(Video) Henry Kissinger, Bill Gates, Gordon Brown vill utveckla en ny världsordning i eftersvallet av Covid-19 — NewsVoice – April 8, 2020

(NewsVoice)  Medborgarjournalisten Spiro Skouras konstaterar att starka röster nu efterlyser en ny liberal världsordning med anledning av coronakrisen medan vi alla bevittnar en tidigare oöverträffad global nedstängning av världssamhället.

Spiro Skouras skriver att Västs befolkningar i mer än en generation lärt sig att leva i ett konstant tillstånd av rädsla sedan 9/11. Vi har uppmuntrats att offra vår frihet för en falsk känsla av trygghet, genom att bli betingade mer och mer varje dag för att förlita oss på staten för skydd. Nu börjar även många av oss även lita på att Staten ska betala våra räkningar, fortsätter han. →

Läs mer & video: “Henry Kissinger & Bill Gates Call For Mass Vaccination & Global Governance” (41:57) via — NewsVoice

Daily Quote for April 8, 2020 | Abraham-Hicks — Voyages of Light

You cannot worry about someone and love them at the same time. Most people mistake the emotion of worry for the emotion of love. They think that worrying about somebody means that you love them.

Excerpted from Chicago, IL on 11/2/97

Our Love,
Esther
(and Abraham and Jerry)

via Voyages of Light

Whole — The Creator Writings via Jennifer Farley – April 8, 2020

How can The Universe create less-than, not-quite-good-enough or lacking? Always think of yourself as whole. You are and always will be bigger, better, more beautiful and intriguing than you could ever imagine. ~ Creator

Transcribed by Jennifer Farley, ThetaHealing Instructor/Practitioner

Source: The Creator Writings

Getting Past the Pandemic Faster ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling – April 8, 2020

Getting Past the Pandemic Faster ∞The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are very happy to report that we can see all of you making progress there on Earth, and we can feel the ripple effect all the way here in the ninth dimension. We are also capable of sensing the direction that you are shifting into, and we can say that without a doubt, you are getting to the end of this crisis faster now because of the work that you have done as a collective. You are making that progress towards your ascension as well, because your ascension is all about seeing yourselves as a collective, rather than as a collection of individuals. There’s a difference. →

Read more via Getting Past the Pandemic Faster ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling

Donald Trump Says The Coronavirus Was “Artificially Induced” — Collective Evolution – April 8, 2020

(Collective Evolution)

Special Note To Our Readers: We are concerned that our Facebook Page will be deleted, so we are encouraging all those who want to continue to receive and be able to find our content to sign up for our email list

You can also join our Telegram account here as we move away from Facebook.

In a recent press conference, Donald Trump stated that the coronavirus was an “artificially induced” virus. You can view a clip of him saying it, here. Obviously, his comments are open to interpretation, and we’ve seen nothing but the ridicule of Donald Trump from mainstream media news sources since he took office. As a result, it’s hard for many people who tune in to these networks and use them as regular sources of information to take anything that he says seriously, at all. But Trump is not alone in his thoughts, that being said, again, it’s hard to really know exactly what he meant. This does not mean that we “support” Trump. In fact, the entire idea that someone who we supposedly elect can make any significant change on this planet is odd. We seem to put our power and faith into one person instead of realizing that we, humanity, ourselves, together, as one are the real solution. Electing and looking to one person for change seems to take the power away from ourselves, and place it into another. →

Read more via Donald Trump Says The Coronavirus Was “Artificially Induced” — Collective Evolution

Swebbtv Nyheter 8 april 2020 — SWEBBTV| Medborgarnas Media

(SwebbTV)

Hej och Välkommen till Swebbtv Nyheter, 8 april 2020, om Coronakrisen, regeringens maktanspråk och mycket annat!

Ännu ett bakslag för Sveriges regering som i förra veckan tvingades att tillföra nya direktiv i utredningen angående arbetskraftsinvandringen, detta efter att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gått ihop för att höja kraven för arbetskraftsinvandrare. →

Läs mer & video (13:08) via Swebbtv Nyheter 8 april 2020 — SWEBBTV – SwebbTV

Folkhälsomyndigheten börjar övervaka svenskarnas rörelsemönster — Nya Dagbladet- 8 April, 2020

Foto: Canstockphoto

Telia delar med sig av användarnas rörelsedata till Folkhälsomyndigheten.

(Nya Dagbladet)  Med hänvisning till coronapandemin tar Folkhälsomyndigheten nu hjälp av mobildata från Telias mobiltelefonnät för att kartlägga och analysera befolkningens rörelsemönster i landet. Man menar att uppgifterna man får fram ska användas för att fatta beslut om eventuella åtgärder och restriktioner. →

Läs mer via Folkhälsomyndigheten börjar övervaka svenskarnas rörelsemönster — Nya Dagbladet

The Origin of Financial Crisis — The Final Wakeup Call – April 8, 2020

Made-up disasters lead to massive financial gains

The formation of the ruling elite

The ruling Bloodlines

Will this Easter be the true biblical resurrection?

