Intelligence Agencies Will Release What They Know About UFOs This Summer – So They Say | Collective Evolution

Collective Evolution | By Arjun Walia – March 17, 2021

IN BRIEF
  • The Facts: U.S. intelligence agencies have a few short months before they are required to reveal what they have discovered about Unidentified Flying Objects (UFOs). We will likely get this information in June.
  • Reflect On: Can we really rely on government agencies to give us the full truth about what they’ve discovered after studying this subject for decades? Will we simply get a fraction, or a ‘sanitized’ version of the truth?

Read more: Intelligence Agencies Will Release What They Know About UFOs This Summer – So They Say — Collective Evolution

Margareta Skantze: Vi behöver en vetenskaplig dialog om coronakrisen | NewsVoice

NewsVoice – 17 Mars, 2021 | Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio

PANDEMIDEBATT. Under det gångna året har två helt olika verklighetsbeskrivningar av pandemin vuxit fram. I de statligt understödda etablerade medierna har bilden skapats av en fruktansvärd dödlig sjukdom som krävt långtgående inskränkningar av människors rättigheter i avvaktan på ett undergörande vaccin. Samtidigt växer en helt annan bild fram i de så kallade alternativa medierna.

Läs mer: Margareta Skantze: Vi behöver en vetenskaplig dialog om coronakrisen — NewsVoice

Physicians to EU regulators: Address safety concerns or stop rollout of coronavirus vaccine | NaturalNews.com

March 16, 2021 by: Virgilio Marin

(Natural News) A group known as the “Doctors for Covid Ethics” called on the European Medicines Agency (EMA) to answer urgent safety questions about the COVID-19 vaccines that are authorized for use among European Union (EU) countries. Should the EMA fail to address these concerns, the group implores the agency to withdraw authorization for the vaccines.

Read more: Physicians to EU regulators: Address safety concerns or stop rollout of coronavirus vaccine — NaturalNews.com

The Truth on Hidden Human History (3/3) | The Final Wakeup Call

Jesuits are Masters with the consciousness trap of illusion
Negative Alien Agenda 
Global electromagnetic resonances
Consciousness and Unity is what is needed

By The Final Wakeup Call – March 17, 2021

The importance of consciousness

What people should really terrify, is not fear of dying of a none existing Covid -19 infection, but the terror of those who govern the world, and who are scaring all people into submission with their objective to achieve total tyrannical power in a once-free World. The fake Covid-19 or Corona has changed the world, although it is nothing else than science fiction. It is a Deep State manipulation that applies Corona as a pretext to change the world into the its penultimate stage for the final implementation of the New World Order. They have discovered that health statistics after all have an even greater impact for their despotism and deception than all indicators of economic statistics. Continue Reading →

The Truth on Hidden Human History (3/3) — The Final Wakeup Call – English

Nederlands: De waarheid over de verborgen geschiedenis van de mensheid (3/3):

Jezuïeten zijn meesters met de bewustzijnsval van illusie Negatieve Buitenaardse Agenda  Wereldwijd elektromagnetische resonanties Bewustzijn en Eenheid is wat nodig is   Het belang van bewustzijn Waar mensen echt bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven…Continue Reading

Deutsch: Die Wahrheit über die verborgene Geschichte der Menschheit (3/3):

Jesuiten sind Meister mit der Bewusstseinsfalle der Illusion Negative extraterrestrische Agenda  Elektromagnetische Resonanzen weltweit Bewusstsein und Eins sein ist das, was gebraucht wird   Die Bedeutung des Bewusstseins Wovor die Menschen wirklich Angst haben sollten, ist nicht die Angst, an…Continue Reading

Forgiving Yourself | The Creator Writings via Jennifer Farley – March 17, 2021

Each and every one of you has experienced something in your past that brings up shame/guilt.  Those experiences can create ripples that go on long after the experience has concluded.  The Universe would like to remind you that forgiveness is one of the greatest gifts you can give yourself.  Releasing and allowing forgiveness in your existence makes room for Unconditional Love, understanding and support.  You are worth it! ~ Creator

Transcribed by Jennifer Farley, ThetaHealing Instructor/Practitioner

Source: Forgiving Yourself — The Creator Writings

What Must Happen to Bring About the Event/Solar Flash ∞The 9D Arcturian Council | Daniel Scranton’s Channeling – March 17, 2021

What Must Happen to Bring About the Event/Solar Flash ∞The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We have been feeling the excitement that humanity feels for all of you to get back to a sense of normalcy on your world. You have moved past frustration, anger, fear, sadness, anxiety, and a host of other emotional states to get to this place where you can actually fathom co-creating a new Earth with a new society. You are ready for something new and something different, however, not just going back to the way things were on your world.

Read more: What Must Happen to Bring About the Event/Solar Flash ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling

“Varför ignoreras vetenskap och beprövad erfarenhet i strategin mot covid-19?” | Nya Dagbladet

Nya Dagbladet – 17 Mars, 2021 | Debatt

Det senaste året har vi tvingats leva mer isolerade från omvärlden är någonsin på grund av rädsla för covid-19 och dess rapporter om dödsfall och svårt sjuka. Vad är det som gör att Sverige i det läget tagit avstånd från bevisligen effektiva metoder att behandla sjukdomstillståndet? Och varför låter regeringen samtidigt sin befolkning ta ett akutgodkänt vaccin? Det frågar sig Annelie Ek, funktionsmedicinsk terapeut.

Läs mer: “Varför ignoreras vetenskap och beprövad erfarenhet i strategin mot covid-19?” — Nya Dagbladet

Forskare: Nedstängningspolitiken har varit meningslös | Nya Dagbladet

Nya Dagbladet – 17 Mars, 2021

Utgående från en av de mest omfattande analyserna av rörelsedata och dödsfall i coronaviruset som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature gör forskare nu slutsatsen att nedstängningar av länder och samhällen inte har haft någon konstaterbar effekt på antalet dödsfall.

Läs mer: https://nyadagbladet.se/vetenskap/forskare-nedstangningspolitiken-har-varit-meningslos/

Annie Lööfs medlemskap i Trilaterala Kommissionen gör henne olämplig i en svensk regering | NewsVoice

NewsVoice – 17 Mars, 2021 | Text: Christer Nilsson, statsvetare, historiker, författare

OPINION. Historikern Christer Nilsson anser att Annie Lööfs medlemskap i Trilaterala Kommissionen gör henne direkt olämplig i en svensk regering eftersom kommissionen försöker indoktrinera skolor, universitet och kyrkan med ett tydligt globalistikst budskap och för att organisationen verkar för en global centralregering.

Läs mer: Annie Lööfs medlemskap i Trilaterala Kommissionen gör henne olämplig i en svensk regering — NewsVoice.se