Planetary Situation Update | The Portal — The Intelligence Hub for the Victory of Light

Thursday, May 6, 2021

Planetary Situation Update

Clearing of the Chimera group continues. The Light forces have managed to clear all Chimera space fleet, except for a small number of TR-3B and other reverse-engineered craft, operable in suborbital space by the negative military under direct or indirect orders from the Chimera.

A certain number of Chimera underground bases, with most of them not very deeply underground, is still remaining and they are very difficult to clear, because they contain Chimera-controlled Pleiadian, Sirian, Arcturian and other star race hostages who are controlled and guarded by physical Chimera spiders. Those bases also still host a large amount of captured human children and adults. The main Chimera base under near Bukavu in Congo is still intact with both spider queen and king and a few other Chimera spiders inhabiting it.

Quantum anomaly around Earth is clearing nicely, but with enough remaining anomalous quantum fluctuations very close to the surface of the planet to still prevent physical manifestations of Ascended beings and their Lightships (external merkabas):

Read more: Planetary Situation Update — The Portal

From the Desk of Donald J. Trump

Donald J. Trump – 10:11am May 7, 2021

At 6:31 in the morning on November 4th, a dump of 149,772 votes came in to the State of Michigan. Biden received 96% of those votes and the State miraculously went to him. Has the Michigan State Senate started their review of the Fraudulent Presidential Election of 2020 yet, or are they about to start? If not, they should be run out of office. Likewise, at 3:42 in the morning, a dump of 143,379 votes came in to the state of Wisconsin, also miraculously, given to Biden. Where did these “votes” come from? Both were State Election changing events, and that is on top of the other corruption without even including the fact that neither state got Legislative approval, which is required under the United States Constitution.

Source: https://www.donaldjtrump.com/desk/desk-hgnfasttbf/

Länsstyrelsen spionerar på ”coronaförbrytare” | Nya Dagbladet

Länsstyrelsen

Av Nya Dagbladet – 7 Maj, 2021

Länsstyrelserna har nu börjat smygfotografera, kartlägga och spionera på svenskar som befinner sig på allmän plats, dansar och spelar musik under förevändningen att dessa bryter mot coronarestriktionerna och pandemilagstiftningen.

Läs mer: https://nyadagbladet.se/inrikes/lansstyrelsen-spionerar-pa-coronaforbrytare/

5 klimatexperter: Världen behöver mer koldioxid! | NewsVoice

5 klimatexperter: Världen behöver mer koldioxid! Foto: Golfeser
Klimatexperter varnar för kallare klimat.
Foto: Golfeser, Flickr.com, Public Domain

NewsVoice – 7 Maj, 2021 | Av Tege Tornvall

VETENSKAP & OPINION. Svenska media menar att världen måste minska mängden koldioxid i atmosfären. De tror att mer koldioxid skulle farligt värma atmosfären. Det är en missuppfattning. Tvärtom behöver världen mer koldioxid i atmosfären. Koldioxid är nämligen växternas livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre.

Läs mer: 5 klimatexperter: Världen behöver mer koldioxid! — NewsVoice.se

Dr Fauci Spent $400K To Conduct Secret Experiments Transplanting Scalps Of Aborted Fetuses Onto Living Rats | GreatGameIndia

By GreatGameIndia – May 7, 2021

Dr. Anthony Fauci’s agency, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, has been conducting a series of secret experiments that grafted the scalps of aborted fetuses onto living mice and rats. Almost $400,000 have been spent on these experiments. These studies were meant to investigate the tendency of human skin to develop infections.

Read more: Dr Fauci Spent $400K To Conduct Secret Experiments Transplanting Scalps Of Aborted Fetuses Onto Living Rats — GreatGameIndia

Survival of the Smartest | The Final Wakeup Call

Optimised bioweapon

Frightful! – Survival Warning

What damage mRNA vaccines do to human body

The medical cure that culls the world population

By The Final Wakeup Call – May 7, 2021

Decimation of the world population by one third

All people are urged to get to their feet to fight and take back their freedom and civilisation. None of the hidden government criminals and their puppets should be left without having been prosecuted and convicted. Our country belongs to us and our vote must be counted fairly. True freedom will be the result of our courage and initiative to fight for it and to help to drain the Deep State swamps around the world. Our revolution has started and will continue until truth, and true freedom is established!