 

Crisis are carefully planned and executed

April 8, 2020

(The Final Wakeup Call)  The origin of today’s financial problems, clearly show that history has not been a random sequences of events, but rather a carefully planned, orchestrated and performed ‘design’ of land, wealth, and resource grabbing by a small number of wealthy and privileged individuals bent on world domination. This has been performed on such a massive scale that it seems almost incomprehensible, but as the old saying goes, “The best kept secrets are the ones hidden in plain sight.”

All governments in the world except a few have been in a state of bankruptcy to the Rothschild-crime-cabal since the 1930s. These criminals have engineered economic boom and bust cycles for hundreds of years, including the crash of 1929 with the Great Depression of the 1930s, and more recent the 2007/8 crisis. Most economists, who have no idea what is going on, will tell that boom and bust are part of a natural ‘economic cycle’. Which is nonsense; these are systematically planned in advance by special interest groups, like the Rothschilds and their central and other bank conglomerates under control in their chain of command. Continue Reading →

via The Final Wakeup Call

Nederlands: De oorsprong van financiële crisissen

Verzonnen rampen leiden tot grote financiële voordelen Het ontstaan van de heersende elite De heersende Bloodlijnen Wordt deze Pasen de ware Bijbelse wederopstanding?   Crisissen worden zorgvuldig gepland en uitgevoerd De oorsprong van de financiële problemen van vandaag, laat duidelijk…Continue Reading →

Deutsch: Der Ursprung von Finanzkrisen

Selbstbestimmte Katastrophen führen zu erheblichen finanziellen Vorteilen Die Entstehung der herrschenden Elite Die herrschenden Blutlinien Wird dieses Ostern die wahre Biblische Auferstehung sein?   Krisen werden sorgfältig geplant und durchgeführt Die Ursprünge der heutigen finanziellen Probleme zeigen deutlich, dass die…Continue Reading →

Läkare i Los Angeles säger att hydroxyklorokin och zink gjorde alla hans covid-19-patienter symtomfria — VAKEN.se – 8 April, 2020

(VAKEN.se)  Läkaren Anthony Cardillo i Los Angeles rapporterar att alla hans patienter med svåra Covid-19-symtom blev i princip symtomfria 8-12 timmar efter de fått hydroxyklorokin och zink. →

Läs mer (video) via Läkare i Los Angeles säger att hydroxyklorokin och zink gjorde alla hans covid-19-patienter symtomfria — VAKEN.se

Anna Viveca Gardberg bryter mot journalistregler — NewsVoice – 8 April, 2020

Anna-Viveca Gardberg (pressfoto: Marcus-Rosenlund, YLE). Ann-Katrine Backman (pressfoto)

(NewsVoice)  REPLIK. Den 7:e april 2020, publicerade Anna Viveca Gardberg, alias Annvi Gardberg, på Yle en artikel där hon även hänger ut mig för att jag har länkat till en petition som ska ge Coronavirus patienter i Finland möjlighet att få C-vitamininjektioner, som i flera andra länder visat sig ge goda resultat för tillfrisknandet. Något som är anmärkningsvärt är att jag har fått veta det först igår på sidovägar att jag kommer att ”avrättas” offentligt igen av Annvi Gardberg och statliga Yle. →

Läs mer via Anna Viveca Gardberg bryter mot journalistregler — NewsVoice

*****************************************************************************

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Åsiktsfrihetmedborgarens frihet att uttrycka åsikter utan statens ingripande.

Sverige är åsiktsfriheten grundlagsskyddad enligt Regeringsformen där man skriver att “Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad … yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”, samt genom Sveriges upphöjande till lag av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna där det framgår att “Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”.

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85siktsfrihet

Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffningFN:s deklaration formulerar friheten på följande sätt: “Var och en har rätt till […] yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”. En liknande text finns också i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter (se Artikel 19). Yttrandefrihet regleras ofta i ländernas grundlagar och handlar om förhållandet mellan staten och individen, inte om förhållandet mellan individer. [1][2]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Yttrandefrihet

Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text, till exempel via böcker, internet, tidningar eller flygblad. Tryckfriheten innebär att medborgare och grupper inom landet får publicera alster utan att någon förhandsgranskning eller censur äger rum. Envar har också rätt att fritt distribuera producerade texter.[2]

Tryckfrihet ses ofta som en grundläggande del i fungerande demokratiska samhällen.[3] Varje medborgare i en stat där tryckfrihet råder har rätt att i tryck sprida sina uppfattningar så länge de inte bryter mot någon annan lag vars innehåll begränsar tryckfriheten. Tryckfriheten får dock enligt de demokratiska principerna inte inskränkas mer än vad som krävs för att skydda andra fri- och rättigheter.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihet

Universal Declaration of Human Rights

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

/TheLightHasWon