Are You in the 1% of the Population that is Genetically of Higher Frequency? – June 20, 2017

Do you notice or even feel frustrated because the supplements, medicines, diets, and modalities that seem to work for other people don’t work for you?

Do you do what most would consider “all the right things” for your health and spirit and still feel that you are not functioning optimally?

Do your energies, moods, and immune system feel like they need a boost even when you take extra time for “self-care?”

If you answered “yes” to the previous questions, there is a very good chance that you are part of the 1% of the population that is genetically of higher frequency

Read more at: Humans Are Free

 

How A Man Found the Other Side of the Veil – and Witnessed the Coming Shift – June 17, 2017

By Mia Terra Mar, June 10, 2017, https://www.miaterramar.com

During a past life regression session, a man receives urgent information about the New Earth: we’re all awakening and evolving, and we need to prepare for what’s ahead.

Gary, under hypnosis with clinical and transpersonal hypnotherapist Alba Weinman, connects with his Higher Self and reveals stunning details about the evolution of mankind and the coming New Earth. This shift is already happening, and our time to prepare is short.

Watch the 2-hour video or read the transcript here 

Credit: Golden Age Of Gaia

 

 

Montague Keen via Veronica Keen, 5 februari, 2017

 

Montague Keen, 5 februari 2017

 Via Veronica Keen

Kampen om mänskliga själar rasar runt omkring er. Fårskocken som de lätt leder, marscherar i ilska med precis den energi som era förtryckare behöver, när de kämpar för att hålla sig fast vid sin försvagade makt. Genom att ge dem den här energin hjälper ni till att förstöra allt som ni behöver för att överleva på Jorden. Ni har blivit robotar som lyder era herrar utan att beakta de faktiska omständigheterna.

Ni styrs av media, som ägs och kontrolleras av era förtryckare. Ni har blivit marionetter som dåraktigt lyder varje kommando. Ni har inte gjort er egen efterforskning för att söka sanningen, eller undersökt varför ni uppmuntras till att ta dessa åtgärder. Det är sorgligt att se ett sådant tanklöst samarbete med fienden. Många kommer att få lida på grund av era handlingar.

Ni står vid en skiljeväg. Just nu kan det gå åt båda hållen, och med så mycket emot er, bör ni fråga er själva vid varje aktion om det kommer att skada era medmänniskor. Fråga er själva uppriktigt varför ni medverkar i sådana handlingar. Följer ni flocken bara för att få vara en del av gruppen, vilka alla rusar på som får till slaktbänken och drar alla andra med sig?

Allt ni läser, ser på TV eller hör på radion, ägs och kontrolleras av era förtryckare. Sanningen måste sökas upp, utforskas och övervägas. Mänskligheten är på gränsen till utrotning. Varför flyttar Kabalen till Nya Zeeland? De vill vara nära Antarktis och de planerar att flytta dit om Jorden förstörs. Det är ert ansvar att skydda Jorden och dess invånare.

Snälla, anslut er än en gång med er andliga sida. Ni ensamma kan göra det. Ni behöver ingen religion som hindrar er från att ansluta er med Källan till allt som är. Ni behöver ansluta er själva och skapa band med Källan. Religioner skapades för att avskilja er från Källan, naturen och från den gamla kunskapen som stöttade mänskligheten, tills religioner utformades för att ta kontroll och avskilja er från Källan. Ni behöver ingen annan som medlar för er, eftersom ni har direktkontakt med Källan.

Religionerna stal era själar genom dopet. Ni skrev över, eller era föräldrar överlämnade er själ i ert namn. Dopet är det första religiösa brottet mot er. Deras syfte är att skörda själar. Ta tillbaka er suveränitet. Det är er gudomliga rätt. Ingen religion har rätt att göra anspråk på er, bara för att ni föddes i en viss familj.

Ni kom till världen med en fri vilja att bli vadhelst ni väljer att bli. Det är därför religionerna styr utbildningen. Den blir er indoktrinering och den börjar i en tidig ålder. Som Jesuiterna säger, ge mig barnet vid 5 års ålder och jag kommer att ge er mannen. Ni har en jesuitpåve i Rom som följer en agenda som skulle chocka och uppröra de flesta av er.

Sanningens ljus håller på att sprida sig och avslöja de korrupta. Det är ingen vacker syn. Ni kan se ondskan i deras ansikten och i deras handlingar. Ni studsar tillbaka när ni hör de ondskefulla orden strömma ut från dem. De kan inte längre dölja sina onda planer. De tror fortfarande att pengar kommer att köpa dem vad de vill. Men de börjar lära sig att pengar inte kommer att köpa dem Uppvaknandet, vilket står för sanning och rättvisa och har förmågan att se dem för de ondskefulla parasiter de är.

De har aldrig haft att göra med motstånd förut, så de insisterar på att massorna ger dem det stöd som de behöver. En inhyrd folkmassa är alltid beredd att villigt lyda dem. Be för dem så att de kan se att de används för att förhindra mänskligheten att gå vidare till en fredlig och rättvis värld för alla.

De gamla kunskaperna som upprätthöll livet på Jorden, innan religionen visade sitt fula ansikte, är fortfarande tillgängliga, och kommer att förena er med livets källa och allt som är igen. Vetenskapen har använts för att distrahera och kontrollera er. Bra vetenskap finns fortfarande och kommer att besvara era frågor.

De forskare som lanserade global uppvärmning följer agendan för kontroll, för att säkerställa umbärande och lidande för befolkningen. Kom ihåg att allt kan användas i goda eller onda syften. Massutrotningen av mänskligheten genom vaccinationer talas det öppet om av Bill Gates och Henry Kissinger.

