Coronaviruset kan smitta 1 miljon svenskar – Så här kan du skydda dig — NewsVoice – 8 Mars

(NewsVoice)  Michael Zazzio leg sjuksköterska, forskare inom medicin och audiolog har tittat närmare på spridningen av coronaviruset. Han menar att om smittspridningen fortsätter i samma takt kan coronaviruset (Covid-19) snart ha smittat en miljon svenskar (inklusive milda fall). Smittans dödlighet bör inte underskattas, varnar Zazzio, men han ger även tips på hur du kan klara smittan om du blir sjuk. →

Intervjun genomfördes med Skype, den 8 mars 2020 (kl 10-11). Texten uppdateras på NewsVoice.se 

Läs mera & video (27:22) via Coronaviruset kan smitta 1 miljon svenskar – Så här kan du skydda dig — NewsVoice.se