VIDEO x 2: X22 Report 2545 — Economic Exposure | Everything Revolves Around P 2020 Election

By X22 Report – Published August 5, 2021

Ep. 2545a – The Patriots Provided The [CB] With Only One Path To Take, Economic Exposure

Trump and the patriots built the economy up, now the people can see the difference. The infrastructure bill is now being prepared for the great reset. The patriots provided one path for the [CB] and they are following it soon, the people will see it all.

Video(15:07): https://rumble.com/vkry9b-ep.-2545a-the-patriots-provided-the-cb-with-only-one-path-to-take-economic-.html

Ep. 2545b-MI,No Such Agency-Key,POTUS & Patriots-Stone,Everything Revolves Around P 2020 Election

Trump and the patriots needed the [DS] to commit the crime, the patriots caught them in the act. Now the people are rallying together to show fraud, fraud vitiates everything. Military Intelligence and No Such Agency are the key, they have captured the foreign and domestic collusion in the Presidential election, Trump caught them all.  Trump and the patriots are the stone that has the strength to push the truth out to the rest of the people, both together is the keystone. Everything we are witnessing revolves around the Presidential Election of 2020, when fraud is shown to the public the current government will be incapacitated. Devolution.

Video(1:11:40): https://rumble.com/vkrytb-ep.-2545b-mino-such-agency-keypotus-and-patriots-stoneeverything-revolves-a.html

All source links to the report can be found on the x22report.com site.

VIDEO x 2: X22 Report 2519 — When You Know The Economic Playbook | Sometimes You Need To ‘Take One For The Team Publicly’

By X22 Report – Published July 5, 2021

Ep. 2519a – When You Know The Economic Playbook, Can You Trap The [CB]?

People are beginning to see how bad it’s going to get if we continue down the [CB] path. Look at the difference between the red and blue states, economically they are beginning to separate and go in opposite directions. The Keystone XL pipeline with other states has now filed a lawsuit against the Biden administration.

Video(13:39): https://rumble.com/vjgkfr-ep.-2519a-when-you-know-the-economic-playbook-can-you-trap-the-cb.html

Ep. 2519b – Sometimes You Need To ‘Take One For The Team Publicly’, Before Vindicated As A Hero

The [DS] is telling everyone everything is racists. The people are not buying it, the [DS] plan is failing. Seth Rich coming back in the news. Big tech, fake news, intelligence agencies preparing to counter the truth. Jan 6th narrative quickly falling apart. The patriots are now preparing to counter the election wasn’t fraudulent push from the fake news, corrupt politicians etc. The patriots knew that Trump was going to have to take one for the team, this was the only way to wake the American people up, they needed to see the infiltration, censorship, the fake news. Soon he will be vindicated.

Video(32:04): https://rumble.com/vjgkjn-ep.-2519b-sometimes-you-need-to-take-one-for-the-team-publicly-before-vindi.html

All source links to the report can be found on the x22report.com site.

Bankers krav på information om kunder är olagligt | VAKEN.se

412 miljarder Anders Sydborg intervjuas Bankers

VAKEN.se – 2 Juni, 2021 | Av Pål Bergströmhttp://palbergstrom.com

Svenska medborgare har rätt till frihet och med det kommer rätten till anonymitet. Ingen är skyldig att delge banker privat information gällande ens liv och pengars ursprung eller användningsområde.

Banker använder lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (hädanefter LPT) för att pressa kunder på privat information men lagen bygger på lögner, bryter mot demokratiska grundprinciper och används i ett brottsligt upplägg vilket gör den ogiltig.

Läs mer: Bankers krav på information om kunder är olagligt — VAKEN.se

Svensk a-kassa sämst i Norden | Nya Dagbladet

Nya Dagbladet | Av Sofie Persson – 1 Juni, 2021

Den svenska a-kassan ligger sämst till i Norden. Sett till de faktiska procentuella ersättningsnivåerna av medianlönen ligger den heller inte bra till jämfört med resten av EU och hamnar på 21:a plats av de 27 medlemsländerna.

