(Video) Corona-krisen: Hur klarar Sverige en pandemi? — VAKEN.se – 1 Mars, 2020

(VAKEN.se)  Står vi inför en kris av pandemiska proportioner? Ingen vet, men Coronaviruset COVID-19 verkar nu vara utom kontroll, med allt fler fall rapporterade sjuka på allt fler nya platser. Vad händer vid en global kris? Vilken beredskap finns – och hur krisförbereder man sig som privatperson.

Video (21:17) via Corona-krisen: Hur klarar Sverige en pandemi? — VAKEN.se