Caring For Self — The Creator Writings via Jennifer Farley – January 21, 2020

As you stand on the leading edge of the next shift, remember to keep breathing.  There may be a few things you do not understand…yet… and that is okay. (Smiling) Take a few moments out of your day and listen quietly; you will be given the information you need.  If a situation or experience begins to make you uncomfortable, allow yourself step back, look at it from another angle and ask for help if needed.  Caring for yourself and your emotional health at this time is paramount!  As always, you are always loved and protected throughout. ~ Creator

Source: The Creator Writings

Telepathic Communication with Us ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling – January 21, 2020

Telepathic Communication with Us ∞The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We have been discovering new ways to make contact with those of you who are desiring that connection with us. We know that you rely heavily on your technology to keep in contact with each other, but you do not use technology to connect with your pets and other animal friends. You are, in fact, more likely to chat with one of your animal friends telepathically. And so, one of the ways that we have been reaching out to you is in those moments when you are communicating with one of your pets or some other animal beings that you wish to connect with. →

Read more via Telepathic Communication with Us ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling

Smart City Planners Confirm Bluetooth and WiFi Devices Transmit Data Even When Disconnected — Activist Post – January 21, 2020

By B.N. Frank

(Activist Post)  According to a 2018 survey, 66% of Americans don’t want to live in “Smart Cities” because of privacy and cybersecurity concerns. →

Read more & videos via Smart City Planners Confirm Bluetooth and WiFi Devices Transmit Data Even When Disconnected — Activist Post

Don’t cut salt completely: Animal study discovers that high-salt diets can inhibit tumor growth — NaturalNews.com – January 21, 2020

(Natural News) Having too much salt in your diet is incredibly unhealthy. High-salt intake can exacerbate conditions like multiple sclerosis and inflammatory bowel diseases. However, when it comes to cancer, a team of researchers is now suggesting that increasing the amount of salt in your diet may have some beneficial effects, particularly when it comes to fighting off cancer. →

Read more via Don’t cut salt completely: Animal study discovers that high-salt diets can inhibit tumor growth — NaturalNews.com

Varning för bedräglig forskning — VAKEN.se – 21 Januari, 2020

(VAKEN.se)  Läkemedelsindustrins lönsammaste piller någonsin i historien är kolesterolsänkande statiner som till dags dato tros ha dragit in ca. 10 000 miljarder kronor. Hundratals miljoner människor varav en miljon i Sverige står idag på statiner som ger en lång rad svåra biverkningar. Jag har tidigare skrivit om det här på bloggen. Dessa piller har bidragit till att göra ålderdomen miserabel för miljontals åldringar som blivit pådyvlade dem av okunniga läkare som är starkt influerade av Big Pharmas intressen. I medicinkatalogen FASS dit industrin skall rapportera in observerade biverkningar vid utprovningen av pillren, spelas dessa biverkningar ner och påstås vara ytterst sällsynta. Men det är inte sanning. Nästan alla får mer eller mindre obehagliga och ibland direkt farliga biverkningar. →

Läs mera via VAKEN.se

(Video) Swebbtv Nyheter 17 januari 2020 om nyval, Löfven, vänsternationalism, omhändertagande av barn mm

(SwebbTV)

Hej och välkomna till veckans Swebbtv Nyheter. Efter den stora explosionen på Östermalm i måndags kräver Moderatledaren nyval. Postnord och problemen med ett ökat antal klagomål med posthanteringen. Ett nytt Nationellt arbetarparti med namnet Framåt Sverige håller på att bildas. Partiet är mot mångkultur och anser att Sverige bör lämna EU. De menar att den nationella frågan är den viktigaste frågan. →

Läs mera & video via YouTube SwebbTV

Webbsida(SwebbTV)

Era of Light Report 1/21/2020: You, Solar Flash, World Change — Era of Light

era of light report future is now eraoflightdotcom

(Era of Light)  Greetings to You! From heart to heart in this moment we speak, I am KejRaj. The information expressed here is that of my perspective my point of view. For all ⇲

Read more via Era of Light Report 1/21/2020: You, Solar Flash, World Change — Era of Light