Läs mer: https://nyadagbladet.se/ekonomi/svensk-a-kassa-samst-i-norden/

Migranter får bidrag som motsvarar överläkarlöner | NewsVoice

NewsVoice | Torbjörn Sassersson red. – 1 juni 2021

OPINION. Socionomen Birgitta Sparf som arbetat inom socialtjänsten i 22 år i Stockholm berättar i DGS om de extremt höga bidragen som migrantfamiljer erhåller utan motprestation. Hon nämner ett fall med en familj som totalt fick 78,000 kr netto per månad. Vi räknar på vad det motsvarar i praktiken.

Läs mer: Migranter får bidrag som motsvarar överläkarlöner — NewsVoice.se

Finansexpert: Maktelit vill ta kontroll över människors liv – Men vi kan befria oss själva | NewsVoice

NewsVoice – 26 Januari, 2021

EKONOMI. James Corbett samtalar med Catherine Austin Fitts på temat “unlocking the planet”. Austin Fitts är en amerikansk finansexpert som tidigare arbetat för Bush-administrationen. Hon varnar för att ett nytt ekonomiskt system nu implementeras vilket ska ge makteliten en absolut kontroll över varje enskild persons rörelsefrihet.

Läs mer & video(34 min): Finansexpert: Maktelit vill ta kontroll över människors liv – Men vi kan befria oss själva — NewsVoice.se

Expect the System to Go Down – Bill Holter | Greg Hunter’s USAWatchdog

Bill Holter

By Greg Hunter’s USAWatchdog.com – January 10, 2021

Financial writer and precious metals expert Bill Holter says be prepared for major financial instability.  Holter contends, “This is the biggest financial bubble in all of history by far, by orders of magnitude.  So, it doesn’t matter who is running the show, the wheels are going to fall off.  The question in my mind is whether it’s going to go down under the rule of law or not under the rule of law.  Under a Left regime, there is a rule of law for everyone else and no rule of law for them.”

Read more & video(34:17): Expect the System to Go Down – Bill Holter — Greg Hunter’s USAWatchdog

Gräsrotsekonomi – Ett sätt att avstå från rådande maktstruktur | VAKEN.se

maktstruktur

VAKEN.se2 December, 2020

All beslutsmakt över penningpolitiken ligger hos Riksbanken (Rb). Ingen myndighet får bestämma över RB:s beslut när det gäller penningpolitik. Riksdagen är endast RB:s huvudman och ägare. RB:s direktion består av sex personer, med Stefan Ingves som Riksbankschef. Denna grupp privatpersoner har all beslutsmakt över svensk penningpolitik. Detta är lagstadgat sedan den 1 januari 1999. Riksbanken bestämmer hur mycket pengar som ska finnas i landet. Personerna i Riksbankens revision kan alltså trycka in nya siffror riksbanksdatorn och välja vem som ska stå som ägare för dessa, precis hur de vill. När de skapar nya pengar riskerar de inflation, alltså att värdet på pengarna minskar. För att hindra inflation behövs deflation.

Läs mer: Gräsrotsekonomi – Ett sätt att avstå från rådande maktstruktur — VAKEN.se

Lågutbildad statsminister ger bort 4,9 miljarder kronor per år i coronapaket | NewsVoice – 1 Sept, 2020

Text: Christer Nilsson, författare och ekonom

(NewsVoice) DEBATT. Det gigantiska stödpaket eller ”coronapaket” på 750 miljarder euro totalt som EU-länderna politiskt enades om, tillsammans med Sverige, den 21 juli 2020 är ett kontroversiellt hafsverk av det exempellösa slaget.

Det går att skriva under för alla med ett nej till stödpaketet.

Läs mer via Lågutbildad statsminister ger bort 4,9 miljarder kronor per år i coronapaket — NewsVoice

Sverige skuldsätts för generationer – Lars Bern om EU:s stödpaket | SwebbTV – 30 Juli, 2020

mainlogo

SwebbTV

Lars Bern kommenterar i detta samtal med Mikael Willgert, beslutet kring EU:s stödpaket. Han anser att Stefan Löfven har blivit grundlurad.

Lars Bern menar att syftet för de internationella finansintressen som står bakom och som också har varit aktiva i skapandet av EU, är att minska nationernas självbestämmande och att verka för ökad belåning. Genom att öka skuldsättningen kan de sen kräva att bolag privatiseras, något som blev väldigt tydligt i Greklandskrisen. →

Läs mer & – SwebbTV(44:07)