VIDEO: X22 Report Spotlight | Bitcoin Ben – A Lie Has To Yell, The Truth Is A Whisper, You Are Witnessing The Counterpunch

By X22 Report – Published October 23, 2021

Today’s Guest: Bitcoin Ben

Read more & video(49:05): https://rumble.com/vo49pb-bitcoin-ben-a-lie-has-to-yell-the-truth-is-a-whisper-you-are-witnessing-the.html

VIDEO: Amazing Polly | SHOCKING! Polio Vaccine ‘Hero’ was into Eugenics and Depopulation!

By AmazingPolly – Published October 23, 2021

Read more & video(6:43): https://rumble.com/vo4yyr-shocking-polio-vaccine-hero-was-into-eugenics-and-depopulation.html

Anthropocene: Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 4.)

Anthropocene | Text: Sture Blomberg – 24 Oktober, 2021

Skademekanism #4 

Neurologisk degeneration: Penetration av blod-hjärnbarriären (BBB).  

Det speciella med blodcirkulationen i hjärnan i jämförelse med andra organ är att de små blodkärlen i hjärnan, kapillärerna, är extremt täta och inte genomsläppliga för en mängd olika ämnen. Man talar om en blod-hjärnbarriär. När denna barriär skadas släpps vätska från blodbanan igenom, varvid hjärnan svullnar upp, vilket kan leda till in-klämning av hjärnan och patientens död. Vidare kan många främmande partiklar passera direkt in i hjärnvävnaden och skada denna. Detta kan förklara de neurologiska tillstånd som är förknippade med SARS-CoV-2: förlust av lukt och smak, huvudvärk, yrsel, illamående, kramper, nedsatt medvetande, okontrollerad tremor etc. 

Läs mer: https://anthropocene.live/2021/10/24/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2-del-4/

Anthropocene: Risken med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 3.)

Anthropocene | Text: Sture Blomberg – 23 Oktober, 2021

Skademekanism #3  Tro, vetande och vetenskap: Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 3.) (stureblomberg.blogspot.com)

Spikproteinet ökar risken för pulmonell hypertension (PAH) 

De flesta är idag bekanta med begreppen ”spikprotein” och ”ACE2-receptorer” och har kanske fått klart för sig att spikproteinet från virusets yttre kapsel öppnar upp och tar sig in i den angripna kropps-cellen via denna ”receptor” ACE2, för att föröka sig inne i kroppscell-en. Men normalt är inte ACE2 en ”receptor” utan ett enzym på kroppscellernas membran, som spjälkar av en aminosyra från angio-tensin II. Denna molekyl, angiotensin II, är väldigt viktig för reglering av blodtrycket. ACE betyder just detta: ”angiotensin converting enzyme”.

Läs mer: https://anthropocene.live/2021/10/23/risken-med-vaccination-mot-sars-cov-2-del-3/

Anthropocene: Lars Bern | Mediekampanj mot D-vitamin

Anthropocene | Text: Lars Bern – 22 Oktober, 2021

Under coronaepidemin har uppmärksamheten på D-vitaminbrist som en kraftigt försvårande faktor blivit stor. Bakgrunden är att man över hela världen kunnat se ett starkt samband mellan svår Covid-19 sjuklighet och låg D-vitaminnivå i blodet. Orsaken är att D-vitaminet spelar en helt avgörande roll för att vårt immunförsvar skall fungera optimalt. I Sverige har vi under epidemin bl.a. sett en markant högre dödlighet bland patienter med mörk hudfärg, vilket ofta hänger samman med D-vitaminbrist p.g.a. sämre förmåga att själv bilda D-vitamin i huden. Man ser även en markant ökad sjuklighet i de vanliga virussjukdomarna under vinterhalvåret när flertalet har låga D-vitaminnivåer.

Läs mer: https://anthropocene.live/2021/10/22/mediekampanj-mot-d-vitamin/

Los Angeles: Fleet Of UFOs Show Sign of Intelligence | Latest UFO sightings

Video shows multiple objects at night just moving in the sky as what some people would call balloons moving. then once he stabilizes the video, […] The post Los Angeles: Fleet Of UFOs Show Sign of Intelligence appeared first on Latest UFO sightings.

Los Angeles: Fleet Of UFOs Show Sign of Intelligence — Latest UFO sightings

History Channel Has Analyzed This Video As Genuine Hypersonic UFO | Latest UFO sightings

Off the coast of Cornwall, a glowing orb has been spotted flying at supernatural speeds. Original video: Original post on our website: UFO accelerates straight […] The post History Channel Has Analyzed This Video As Genuine Hypersonic UFO appeared first on Latest UFO sightings.

History Channel Has Analyzed This Video As Genuine Hypersonic UFO — Latest UFO sightings

Calamitous Suppression of Early CV-19 Treatment – Dr. Pierre Kory | Greg Hunter’s USAWatchdog

Greg Hunter’s USAWatchdog

By Greg Hunter’s USAWatchdog.com – October 23, 2021

Dr. Pierre Kory is a world renowned critical care and pulmonary expert in treating Covid-19.  He says nothing is being done to save people from dying long before they get bad enough to go to the hospital for treatment.  Dr. Kory, who is a co-founder of the Front Line Covid-19 Critical Care (FLCCC) Alliance, explains, “The suppression of early treatment in this country is one of the most historically calamitous actions, and history will not be kind here . . . .

Read more & Join Greg Hunter as he goes One-on-One with Dr. Pierre Kory, one of the top Pulmonary and Critical Care experts on the planet, who is co-founder of the Front Line Covid-19 Critical Care Alliance.  (There is much more in the nearly 44 min. interview): Calamitous Suppression of Early CV-19 Treatment – Dr. Pierre Kory — Greg Hunter’s USAWatchdog

White House To “Quickly” Vaccinate 28 Million Children Age 5-11 as Deaths and Injuries Continue to Increase among 12 to 19-Year-Olds Who Received a COVID-19 Shot | Health Impact News

by Brian Shilhavy – October 23, 2021
Editor, Health Impact News

It is pretty clear these days that corporate America is now controlling the State Department along with their “health agencies” such as the FDA and the CDC.

This week the Biden Administration laid out their plans to quickly vaccinate 28 million children between the ages of 5 and 11 with a COVID-19 vaccine, which sounded more like a Press Release from Pfizer, since the FDA has not even authorized the shots for that age group yet.

Read more & video report(5:59): White House To “Quickly” Vaccinate 28 Million Children Age 5-11 as Deaths and Injuries Continue to Increase among 12 to 19-Year-Olds Who Received a COVID-19 Shot — Health Impact News