Swebbtv nyheter 29 augusti 2021

SwebbTV

Idag släpps restriktionerna när det gäller antal personer på olika evenemang. Men de som ännu inte har tagit experiment-injektionerna fortfarande ska förhålla sig till de tidigare restriktionerna. Vaccinerade kan smittas av de ovaccinerade menar man. Har man symtom på sjukdom bör man stanna hemma oavsett vilken vaccin-status man har.

Läs mer & SwebbTV Nyheter(15:19): https://swebbtv.se/w/4L79MR9isrjaZfzbsSfqsn

(VIDEO) Estonias stora hål under vattenlinjen | VAKEN.se

VAKEN.se – 29 September, 2021

Unikt filmmaterial från juli 21 av Estonias skrov visar flera stora hål. Svärtade balkar och förvridna stålplåtar som står rätt ut upp till en meter kan inte ha orsakats av kontakt med botten.

Läs mer & video(4:42): Estonias stora hål under vattenlinjen — VAKEN.se

Dr. Carrie Madej: First U.S. Lab Examines “Vaccine” Vials, HORRIFIC Findings Revealed | Stew Peters Show

By Stew Peters Show – Published September 29, 2021

Read more & video(15:56): https://rumble.com/vn482j-dr.-carrie-madej-first-u.s.-lab-examines-vaccine-vials-horrific-findings-re.html

Dr. Zev Zelenko EXCLUSIVE: Stew Peters 1-on-1 Explosive Interview Exposes COVID Lies! | Stew Peters Show

By Stew Peters Show – Published September 29, 2021

Read more & video interview(54:50): https://rumble.com/vn3yth-dr.-zev-zelenko-exclusive-stew-peters-1-on-1-explosive-interview-exposes-co.html

Illegal Mass Migration Being Used As Virus Bomb To Disperse Disease Says Bioweapons Specialist | GreatGameIndia

By GreatGameIndia – September 29, 2021

According to Bioweapons Specialists and Intel Agents, illegal mass migration is being used as a Virus Bomb to disperse disease.

Read more: Illegal Mass Migration Being Used As Virus Bomb To Disperse Disease Says Bioweapons Specialist — GreatGameIndia

RRN Caught in Google Ban of Free Speech….Please Read | Real Raw News

Real Raw News | By Michael Baxter – September 29, 2021

Dear Readers:

On Tuesday, September 28, Google/YouTube announced its intent to ban any and all content that questions the official vaccination narrative. Although Real Raw News has presented articles detailing concerns with the current Covid-19 vaccines and masking mandates, it represented less than 20% of our content.

Read more: RRN Caught in Google Ban of Free Speech….Please Read — Real Raw News

Vaccinkrisen: 30305 dog inom 21 dagar efter första dosen i England | NewsVoice.se

Text och översättning: Sanja R. Juric, NewsVoice.se

VACCINKRISEN. Officiella byrån för nationell statistik (Official Office for National Statistics) i England har oavsiktligt avslöjat att 30 305 människor har dött inom 21 dagar efter att ha fått ett Covid-19-vaccin i England under de första sex månaderna av 2021.

Läs mer: Vaccinkrisen: 30305 dog inom 21 dagar efter första dosen i England — NewsVoice.se

The Final Wakeup Call: Disclosure from the Council of Pleiadians by Peter B. Meyer

Existing civilisations of Atlantis, Lemuria, and Mu

Dark Forces have been broken up

Progress report

The Final Wakeup Call | by Peter B. Meyer – September 29, 2021

Message from the High Council of Pleiades

Finally, the time has arrived, to present some disclosures many have been waiting for. This has been a difficult but absolutely necessary decision as these disclosures will shock most of the populace and make those who are still asleep deeply, to wake them up from their illusion and can see true reality.

Continue Reading → Disclosure from the Council of Pleiadians — The Final Wakeup Call

Nederlands: Bekendmaking van de Raad van Pleiadians

Bestaande beschavingen van Atlantis, Lemuria, en Mu De Zwarte Machten zijn opgebroken Voortgangsrapport   Boodschap van de Hoge Raad van Plejaden Eindelijk is de tijd gekomen, om enkele onthullingen te presenteren waar velen op hebben gewacht. Dit is een moeilijke,…Continue Reading

Deutsch: Ankündigung des Rates der Plejaden

Bestehende Zivilisationen von Atlantis, Lemuria und Mu Die Schwarzen Mächte wurden aufgelöst Fortschrittsbericht   Botschaft des Hohen Rates der Plejaden Endlich ist die Zeit gekommen, um einige Enthüllungen zu präsentieren, auf die viele gewartet haben. Dies war eine schwierige, aber…Continue Reading