Facing Your … — The Creator Writings via Jennifer Farley – December 19, 2019

Dearest child, turn around and face what you have been attempting to outrun realizing your mind may have made it much bigger than it actually is. During this time, it will be very important to realize that once you connect with and understand that fear/emotion/feeling, it can be safely released to The Universe.  Standing your ground and speaking your truth will show the world that you are ready to learn and grow in the best way possible. ~ Creator

Source: The Creator Writings

Take the Spiritual Growth from Your Challenges ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling – December 19, 2019

Take the Spiritual Growth from Your Challenges ∞The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are continuing to explore the different ways that you all have of taking on challenges for yourselves in order to grow spiritually. We see you doing this unintentionally in most areas of your lives. You will unintentionally create the challenge, and then you will have to rise up and become more of who you really are in order to face that challenge and move past it. Sometimes you will intentionally take on a challenge, and in those instances you are far more likely to meet the challenge head on and take the spiritual growth because it was an intentional act. →

Read more via Take the Spiritual Growth from Your Challenges ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling

UN Peacekeepers Fathered Hundreds of Babies With Girls in Haiti as Young as 11 — Activist Post – December 19, 2019

By Darius Shahtahmasebi

(Activist Post)  United Nations (UN) peacekeepers charged with protecting disaster-struck Haiti have fathered hundreds of babies with local women and girls before leaving them behind in poverty, according to a new study.

A paper published by the University of Birmingham’s Sabine Lee and Queen’s University’s Susan Bartels describes the experience of those people living under the protection of a UN Stabilisation Mission in Haiti (MINUSTAH).

The studies were based on conversations with over 2,500 Haitians who shared the experiences of women and girls in the communities that hosted peace operations. Of the 2,500 talked to, about ten percent revealed stories about peacekeeper-fathered children. →

Read more via UN Peacekeepers Fathered Hundreds of Babies With Girls in Haiti as Young as 11 — Activist Post

Sverige: 100-tals miljarder kr till falska identiteter och kvinnor som lever i skräck — NewsVoice – 19 December, 2019

(NewsVoice)  SVERIGE. Nationalekonomen Hans Jensevik med lång erfarenhet av ledningsarbete och kommuners ekonomi varnar för att svenska skattebetalare utnyttjas på en extrem nivå. Samtidigt kastas de äldre ut från äldreboenden och många kvinnor är paralyserade och rädda för våldtäktsmän. →

Läs mera & SwebbTV: “Fjärde Statsmakten nr 31 – nationalekonom Jensevik om samhällskontraktet och köp av röster.” (59:17) via — NewsVoice.se

Globalismen förstör västvärlden och hotar freden — VAKEN.se – 19 December, 2019

(VAKEN.se)  Rötterna för dagens globalism går tillbaka till förra sekelskiftet, då John D Rockefeller skapade det första moderna globala megaföretaget Standard Oil. Hans koncept var genialiskt enkelt, det handlade om global marknadsdominans för att på så sätt kunna sätta konkurrensen ur spel. Han stack inte under stol med att han tyckte konkurrens var en synd. I Standard Oils fall handlade det om att styra världsmarknaden för olja och oljeprodukter genom kontroll av 90% av världens oljeraffinaderikapacitet och en betydande del av oljekällorna. Rockefeller blev världens första dollarmiljardär. Han tvingades visserligen att stycka sitt företag men behöll länge kontrollen över oljemarknaden. →

Läs mera via Globalismen förstör västvärlden och hotar freden — VAKEN.se

Klimatfascisternas krig mot livet självt — VAKEN.se – 19 December, 2019

jordklot

(VAKEN.se)  Basen för nästan allt levande på jorden är växtligheten. Utan växter kan inga djur och människor existera och planeten skulle vara en död öken som den vi kan observera på grannplaneten Mars. F.ö. är detta säkert förhållandet på flertalet planeter som kretsar kring andra stjärnor i vår galax.

Växtligheten bygger på två kemiska föreningar – koldioxid (CO2) och vatten (H2O). När dessa två föreningar bringas att reagera kemiskt med varandra med hjälp av energi från solens ultravioletta strålning så bildas glukos (C6H12O6) och syre (O2) genom den s.k. fotosyntesen. Glukosen använder sedan växterna för att bygga sina cellulosastrukturer och till de kolhydrater som de lagrar i sina frukter, bär, rötter m.m.. Syret avger växten till omgivningen som en restprodukt. →

Läs mera via Klimatfascisternas krig mot livet självt — VAKEN.se

The Effect of Solar Flares on the Pineal Gland — Era of Light – December 19, 2019

earth the one eraoflightdotcom

(Era of Light)  According to a study published in the New Scientist back in 1998, there is a direct connection between the Sun’s solar storms and human biological effects.

The conduit which facilitates the charged particles from the Sun to human disturbance – is the very same conduit which steers Earth’s weather – the magnetic field. Animals and humans have a magnetic field which surrounds them – in the very same way the magnetic field surrounds the Earth as a protector. ➤➤

Read more via The Effect of Solar Flares on the Pineal Gland — Era of Light