Hård af Segerstad sammanställer kritiken mot etablissemangets ”klimatexperter” och den politiska klimatpanelen IPCC. →

Läs mera & video: “Global Warming: Fact or Fiction? Featuring Physicists Willie Soon and Elliott Bloom” (1:48:16) via  — NewsVoice.se

Matthew Ward via Suzy Ward | December 14, 2019 — Voyages of Light

(Voyages of Light)  With loving greetings from all souls at this station, this is Matthew. As another of your calendar years nears its close, a common thought is, How did this year go by so fast?!You know the sensation of time passing faster and faster actually is Earth steadily moving into successively lighter planes of energy and you know that light is the same energy as love. And, since love is the key to righting all wrongs, rejoice with us that the power of love is spreading around your world! →

Read more via Matthew Ward via Suzy Ward | December 14, 2019 — Voyages of Light