Miljörörelsens svek mot mänskligheten — VAKEN.se – 18 December, 2019

sverige natur

(VAKEN.se)  Det främsta existentiella hotet mot människan och ekosystemet är inte antropogent orsakade klimatförändringar, utan utarmade och förgiftade jordar och förgiftad industrimat främst baserad på billiga näringsfattiga kolhydrater och industrioljor som gör människor sjuka. Sjukdomar som döljs med livstidsbehandling med farliga kemiska preparat.

Den moderna miljörörelsen föddes år 1962 när marinbiologen Rachel Carson kom ut med sin bok Tyst vår. Hon lyckades måla upp ett skrämmande perspektiv där våra moderna kemiska gifter med DDT i spetsen hotade djurlivet. Tanken att alla fåglar skulle dö och vårarna tystna, var en skräckfylld metafor som fångade människors fantasi. Den fick ett enormt genomslag i opinionen. Miljömedvetenheten ökande och pånyttfödde malthusianismen – tron på att mänsklighetens utveckling kommer att begränsas av resursbrist och miljöförstöring. Det växte fram en stor folklig miljörörelse som till en början dominerades av engagerade idealister och forskare. Den infiltrerades dock ganska snart av politiska vänsteraktivister. De såg mest miljöfrågan som ett lämpligt verktyg för att bekämpa kapitalism och marknadsekonomi. →

Läs mera via Miljörörelsens svek mot mänskligheten — VAKEN.se

Svenska korrumperade politiker säljer blint ut landet till hyperglobalister — VAKEN.se – 18 December, 2019

(VAKEN.se)  Sverige och en rad västländer är i flera avseenden inte längre demokratier. Istället har en ekonomisk elit och speciella globala intressegrupper skaffat sig ett betydande inflytande, medan preferenserna hos vanligt folk bara verkar ha ett marginellt och statistiskt insignifikant inflytande över politiken.

Fenomenet framgår tydligt om man tittar på konkreta exempel som senare års handelsavtal och deras relation till demokratiska beslut och nationell suveränitet.

Demokrati utmärks av ett system för maktutövning där folket i fria val beslutar om reglerna för sin suveräna nation. I demokratins och suveränitetens sanna anda, måste alla områden inom politiken – inkluderande miljö, försvar, handel, finanspolitik, arbetsrätt, ägande- och upphovsrätt, kultur m.fl. – underkastas en rimlig och rättvis politisk process och ett demokratiskt självbestämmande. →

Läs mera via Svenska korrumperade politiker säljer blint ut landet till hyperglobalister — VAKEN.se

(Video) Globalisternas megaindustrier ligger bakom den globala metabola pandemin; Globalists megaindustries are behind the global metabolic pandemic — VAKEN.se – 18 December, 2019

(VAKEN.se)  En kort och kärnfull sammanfattning av de intressen som ligger bakom de kostrekommendationer som gjort snart halva jordens befolkning metabolt sjuk. Dessa intressen kontrolleras av en handfull hyperförmögna familjer som utgör själva kärnan i den globalism som styr västvärlden.

A brief and pithy summary of the interests behind the dietary recommendations that have made nearly half the earth’s population metabolically ill. These interests are controlled by a handful of hyper-wealthy families who are at the heart of the globalism that governs the Western world.

Video via “Nina Teicholz – ‘The Real Food Politics: Institutional Defense of the Status-Quo'” (35:10) — VAKEN.se

(Video) What is really happening in Sweden, Greta?: Vad händer egentligen i Sverige, Greta? — VAKEN.se – 18 December, 2019

(VAKEN.se)  Jellybean Gen, eller Genevieve Bask som hon egentligen heter, förklarar på ett strålande sätt i video ”What is really happening in Sweden, Greta?”, hur det står till i dagens Sverige. 

