Framgångsrik C-vitaminbehandling i högdos mot Covid-19 — TV Hälsa – 20 Mars, 2020

(TV-Hälsa)  Alla Covid-19 patienter som behandlades med högdos av intravenös C-vitamin (IVC) blev bättre och slapp dödsfall. Det konstaterades efter ett möte med internationella experter, den 17 mars 2020. Enligt dr Cheng kortades dessutom sjukhusvistelsen ner för alla Covid-19-patienter, som behandlades med IVC, med 3-5 dagar jämfört resten av patienterna där genomsnittet var 30-dagars sjukhusvistelse. →

Läs mera via Framgångsrik C-vitaminbehandling i högdos mot Covid-19 — TV Hälsa