Georg Lagerberg: ”knepiga” tidningar ska inte ha mediestöd | NewsVoice

Bild: Anders Gustafsson intervjuar Georg Lagerberg (th, privat foto). Montage: NewsVoice

NewsVoice – 13 December, 2020

GRANSKNING & MEDIA. Anders Gustafsson telefonintervjuade Georg Lagerberg på MPRT om hur myndigheten resonerat i sina bedömningar om vilka nyhetsmedier som ska få redaktionsstöd eller inte. Det framkommer att myndigheten givit frikostiga stöd till medier som kan ifrågasättas om de överhuvudtaget är nyhetsmedier. Andra medier kallas ”knepiga” och får ingenting trots att de uppfyller villkoren. NewsVoice fortsätter granskningen av MPRT och mediestödet.

Läs mer: Georg Lagerberg: ”knepiga” tidningar ska inte ha mediestöd — NewsVoice