Video via “What is really happening in Sweden, Greta?” (9:09) — VAKEN.se

Believe! — The Creator Writings via Jennifer Farley – December 18, 2019

As your current year draws to a close and a new one is ready to begin; The Universe would encourage you to open your heart to the possibility of great change!  The many things you have asked for are ready and waiting…all you have to do is allow them to arrive. (Smiling) In the eyes of The Universe, you have always been worthy and deserving of receiving, now it is time to begin believing. ~ Creator

Source: The Creator Writings

Download New Ideas, Concepts & More ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling – December 18, 2019

Download New Ideas, Concepts & More ∞The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are very connected to the stream of consciousness that you are all tapping in to on a moment-to-moment basis. This is one of the ways that you can begin to understand how there literally is no separation between us, just as there is literally no separation between any of you. This stream of consciousness is one that we can tap in to because we can move our consciousness in such a way to become aware of what’s happening in the fourth dimension. And what you’ve been tapping in to as human beings is informing you. What you’ve been tapping in to is influencing your minds. →

Read more via Download New Ideas, Concepts & More ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling

The Migrant Crisis — The Final Wakeup Call – December 18, 2019

The refugee crisis is not a naturally occurring phenomenon

German AfD is the only party with migrant solution

DS: Communities must be destroyed by unemployment and mass immigration

Causing economic and social chaos all over Europe

Protect the native Europeans

Source(The Final Wakeup Call)

Why more Patriotic Freedom Fighters are needed

The refugee crisis has raised huge concern in European countries like Hungary, Austria and Poland. In response to 7,000 migrants entering Hungarian territory per day in 2015, the Hungarian government re-established border control in order to keep away the hordes of refugees from entering the country. Of course this did not go down well with Soros and his close allies, who accused both Poland and Hungary of thinking “democracy is too much a trouble” and wanting to have a “Putin-like authoritarian dictatorship.” Which didn’t go down well with Hungarian Prime Minister Viktor Orban. It’s hard to imagine that Soros could be any clearer in his globalist intentions. Continue Reading →

via The Migrant Crisis — The Final Wakeup Call – English

NederlandsDe migratiecrisis

DeutschDie Migrationskrise

5 Ways School Is Making Children Depressed & Stupid — Humans Are Free – December 18, 2019

5 Ways School Is Making Children Depressed & Stupid

(Humans Are Free)  Parents send their children off to school every day trusting that their classes are making them intelligent, well-rounded and ready to conquer the world.

They believe that their children are in good hands with their teachers and school officials, learning and growing while making friends.

That’s why it might shock you to know that sending your child off to school in the morning might actually be stunting their growth and inducing depression.

Here are five ways that school is hurting your child: →

Read more via 5 Ways School Is Making Children Depressed & Stupid — Humans Are Free

Savory Raw Gazpacho: A Cancer Fighting Champion {Recipe} — The Truth About Cancer – December 18, 2019

Best Gazpacho Recipe

(The Truth About Cancer)  This soup’s primary anti-cancer ingredients include tomatoes, garlic, basil, oregano, turmeric, and rosemary for their special cancer-fighting, hormone balancing, and liver strengthening properties.

Orange tomatoes (if you can find them) contain potent antioxidant and anti-inflammatory abilities from tetra-cis-lycopene, which is more efficiently absorbed than trans-lycopene in red tomatoes. It also targets breast, pancreatic, non- small cell lung, and prostate cancers. →

Read more & recipe via Savory Raw Gazpacho: A Cancer Fighting Champion… — The Truth About Cancer

Sodium Bicarbonate (Baking Soda): Every Cancer Patient’s Best Friend — Era of Light -December 18, 2019

hey share what you know eraoflightdotcom

(Era of Light)  As if it were not humiliating enough for orthodox oncologists to learn that the lowly chemical sodium bicarbonate (baking soda) is important in the treatment of cancer now they have to swallow the research pointing to the fact that bicarbonate can also be used to diagnose cancer in its earliest stages. Oncologists do understand and know that bicarbonate is necessary to protect their patients from the toxicity and harm done by highly toxic chemicals used in chemotherapy. They also know it is of extraordinary help to patients receiving radiation treatments protecting as it does the kidneys and other tissues of the body from radioactive damages. ➤➤

Read more via Sodium Bicarbonate (Baking Soda): Every Cancer Patient’s Best Friend — Era of Light