Montague Keen via Veronica Keen, 5 februari, 2017

 

Montague Keen, 5 februari 2017

 Via Veronica Keen

Kampen om mänskliga själar rasar runt omkring er. Fårskocken som de lätt leder, marscherar i ilska med precis den energi som era förtryckare behöver, när de kämpar för att hålla sig fast vid sin försvagade makt. Genom att ge dem den här energin hjälper ni till att förstöra allt som ni behöver för att överleva på Jorden. Ni har blivit robotar som lyder era herrar utan att beakta de faktiska omständigheterna.

Ni styrs av media, som ägs och kontrolleras av era förtryckare. Ni har blivit marionetter som dåraktigt lyder varje kommando. Ni har inte gjort er egen efterforskning för att söka sanningen, eller undersökt varför ni uppmuntras till att ta dessa åtgärder. Det är sorgligt att se ett sådant tanklöst samarbete med fienden. Många kommer att få lida på grund av era handlingar.

Ni står vid en skiljeväg. Just nu kan det gå åt båda hållen, och med så mycket emot er, bör ni fråga er själva vid varje aktion om det kommer att skada era medmänniskor. Fråga er själva uppriktigt varför ni medverkar i sådana handlingar. Följer ni flocken bara för att få vara en del av gruppen, vilka alla rusar på som får till slaktbänken och drar alla andra med sig?

Allt ni läser, ser på TV eller hör på radion, ägs och kontrolleras av era förtryckare. Sanningen måste sökas upp, utforskas och övervägas. Mänskligheten är på gränsen till utrotning. Varför flyttar Kabalen till Nya Zeeland? De vill vara nära Antarktis och de planerar att flytta dit om Jorden förstörs. Det är ert ansvar att skydda Jorden och dess invånare.

Snälla, anslut er än en gång med er andliga sida. Ni ensamma kan göra det. Ni behöver ingen religion som hindrar er från att ansluta er med Källan till allt som är. Ni behöver ansluta er själva och skapa band med Källan. Religioner skapades för att avskilja er från Källan, naturen och från den gamla kunskapen som stöttade mänskligheten, tills religioner utformades för att ta kontroll och avskilja er från Källan. Ni behöver ingen annan som medlar för er, eftersom ni har direktkontakt med Källan.

Religionerna stal era själar genom dopet. Ni skrev över, eller era föräldrar överlämnade er själ i ert namn. Dopet är det första religiösa brottet mot er. Deras syfte är att skörda själar. Ta tillbaka er suveränitet. Det är er gudomliga rätt. Ingen religion har rätt att göra anspråk på er, bara för att ni föddes i en viss familj.

Ni kom till världen med en fri vilja att bli vadhelst ni väljer att bli. Det är därför religionerna styr utbildningen. Den blir er indoktrinering och den börjar i en tidig ålder. Som Jesuiterna säger, ge mig barnet vid 5 års ålder och jag kommer att ge er mannen. Ni har en jesuitpåve i Rom som följer en agenda som skulle chocka och uppröra de flesta av er.

Sanningens ljus håller på att sprida sig och avslöja de korrupta. Det är ingen vacker syn. Ni kan se ondskan i deras ansikten och i deras handlingar. Ni studsar tillbaka när ni hör de ondskefulla orden strömma ut från dem. De kan inte längre dölja sina onda planer. De tror fortfarande att pengar kommer att köpa dem vad de vill. Men de börjar lära sig att pengar inte kommer att köpa dem Uppvaknandet, vilket står för sanning och rättvisa och har förmågan att se dem för de ondskefulla parasiter de är.

De har aldrig haft att göra med motstånd förut, så de insisterar på att massorna ger dem det stöd som de behöver. En inhyrd folkmassa är alltid beredd att villigt lyda dem. Be för dem så att de kan se att de används för att förhindra mänskligheten att gå vidare till en fredlig och rättvis värld för alla.

De gamla kunskaperna som upprätthöll livet på Jorden, innan religionen visade sitt fula ansikte, är fortfarande tillgängliga, och kommer att förena er med livets källa och allt som är igen. Vetenskapen har använts för att distrahera och kontrollera er. Bra vetenskap finns fortfarande och kommer att besvara era frågor.

