United Nations: Universal Declaration of Human Rights – February 29, 2020

The Universal Declaration of Human Rights

The Universal Declaration of Human Rights

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General Assembly resolution 217 A) as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected and it has been translated into over 500 languages.

Read more via United Nations Shaping Our Future Together

(Video) X22Report Spotlight: JFK Went After The [DS] In The Shadows, Trump Is Doing It In The Light: Harley Schlanger – February 29, 2020

Source: X22Report Spotlight

Video: “”JFK Went After The [DS] In The Shadows, Trump Is Doing It In The Light: Harley Schlanger” (45:36)

Starve the Fears, Feed the Love | The Angels via Ann Albers — Voyages of Light – February 29, 2020

(Voyages of Light)

Messages from Ann & the Angels – 02/29/2020

My dear friends, we love you so very much,

You have an old saying on your planet, “Starve a cold and feed a fever.” We would borrow that and say instead, “Starve your fears, and feed your love!”

The viruses on your planet live off fear. They starve with love. Fear creates a chemical cocktail in your body that weakens your healthy cells and creates imbalances that allow these parasitic energies to take hold. You might say to us, “Wait a minute… I get sick when I get tired and worn down, not when I’m in fear!” We would lovingly point out that getting tired and worn down is a result of fear, vs. faith in a loving Source that would support you if you more freely supported your own well-being. →

Read more via Starve the Fears, Feed the Love | The Angels via Ann Albers — Voyages of Light

Change Your Outlook — The Creator Writings via Jennifer Farley – February 29, 2020

With the amount of effort it takes to hold onto and feed just ONE of your angers, hurts, disappointments or resentments, you could change a thousand lives.  Changing your outlook from negative to positive may seem like a worthless effort in the beginning but, the ‘pay offs’ are enormous. ~ Creator

Source: The Creator Writings

En ny nationalism tar form i Europa — Nya Dagbladet – 29 Februari, 2020

(Nya Dagbladet)  Traditionell europeisk nationalism byggde på att man tillhörde en särskild folkgrupp och/eller land med en viss historia samt traditioner och kultur, vilka man ville bevara och hävda. Sådana grunder har nu varierande styrka men syns idag vara starkast i Östeuropa, eftersom kommunisttiden där hindrade det mesta av icke-marxistiskt nytänkande om samhället. Det gör att äldre synsätt nu är särskilt kraftfulla i de länderna, eftersom kommunisttidens bidrag till kulturen i mycket förkastats. Reaktionen mot att inledningsvis ockuperas och sedan bli kommunistiska diktaturer och tvingas ingå i östblocket förstärkte naturligen också ländernas nationalism avsevärt. Men utvecklingen därefter har successivt försvagat en del äldre inslag och stöttepelare för nationalism, medan andra fortlever. →

Läs mera via En ny nationalism tar form i Europa — Nya Dagbladet

(Video) Matikainen i möte med polisen Daniel – Förändringen måste komma från politiken — SwebbTV – 29 Februari, 2020

Källa(SwebbTV)

Lennart Matikainen tar upp polisens situation med fokus på tillståndet före och efter omorganisationen 2015 i Möte med polisen Daniel, som har arbetat som polis sedan 2002. Han har en bred erfarenhet och har arbetat mycket med fokus på gängkriminalitet inom SGI (Särskilda gänginsatser) främst i Botkyrka och Södertälje. Daniel berättar om sin väg in i polisen. Varför valde han yrket och vilka drivkrafter fanns för att välja yrket. Han anger med en blick i backspegeln att han idag inte hade valt yrket med tanke på hur situationen ser ut idag. →

Läs mera & video: “Matikainen i möte med polisen Daniel – Förändringen måste komma från politiken.” (58:55) via SwebbTV

Website(SwebbTV)

Polis och åklagare blundar för hatbrott av unga invandrare — NewsVoice – 29 Februari, 2020

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

(NewsVoice)  DEBATT. En storskalig invandring har medfört att ungdomsgrupper bland de nyinflyttade ägnar sig åt systematisk brottslighet, med inslag av våld och hot. Vi följer utvecklingen var dag i svenska medier. Modiga poliser blottlägger ibland den verklighet som medierna mörkar, att det rör sig om unga invandrare som rånar, piskar, pinkar på offret och uttalar allvarliga hot. →

Läs mera via NewsVoice.se