(Video) Trump och läkare använder hydroxyklorokin — VAKEN.se – 20 Maj, 2020

VAKEN

Alex Jones går igenom hur Trump använder hydroxyklorokin och ger exempel på läkare som framgångsrikt behandlat tusentals covid19-patienter med hydroxyklorokin framgångsrikt.

Video via Trump och läkare använder hydroxyklorokin — VAKEN.se

*************************************************************************************

NaturHealth365

Hydroxychloroquine needs zinc to be effective against COVID-19 infection, doctor says

https://www.naturalhealth365.com/hydroxychloroquine-zinc-3365.html