(Video) Antifa fight club – Brutna revben och slag mot njurarna — VAKEN.se – 6 Juni, 2020

(Vaken.se)

Infiltratörer har lyckats filma Antifas träning i New York som involverar olika sätt att skada folk med effektiva metoder. Man rekommenderar bland annat att orsaka brutna revben och slå mot njurarna.

Video: Project Veritas (4:03) via Antifa fight club – Brutna revben och slag mot njurarna — VAKEN.se