Varför vaccinerar föräldrar fortfarande sina mest dyrbara ägodelar, sina barn? Fråga er själva VARFÖR? Vilken sorts tankekontroll behövs för att en mamma ska äventyra hälsan hos sitt barn genom vaccination?

Tänk före ni handlar. Fråga er själva om era handlingar skadar era medmänniskor. Fråga er själva om ni arbetar för Kabalen i de tjänster som gagnar dem? Om alla arméer vägrade att döda, att förstöra livet på Jorden, då skulle Kabalen bli maktlösa på ett ögonblick. Så fråga er själva vem som har makten att stoppa övertagandet och förstörelsen av livet på Jorden?

Titta på de män som struttar omkring i uniformer med sina medaljer och band, så stolta över sig själva. Titta på dem med medlidande. Visa dem ert medlidande eftersom det kan väcka dem till insikt om att de är på fel väg. Få dem att förstå att de mördar mänskligheten. Vägra att skaka hand med dem, som min kära hustru gör. Hon talar om för dem hur hon ser på dem som hyrda mördare som är beredda att döda för pengar. Kabalen berömmer och hedrar dem, för utan dem skulle Kabalen inte ha någon makt alls. Armen är inget hedervärt yrke.

Kom samman som människor under en belägring. Glöm de etiketter som Kabalen har prackat på er. Ni är alla i detta dilemma tillsammans. De 99 procenten i motsats till 1 procent av ondskefulla herrar. De vill ha Jorden för sig själva. Det är därför de delar upp er i religiösa och etniska grupper, för att förhindra er från att få full styrka av de 99 procenten som ni skulle ha haft. Ta tillbaka er makt och er styrka och stråla ut ert ljus på allt som är mörkt och ont. Blottställ det för vad det är. Låt sanning och rättvisa leda er till att uppfylla ert uppdrag här på Jorden.

Mina kära, livet är en sådan kamp för er. Er vilja att lyckas är det som håller er på rätt spår.

För evigt din beundrande Monty.

Översättning Ulla Kroghwww.st-germain.se 

Website: The Montague Keen Foundation

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 24 Januari, 2017

13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban Dratzo! Vi kommer åter denna dag för att fortsätta att berätta. Allting går stadigt framåt. Motståndet mot denna distribution är helt brutet. Under de kommande månaderna förväntar vi…

via Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 24 januari, 2017 —

New to Ascension? By Lisa Renee – January 15, 2017

As You Wish Talk Radio tonight – Saturday January 14th 2017 8pm PT Very Special Guest Lisa Renee

For those New to Ascension

                       Dear Ascending Family,

I have compiled the information below as the suggested introduction to gain a context of understanding the consciousness changes that are happening on the planet now. The shift in planetry consciousness is referred to as Spiritual Awakening, Spiritual Ascension, or Expanding Consciousness during the Ascension Cycle which marks the completion of the evolutionary time cycle on the planet earth.  Many more human beings are experiencing an array of paranormal consciousness experiences, regaining other lifetime memories, developing higher sensory perception, perceiving inter-dimensional entities, and having communications with perceived Guardian Angels or Extraterrestrials, as well as multi-dimensional experiences.

As an Ascension Guide I have experienced all of the following experiences myself since my awakening experience began in 1999. I have developed an huge body of work that is based on these direct communications and experiences of my personal spiritual awakening. That Body of work is called Energetic Synthesis and found in the following places on the internet, and my Ascension website : www.energeticsynthesis.com. Please get familiar with the website if you feel called to understand this material.

We are required during these times to change what we believe as the accepted reality paradigm through the re-education of human value, providing human evolutionary context, and understanding that consciousness is intelligent energy, along with the fact that we share this Universe with many other species of life and parallel existences. The first stages of Introduction to Ascension Theory and its evolutionary context, the terms and understanding the planetary consciousness shift leaving the 3D paradigm is offered  freely here:

Please see the Energetic Synthesis Youtube Channel for the Ascension basics and learning how to shield your aura.

Ascension Basics Class 

Introduction to the Indigo Races 

Learning the 12 D Shield – How to protect your energy field and bodies by learning to create a boundary of energetic space 

ES Mental Discipline Tools – Clear the Negative Ego 

ES and Lisa Renee Podcast, Available on ES Site and Itunes 

Newsletters 

Introduction to Ascension CD by Lisa Renee

Become an ES Community Member

ES Community is a free public service website with a web based internet community forum and library which is supported entirely through its membership and donations. The membership allows the support of the free tools, content, web expenses, mentoring and the Ascension related videos. The Membership within ES Community  is intended and designed to support an Awakening and Ascending Community, through the gathering, sharing of consciousness experiences and having the spiritual awakening tools with the proper empowering context for multidimensionality, with vast amounts of meditation clearings, and the core principle of being GSF. Learning how to become a Cosmic Citizen via personal spiritual freedom and self –sovereignty whereby one learns to discern forces, mind control and the many entities that are on the planet earth today. The core Principles of ES community are founded and based upon the Law Of One and Relationship Mastery principles, and in our intrepretation, emphasizing the great need to expand human consciousness in order to support a free information society (full disclosure) that is based in World Humanism.

ES has a commitment to integrity and we are working as a group with small resources to support and help as many human beings as we are capable, primarily through our online presence, to offer an empowering context and tools that help to relieve the sensation of fear, anxiety, depression and extreme isolation when undergoing the biologically natural and normal process of spiritual awakening. We hope these tools are of great service to you and those you feel may benefit, as you share them with others.

Our huge group project, Ascension Glossary and the Hieros Gamos System (HGS),  are major works in progress. It is our hope it serves more awakening humans to empower themselves through being re-educated to build their own self-focused inner healing connections. Thank you for visiting our site.

Blessings on your awakening journey,

Lisa Renee, Founder and the ES Community

Source: