Cancel Culture, Digital “Hate” Groups & the “Anti” Anti-Vaxx Industry | Part 2 | The Truth About Cancer

By Ty & Charlene Bollinger – March 29, 2021

In Part 1, we discussed the Center for Countering Digital Hate (CCDH), their attempt to demonize and silence leaders in the natural health world, and how their propaganda machine really works. We explored the drastic steps they’ve taken to censor free speech, the devastating cost of their lies, and how the CCDH thinks that you’re an idiot.

In Part 2, we’re going to examine how the CCDH came to be, who is funding them, and why this mercenary group is such an important part of the globalist initiative to usher in a technocratic dystopia marked by censorship and despotism. 

Read more: Cancel Culture, Digital “Hate” Groups… — The Truth About Cancer

Lars Bern: Mänskligheten står vid ett vägskäl | NewsVoice

NewsVoice 30 Mars, 2021 | Text: Lars Bern

OPINION. Jag har i flera sammanhang beskrivit hur hälso- och livsmedelsmarknaderna under de senaste hundra åren kommit att bli helt dominerade av två globala industrikomplex som skaffat sig en enorm växande ekonomisk makt. Den gemensamma grundstrategin har varit global marknadsdominans och konkurrensbegränsningar. Utvecklingen på dessa marknader styrs idag utifrån komplexens och dess storägares kortsiktiga profit- och maktintressen och i allt mindre grad utifrån hänsyn till människors hälsa och välmående.

Läs mer: Lars Bern: Mänskligheten står vid ett vägskäl — NewsVoice.se