De forskare som lanserade global uppvärmning följer agendan för kontroll, för att säkerställa umbärande och lidande för befolkningen. Kom ihåg att allt kan användas i goda eller onda syften. Massutrotningen av mänskligheten genom vaccinationer talas det öppet om av Bill Gates och Henry Kissinger.

Varför vaccinerar föräldrar fortfarande sina mest dyrbara ägodelar, sina barn? Fråga er själva VARFÖR? Vilken sorts tankekontroll behövs för att en mamma ska äventyra hälsan hos sitt barn genom vaccination?

Tänk före ni handlar. Fråga er själva om era handlingar skadar era medmänniskor. Fråga er själva om ni arbetar för Kabalen i de tjänster som gagnar dem? Om alla arméer vägrade att döda, att förstöra livet på Jorden, då skulle Kabalen bli maktlösa på ett ögonblick. Så fråga er själva vem som har makten att stoppa övertagandet och förstörelsen av livet på Jorden?

Titta på de män som struttar omkring i uniformer med sina medaljer och band, så stolta över sig själva. Titta på dem med medlidande. Visa dem ert medlidande eftersom det kan väcka dem till insikt om att de är på fel väg. Få dem att förstå att de mördar mänskligheten. Vägra att skaka hand med dem, som min kära hustru gör. Hon talar om för dem hur hon ser på dem som hyrda mördare som är beredda att döda för pengar. Kabalen berömmer och hedrar dem, för utan dem skulle Kabalen inte ha någon makt alls. Armen är inget hedervärt yrke.

Kom samman som människor under en belägring. Glöm de etiketter som Kabalen har prackat på er. Ni är alla i detta dilemma tillsammans. De 99 procenten i motsats till 1 procent av ondskefulla herrar. De vill ha Jorden för sig själva. Det är därför de delar upp er i religiösa och etniska grupper, för att förhindra er från att få full styrka av de 99 procenten som ni skulle ha haft. Ta tillbaka er makt och er styrka och stråla ut ert ljus på allt som är mörkt och ont. Blottställ det för vad det är. Låt sanning och rättvisa leda er till att uppfylla ert uppdrag här på Jorden.

Mina kära, livet är en sådan kamp för er. Er vilja att lyckas är det som håller er på rätt spår.

För evigt din beundrande Monty.

Översättning Ulla Kroghwww.st-germain.se 

Website: The Montague Keen Foundation

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 24 Januari, 2017

13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban Dratzo! Vi kommer åter denna dag för att fortsätta att berätta. Allting går stadigt framåt. Motståndet mot denna distribution är helt brutet. Under de kommande månaderna förväntar vi…

via Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 24 januari, 2017 —

New to Ascension? By Lisa Renee – January 15, 2017

As You Wish Talk Radio tonight – Saturday January 14th 2017 8pm PT Very Special Guest Lisa Renee

For those New to Ascension

                       Dear Ascending Family,

I have compiled the information below as the suggested introduction to gain a context of understanding the consciousness changes that are happening on the planet now. The shift in planetry consciousness is referred to as Spiritual Awakening, Spiritual Ascension, or Expanding Consciousness during the Ascension Cycle which marks the completion of the evolutionary time cycle on the planet earth.  Many more human beings are experiencing an array of paranormal consciousness experiences, regaining other lifetime memories, developing higher sensory perception, perceiving inter-dimensional entities, and having communications with perceived Guardian Angels or Extraterrestrials, as well as multi-dimensional experiences.

As an Ascension Guide I have experienced all of the following experiences myself since my awakening experience began in 1999. I have developed an huge body of work that is based on these direct communications and experiences of my personal spiritual awakening. That Body of work is called Energetic Synthesis and found in the following places on the internet, and my Ascension website : www.energeticsynthesis.com. Please get familiar with the website if you feel called to understand this material.

We are required during these times to change what we believe as the accepted reality paradigm through the re-education of human value, providing human evolutionary context, and understanding that consciousness is intelligent energy, along with the fact that we share this Universe with many other species of life and parallel existences. The first stages of Introduction to Ascension Theory and its evolutionary context, the terms and understanding the planetary consciousness shift leaving the 3D paradigm is offered  freely here:

Please see the Energetic Synthesis Youtube Channel for the Ascension basics and learning how to shield your aura.

