(Video) Historiker avslöjar Bill Gates kopplingar till nazismen och avfolkning — VAKEN.se – 7 April, 2020

(VAKEN.se)

Bill Gates och tidigare hans pappa William Henry Gates Sr har under lång tid verkat för avfolkning på jorden och har jobbat för att införa ett totalitärt teknokratiskt globalt styre.

Bill Gates and former his father William Henry Gates Sr have long promoted depopulation on earth and have worked to introduce totalitarian technocratic global governance.

Video: “SHOCKING! Historian Exposes Bill Gates’ Ties To NAZIs And More” (6:60) via — VAKEN.se

https://banned.video/watch?id=5e8c9ef7475781009430c49d