Continue Reading & Videos: “URGENT! 5 DOCTORS AGREE THAT COVID-19 INJECTIONS ARE BIOWEAPONS AND DISCUSS WHAT TO DO ABOUT IT(1:19:40)” ; “German Microbiologist: “They are Killing People with COVID Vaccines” to Reduce World’s Population(39:12)” ; “George Carlin – How The Elite Control The World(3:00″

Survival of the Smartest — The Final Wakeup Call

Nederlands: Alleen de Slimsten Overleven:

Geoptimaliseerd bio wapen Beangstigend! – Waarschuwing voor overleving Welke schade brengt het mRNA-vaccin toe aan het menselijk lichaam? Het geneesmiddel dat de wereldbevolking uitroeit   Decimering wereldbevolking met een derde Alle mensen worden aangespoord op te staan en te vechten…Continue Reading

Deutsch: Nur die Klügsten überleben:

Optimiertes Bio Waffen Beängstigend! – Warnung zum Überleben Welchen Schaden richtet der mRNA-Impfstoff im menschlichen Körper an? Das Medikament, das die Weltbevölkerung auslöschen wird  Dezimierung der Weltbevölkerung um ein Drittel Alle Menschen sind aufgerufen, aufzustehen und für ihre Freiheit zu…Continue Reading

Doctors by the Hundreds Testify of CV-19 Vaccine Hoax

By Judy Byington – May 7, 2021 | BEFORE IT´S NEWS

The truth is out: Pfizer Executive admits that their CV-19 vaccine was not designed to end the pandemic but to turn it into an endemic:

Doctors explain why CV-19 vaccines aren’t safe or effective…

In these documentaries hundreds more doctors testify that vaccines aren’t safe, or effective.

Documentaries: https://beforeitsnews.com/politics/2021/05/doctors-by-the-hundreds-testify-of-cv-19-vaccine-hoax-3233295.html

Daily Teachings of the Masters | May 7, 2021 — Voyages of Light

Daily Teachings of the Masters

Friday, May 7, 2021

When you understand the power of love you will reduce your reliance on fear.

You will find a new road map.

Art by Ellen Vaman

http://www.teachingsofthemasters.org

via Daily Teachings of the Masters | May 7, 2021 — Voyages of Light

Läkarupprop ska stoppa nedstängningsspolitik och vaccinpass i Sverige | Nya Dagbladet

Montage: NyD-Pressbilder/Privat.
Nils Littorin, ST-läkare i psykiatri och doktor i klinisk mikrobiologi, Sebastian Rushworth, AT-läkare, Sven Román, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri.

Av Nya Dagbladet – 7 Maj, 2021

Den 12 mars i år lanserades ”Läkarupproret” av tre svenska läkare som betonar att den eventuella nyttan som coronapolitiken har måste vägas mot de dokumenterade negativa effekterna denna för med sig i form av exempelvis uppskjuten vård, bristande skolnärvaro och undervisning, fysisk inaktivitet, isolering och psykisk ohälsa, försämrad framtida folkhälsa, arbetslöshet och konkurser med mera. ”Som läkare och forskare vill vi höja våra röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige.”, inleder man i uppropet.

Läs mer: https://nyadagbladet.se/inrikes/lakarupprop-ska-stoppa-nedstangningsspolitik-och-vaccinpass-i-sverige/

Delgivning om brott överlämnad till Löfven och Hallengren | VAKEN.se

Delgivning om brott

VAKEN.se – 7 Maj, 2021 | Av Ingemar Ljungqvist, För Frihet Sverige

I samband med första maj-firandet i Stockholm överlämnades ett så kallat letter of Notification (delgivning om brott) till två svenska ministrar, statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren på Valborgsmässoafton. Avsändare var World Freedom Alliance. Eftersom det är avfattat på relativ tung engelska ges här en förenklad beskrivning: Inom femton dar kan man annullera brottsbeskrivningen…

Läs mer: Delgivning om brott överlämnad till Löfven och Hallengren — VAKEN.se