Ascension Basics Class 

Introduction to the Indigo Races 

Learning the 12 D Shield – How to protect your energy field and bodies by learning to create a boundary of energetic space 

ES Mental Discipline Tools – Clear the Negative Ego 

ES and Lisa Renee Podcast, Available on ES Site and Itunes 

Newsletters 

Introduction to Ascension CD by Lisa Renee

Become an ES Community Member

ES Community is a free public service website with a web based internet community forum and library which is supported entirely through its membership and donations. The membership allows the support of the free tools, content, web expenses, mentoring and the Ascension related videos. The Membership within ES Community  is intended and designed to support an Awakening and Ascending Community, through the gathering, sharing of consciousness experiences and having the spiritual awakening tools with the proper empowering context for multidimensionality, with vast amounts of meditation clearings, and the core principle of being GSF. Learning how to become a Cosmic Citizen via personal spiritual freedom and self –sovereignty whereby one learns to discern forces, mind control and the many entities that are on the planet earth today. The core Principles of ES community are founded and based upon the Law Of One and Relationship Mastery principles, and in our intrepretation, emphasizing the great need to expand human consciousness in order to support a free information society (full disclosure) that is based in World Humanism.

ES has a commitment to integrity and we are working as a group with small resources to support and help as many human beings as we are capable, primarily through our online presence, to offer an empowering context and tools that help to relieve the sensation of fear, anxiety, depression and extreme isolation when undergoing the biologically natural and normal process of spiritual awakening. We hope these tools are of great service to you and those you feel may benefit, as you share them with others.

Our huge group project, Ascension Glossary and the Hieros Gamos System (HGS),  are major works in progress. It is our hope it serves more awakening humans to empower themselves through being re-educated to build their own self-focused inner healing connections. Thank you for visiting our site.

Blessings on your awakening journey,

Lisa Renee, Founder and the ES Community

Source:

Den Fria Viljans Princip – Dikt via Per Beronius, 11 december – 2016

Per Beronius

Ämne: Den fria viljans princip

Den gyllene våren i födslovåndor
Den fria viljan okränkbart Helig, den som sätter sig över
Denna livets Gudomliga grundprincip får finna sig i
Att betala ett skyhögt pris

Nattens goda mörker
I en vilans stund, över landskapet sig sänker
Efter denna, den stentuffa dagen där prövningar i legio mött upp
Sinnet renats från sitt mångfaldens tyngande skräp
Lagrat i kroppens varje minsta cell
Sedan evigheters gångna tider

Vad är väl detta
Om inte i sanning en livets berg och dalbana
Men det får vi alla och envar finna oss i

Det var vi själva, som av Gudomlig vilja fri
Lämnade in vår ansökan om tillträde till livets Universitet
På Jorden

I dessa de yttersta av alla dagar
Gör mörkerkrafterna, på god väg att tappa greppet
I desperation ett sista försök få ljuset på knä

Ett försök, på förhand till misslyckande dömt
Få dig att tro, du känner inte till ditt eget bästa, med lock och pock
Gör vad det kan, få dig in på den tvivlets stig, den som slutar
Vid avgrundens djup

Vad är väl detta, om inte den sista striden
Mellan ljusets och mörkrets krafter, där de mörka hattarna
Gör vad de kan, slå blå dunster i dina ögon
Klä av dig in på bara huden

Men här kommer Änglavärlden
Med sina hjälpande händer dig tillmötes, med minnet
Om din Gudagivna fria vilja, med sina konsekvenser

Här skjuter mörkret sig självt i foten
Hårda ord, så må det synas, men vad annat göra
När inget annat hjälper

Inget annat alternativ för de mörka än kapitulera
Inse, loppet är kört, valet det enda, en gång och för alla givet
Lägga ner vapnen

Resan blev lång, många tusenden år till omfång
Men i dessa, de ytterst av dagar, är detta teaterns spektakel
Äntlig en gång och för alla över

Det räcker, det är nog
Nu tar jag inget mer av detta emot, även tålamodet
Har sina givna gränser

