A Quieter World — The Creator Writings via Jennifer Farley – March 10, 2020

Today, The Universe is inviting you to look beyond the veil of fear that has recently been draped over your world.  What do you see?  What do you feel?  This is an opportunity for you to experience a quieter world without the hustle/bustle of everyday activities.  If you allow yourself to glimpse past what is being offered you will see that, regardless of what you are being told, all will be well.  You have a choice to act or react.  Now, my dearest child, how will you respond? ~ Creator

Source: The Creator Writings

Sinning, Forgiveness & Returning to Source ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling – March 10, 2020

Sinning, Forgiveness & Returning to Source ∞The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are able to completely look past every single act that a human being partakes in that is not a representation of your true self. You sometimes refer to these as sins, immoral acts, travesties of justice, and a wide array of other colorful words and phrases for what a person does when they feel disconnected from Source. No one is born and thinks as a baby or a very young child, ‘I would like to grow up and be disconnected from the Source Energy within me.’ No one wants to feel the pain, the suffering and the darkness that comes so naturally to living on a planet where the really rational and intelligent people tend to be atheists. →

Read more via Sinning, Forgiveness & Returning to Source ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling

Trump-annonser censureras efter liberala påtryckningar — Nya Dagbladet – 10 Mars, 2020

Facebooks vd Mark Zuckerberg och Donald Trump. – Foto: Anthony Quintano /Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

(Nya Dagbladet)  Facebook har meddelat att ett antal kampanjannonser för Donald Trump strider mot företagets annonspolicy och har därför raderat dem permanent. Enligt den sociala mediajätten var annonserna vilseledande och kunde ”skapa förvirring”. →

Läs mera via Trump-annonser censureras efter liberala påtryckningar — Nya Dagbladet

Varför sätter Facebook Fake News-stämpel på goda hälsoråd? — VAKEN.se – 10 Mars, 2020

vitaminC

(VAKEN.se)  När jag för någon dag sedan delade en artikel på Facebook som gav ytterst välgrundade råd om hur människor kan förbättra sitt immunologiska försvar mot virusinfektioner i allmänhet och Corona-epidemin i synnerhet, då blockerades detta med ett påstående om att det var Fake News. Det inträffade är ytterst anmärkningsvärt och faktiskt riktigt obehagligt. Ni kan själva läsa artikeln och konstatera att det rör sig om högst väl underbyggda råd som vi, från rader av studier, vet medverkar till ett stärkt immunförsvar mot den typ av virusinfektioner som vi här talar om.

PS. Det visar sig att detta varit en samordnad iscensatt attack för att misskreditera C-vitamin mot Coronaviruset och få människor att inte beredskapsmedicinera med vitaminet. DS →

Läs mera på VAKEN.se

Daily Teachings of the Masters | March 9, 2020 — Voyages of Light

Daily Teachings of the Masters

Monday, March 9, 2020

Answer the call within not without.

There is a call to awaken that each of you are receiving.

At times it is muddled up with all the shoulds, can’ts and ought tos.

While you must continue to function in your current world as you remind us, we remind you that there is new way of seeing it as you go about your day.

It is a change of rhythm and approach.

It is the call to the awakened heart.

Art by Ellen Love Vaman

www.teachingsofthemasters.org

via Voyages of Light

Daily Teachings of the Masters | March 8, 2020 — Voyages of Light

Daily Teachings of the Masters

Sunday, March 8, 2020

What if you noticed your thought patterns?

Would you be willing to make changes to them and shift your alignment?

And how do you go about doing this?

The first step is to believe that it is possible.

www.teachingsofthemasters.org

via Voyages of Light

Polisen klarar inte av att avslöja falska pass — Nya Dagbladet – 10 Mars, 2020

Foto: Karl Baron/CC BY 2.0

(Nya Dagbladet)  Polisen är underbemannad och har inte utbildning för att kunna identifiera de falska identitetshandlingar som flitigt används av människor som vill ta sig in i Sverige och ansöka om uppehållstillstånd. →

Läs mera via Polisen klarar inte av att avslöja falska pass — Nya Dagbladet

*************************************************************************************

Kommentar till artikeln ovan och annat. Förslag/lösning: Polisen kan prioritera om. Istället för att övervaka, avlyssna, spåra och trakassera vanliga oskyldiga svenska medborgare,  lägga resurserna på att stävja den grova brottsligheten. Helikopter övervakning,  trakasserier, mobiltelefon avlyssning, -spårning m.m av oskyldiga medborgare är resursslöeri av våra skattepengar. Är också ett brott mot FN:s Mänskliga Rättigheter som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet.
Denna blogs syfte är att väcka upp mänskligheten så att mänskligheten kommer samman och skapar en bättre värld för oss alla. Detta vill förstås inte maktmissbrukar etablissemangen. Att vi den stora massan kommer samman är det som den så kallade eliten fruktar mest. Därav kan ni bl a läsa all skrämselpropaganda i mainstream media.   

/TheLightHasWon

Åsiktsfrihetmedborgarens frihet att uttrycka åsikter utan statens ingripande.

Sverige är åsiktsfriheten grundlagsskyddad enligt Regeringsformen där man skriver att “Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad … yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”, samt genom Sveriges upphöjande till lag av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna där det framgår att “Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”.

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85siktsfrihet

Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffningFN:s deklaration formulerar friheten på följande sätt: “Var och en har rätt till […] yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”. En liknande text finns också i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter (se Artikel 19). Yttrandefrihet regleras ofta i ländernas grundlagar och handlar om förhållandet mellan staten och individen, inte om förhållandet mellan individer. [1][2]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Yttrandefrihet

Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text, till exempel via böcker, internet, tidningar eller flygblad. Tryckfriheten innebär att medborgare och grupper inom landet får publicera alster utan att någon förhandsgranskning eller censur äger rum. Envar har också rätt att fritt distribuera producerade texter.[2]

Tryckfrihet ses ofta som en grundläggande del i fungerande demokratiska samhällen.[3] Varje medborgare i en stat där tryckfrihet råder har rätt att i tryck sprida sina uppfattningar så länge de inte bryter mot någon annan lag vars innehåll begränsar tryckfriheten. Tryckfriheten får dock enligt de demokratiska principerna inte inskränkas mer än vad som krävs för att skydda andra fri- och rättigheter.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihet

(Video) SGTReport: PANDEMIC | CRISIS | GOD WINS — 412ANON & STABLEGENIUS – March 9, 2020

Source: (SGTReport)

March 9, 2020

Video: “PANDEMIC | CRISIS | GOD WINS — 412ANON & STABLEGENIUS(43:28)

412Anon & StableGenius join me to discuss the “threat” of the pandemic, and so much more. Thanks for tuning in.

Website: (SGTReport)

 

Archangel Collective via Galaxygirl | March 7, 2020 — Voyages of Light

(Voyages of Light)

Archangel Collective 3/7/2020

Welcome dear friends of the light, of the way. We are the Archangel Collective. We hold our multi-colored swords up high in honor of our light bearers. We are many. Some of you have record of us in your ancient texts, but most remain anonymous from your records, for there are so many of us. We honor and serve the Creator with all that we are. We are delighted to see that many of you are beginning to do the same and are stepping up into your role as leaders of Nova Gaia. We were considering saying “future leaders of Nova Gaia” but we do desire to portray the immanency of our words. →

Read more via Voyages of Light