Dags att pusta ut i en vilans
Kärlekens, skönhetens och sanningens stund

I fortsättningen omöjligt för rädslans beläten
Att sätta käppar i hjulen, sätta kärleken på plats, rädslan
Den har en gång och för alla gjort sitt, insett

Meningslöst försöka ljuset underminera, släcka ut
Det fungerar bara inte, tusenårsriket, det mänskligheten i tusenden
Och åter tusenden år så tålmodigt väntat på
Har öppnat pärleporten med orden

Välkommen åter, med visshet du skall veta
Det är omöjligt för mörkrets krafter, att tvillingflammor
De som är ett själens odelbara ETT, monaden, skilja åt

De är menade att för evigt, som det själens ett och densamma de är
För evigt leva i endräkt och gamman med varandra
Var så god och skölj

I stugvärmen kliva in
I denna helighetens och helhetens ljusa stund
Där snön fortfarande lyser vit på taken, på varje fur och gran
Endast Tomten, i midnattstimmen är vaken

Med glimten i det tredje ögat öppnat
En lek med orden, och varför inte, minns Mästarens ord
Barnen hör Himmelriket till
Här tar denna saga slut

*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius

Källa:

 

Porda via Anakhanda Shaka Mushaba, 31:e oktober – 2016

mushaba-logo

Porda via Anakhanda Shaka Mushaba, 31:e oktober.

Porda

Att Mänskligheten har kommit långt, är en underdrift! Ni är på en plats som leder er in i nästa årtusende av förändring och utveckling, bortom er vildaste fantasi!

Hälsningar till er, jag är Porda (Papa Force), och jag kommer till er i dag för att berätta en del nyheter för er! Ni, mänskligheten som jag är en del av, har äntligen kommit till den punkt där ni kommer att kunna bestämma er egen framtid, utan någon inblandning av negativitet och kontroll, som plågat er tidigare i livet. De som manipulerade och hade kontroll över mänskligheten under tusentals år, har äntligen kommit till sin ände. Jag förstår att det är mycket svårt, mycket svårt att ens att föreställa sig en värld utan korruption, utan krig, död och meningslöst våld. Tänk er en värld där ni är kungar och drottningar! Ni är Mästare över era egna liv och över era egna vägar.

Ni rör er mot högre utvecklat liv, varje stund, varje dag, och mer och mer av den en gång sovande mänskligheten, håller på att vakna med ett rekordartat antal. Ni har säkert hört uttrycket ”den Slumrande Jätten har vaknat” Det är precis vad som har hänt. Jätten inom er, som har sovit så länge, under regler med förtryck från den mörka negativa ledningen i världen, har vaknat upp i dagsljuset. Det ljuset på dagen som är sanningens ljus. Ni har en inneboende födslorätt till sanningen, att leva i sanningen, att vara i sanningen. Det är en del av vilka och vad ni är! Ni är jättar, min kära mänskliga familj. Ni är kraftfullare än ni någonsin kan föreställa er. Det är nu dags för er alla, varenda människa på denna jord, som känner till någon liten del av sanningen om de orättvisor som drabbat ert samhälle, att nu stå fast i er sanning, i vetskapen. Ropa högt och tydligt till toppen av världen med en kraftfull röst,

”JAG ÄR FRI! Jag är äntligen fri, jag är äntligen fri och Tack Gud Inom Mig, att jag äntligen är fri!!!”

Det som är på väg att hända, och inta världen, vår värld, är inget annat än häpnadsväckande! Det är det ni, vi mänskligheten har skapat, som kommer till verklighet inför världens ögon. Ni kommer att få ett nytt ledarskap i världen, en ny regering. Denna nya ledningen har ett ansvar, och det är ”att arbeta enligt folkets vilja!”

Inget mer bestämmande och styrande över era liv. Ni kommer att få er familj tillbaka. Det jag menar är, att på grund av kontrollen i samhället, så har familjestrukturen försvunnit. Det har förstört hemmen genom att ställa mannen mot hustrun, barnen mot föräldrarna. Föräldrarna har förlorat rätten, äran och privilegiet av att vara föräldrar, med att älska och vårda sina barn på det sätt de blev av sina föräldrar. Föräldrar har uppfostrat sina barn, sedan livets begynnelse på jorden. Varför finns det plötsligt lagar, som talar om hur man ska fostra sina barn, och vad man får och inte får göra? Det är manipulation för att slita sönder samhällsstrukturen, genom orättfärdiga lagar och felaktig undervisning av barnen. De vet att om de kan kontrollera barnen, kan de också kontrollera framtiden. Men nu är det slut! Kommer ni ihåg, hur ni brukade äta middag tillsammans som en familj, efter dagens slut? Ni hade kvalitetstid i familjen, och familjen hörde samman och var stark. Nu har föräldrar och barn knappast tid att ens tala med varandra. Men nu håller allt på att förändras. Vi måste komma tillbaka och ta hand om våra barn, ända från den stund då de befinner sig i livmodern.

Alla de ojusta områdena i samhället kommer att försvinna. Ni har en ny regering som redan finns på plats, som helt enkelt väntar på att det sista tillkännagivandet ska ske, så att den kan ge sig till känna för folket. Detta kommer att hända över hela jorden. Det kommer nu vilken dag som helst, och jag menar verkligen vilken dag som helst, och är redo att ta steget in i tiden av välstånd och fred! Tillkännagivandet kommer att presentera den nya regeringen, och med den kommer det nya sättet att leda samhället att presenteras. Många, så gott som varenda lag, kommer att avskaffas. Avskaffandet av det orättvisa korrupta IRS och Federal Reserve Bank, kommer att hända ögonblickligen efter detta tillkännagivande. Detta har redan hänt, men kommer inte att bli officiellt förrän tillkännagivandet gjorts, men det kommer mycket snart.

Jag vill att min mänskliga familj ska veta att ni inte är bortglömda. Fast, det tog mycket längre tid än det ursprungligen var menat, när hela denna plan av jordens dualitet kom till, efter att löftet till Maldeks folk gjordes till Mushabas människor, för att ge dem ytterligare en möjlighet att utvecklas obehindrat, utan inflytande och kontroll av den Drakoniska rasen.

Tiden på jorden för ättlingarna till den Drakoniska rasen, som ni kallar Illuminati, eller Kabalen, eller den mörka adeln, eller vilket namn ni nu använder; deras tid är över. Människor, ni är friare än ni är medvetna om. Era liv är på tröskeln till förändring med 1 ¾ av fötterna innanför dörren, och den sista ¼ går över tröskeln nu! Med andra ord, ni är framme! Ni kommer att leva i en tid, där tekniken kommer att göra livet enkelt och bekvämt. Ni kommer att kunna bota och utrota alla eventuella sjukdomar, och även regenerera kroppen till ungdomlighet och sedan vara unga så länge ni vill. Ni behöver inte dö för att komma till himlen längre, ni gör bara om era kroppar till energi, så är ni där!

Ni är nu en del av det Galaktiska samhället, och ni kommer att träffa många av era galaktiska familjer, som kommer att hjälpa mänskligheten i sitt slutskede av utvecklingen. Sanningen om jordens historia kommer fram. Allt kommer att förändras, för att åstadkomma förbättringar hos alla på jorden, och detta inkluderar er natur, djur och era vattenriken, och allt som finns i haven!

Föreställ er att ni har möjlighet att leva om era liv! Detta är precis vad som händer med er. Ni säger alltid: ”Tänk om jag fick möjlighet att göra detta igen, då skulle jag skulle göra det på ett helt annat sätt. Eller, om jag vetat det jag nu vet när jag var ung, då skulle jag gjort helt annorlunda ”. Nu kan ni det! Till att sluta av med, så jag ville komma till er idag för att ge er lite uppmuntran, för att saker och ting inte är så illa, eller så förlorade som det kan verka. Det som händer bakom kulisserna är inget annat än fantastiskt, och ni kommer att få motta beskedet, vilken dag som helst nu. Var säkra på att allt har hanterats gudomligt, för ert allra bästa. Ni är själva Mästare över era liv och ingen annan. Kom alltid ihåg det och lev så!

Jag älskar er alla mer än ord kan uttrycka!

Jag är Porda – Papa Mushaba

Översättning: Margareta Jonåker

Källa