FCC Commissioner Calls 5G Opponents “Tin Foil Hat People” — Opponents Include U.S. Navy, NASA, NOAA, DoD, and More | Activist Post – May 29, 2020

Activist Post | By B.N. Frank

May 28, 2020

The Federal Communications Commission (FCC) is supposed to protect Americans by regulating the telecom industry.  Unfortunately, they have a long history as an embarrassingly corrupt agency.

Activist Post reported yesterday about their June 9 agenda to speed up 5G deployment despite increasing opposition from citizens, doctors, elected officials, environmentalists, as well as highly respected organizations and government agencies.  Regardless, one commissioner is dismissing this as conspiracy theory nonsense. →

Read more & videos via Activist Post

CNN 1985: “EMF Weapons Being Used for Mind Control.” EMFs Include 5G, Bluetooth, Cell Phone Radiation, WiFi — Prepare For Change – May 28, 2020

(Prepare For Change)

By B.N. Frank,

It has been reported that some American Embassy workers in China and Cuba were attacked with microwave weapons and suffered brain injuries from their experiences.  Research has determined that exposure to ALL sources of microwave radiation – including 5G, Bluetooth, cell phone radiation and WiFi – can disrupt the blood brain barrier, cause it to leak, and kill brain cells (see 12) AS WELL AS cause all kinds of undesirable symptoms and health issues (see 123) AND increase cancer risk (see 12).

NONE OF THIS IS BREAKING NEWS.  Thanks to Environmental Health Trust for devoting an entire page to a segment produced by CNN about EMF weapons being used for mind control in 1985.  Like totally rad – NOT. →

Read more & videos via CNN 1985: “EMF Weapons Being Used for Mind Control.” EMFs Include 5G, Bluetooth, Cell Phone Radiation, WiFi — Prepare For Change

Benjamin Fulford Full Report: Khazarian Mafia’s COVID-19 Power Grab Fails — Era of Light

era of light alternative news news

 

 

 

(Era of Light)

The Khazarian mafia power grab using a fake COVID 19 pandemic has failed spectacularly and now payback begins, Pentagon and Asian secret society sources say.  The White Hats have begun an immediate offensive by killing Jesuit military leader and Black Pope Adolfo Nicolas, White Dragon Society sources say.  The death of Nicolas opened the path for the liberation of Japan.  This is being followed by the liberation of Germany.  Only then will it be possible to liberate the United States and thus the planet Earth. ⇲

Read full report via Benjamin Fulford Full Report: Khazarian Mafia’s COVID-19 Power Grab Fails — Era of Light

Attorney Files “Corporate Invasion” Lawsuit Against Verizon Over Planned 5G Towers in His Yard and Neighborhood — Activist Post – May 25, 2020

By B.N. Frank

Activist Post Many cities and countries have already taken action against 5G deployment.  This includes banning it, filing lawsuits, issuing moratoriums, passing ordinances and resolutions (see 123456789).  Exposure to 5G (see 12) and other sources of wireless radiation (see 12) can reduce immunity and cause other health problems including increased cancer risk.  Since 2018, there have been reports of people and animals becoming sick after 5G was turned on (see 1234).

Cell tower installation near homes also reduces property value.  Last week an Atlanta attorney filed a lawsuit against Verizon for planning to install a 5G tower in his yard and additional towers throughout his neighborhood. →

Read more & videos via — Activist Post

Vilken värld vill du leva i, vilken framtid vill du medverka till? — VAKEN.se – 25 Maj, 2020

hur världen styrs

(VAKEN.se)

Den situation vi idag befinner oss i, gör det svårt att blunda för det faktum att mycket måste förändras och det ganska radikalt! Det håller på att ske, inte enbart för att vi väljer det, utan på grund av det ohållbara i vår nuvarande situation. De krafter som till stor del har skapat den ohållbara situationen måste agera för att inte tappa kontrollen. De har säkert kalkylerat med någon typ av kollaps och högst sannolik till stor del skapat den situation, som vi står i just nu. De strukturer och förutsättningar, som vi levt under länge, håller på att vika undan. Vad kommer istället? Vem och vilka krafter är det, som ska bestämma,och vad och vilka strukturer är det, som vi behöver?

Ingen kan blunda för att extrema, maktfullkomna krafter har drivit fram den tvångsmässiga situation, som vi befinner oss i. Det finns många idag, som vaknar upp och blir medvetna om att hela världen är fylld av gigantiska manipulationer. Många lever i bilder och föreställningar, som inte har någon relevans för de existentiella realiteter, som våra liv vilar på. Vi lever i fiktioner och gör oss massor av föreställningar, om hur dessa fiktioner kommer att leda oss vidare, men det blir allt tydligare, att de leder in i en alltmer livsfientlig framtid. →

Läs mer via Vilken värld vill du leva i, vilken framtid vill du medverka till? — VAKEN.se

High Levels of Damage Have Been Discovered In Trees Near Cell Phone Towers — Collective Evolution – May 24, 2020

(Collective-Evolution)  One strong theme among the citizenry of the world that receives no mainstream media attention is the issue of cell phone towers and the health/environmental threats they pose. There are thousands of peer-reviewed publications in vivo and in vitro that make it quite clear that electromagnetic radiation from our favourite gadgets, wireless devices, as well as the cell phone towers all over the globe are having a biological impact that’s a great cause for concern, or at the very least warrant appropriate safety testing before we continue down this path. This is something that has yet to be done. →

Read more via High Levels of Damage Have Been Discovered In Trees Near Cell Phone Towers — Collective Evolution

Holländsk domstol prövar 5G-utbyggnadens laglighet — Strålskyddsstiftelsen – 20 Maj, 2020

(Strålskyddsstiftelsen)  Stop5GNL, som är stiftelse grundad hösten 2019, har med hjälp av advokater startat en rättslig prövning av 5G-utbyggnaden i en domstol i Haag. Statens beslut att medge och främja utbyggnad av 5G, trots avsaknad av forskning som visar att tekniken är säker för människors hälsa samtidigt som många vetenskapliga studier indikerar allvarlig permanent skada, är olaglig enligt Stop5GNL. Regeringens agerande bryter mot bland annat mot internationell lag och EU-fördraget om mänskliga rättigheter.

Den 4 maj 2020 ägde förhandlingar mellan parterna, Stop5GNL och regeringen, rum i domstolen i Haag. De rättsliga grunder som Stop5GNL och deras advokater anför är följande:

Den planerade utbyggnaden av 5G kommer att orsaka en massiv ökning av strålningsbelastningen. Tusentals studier har visat att denna form av strålning kan orsaka hälsoeffekter. Många oberoende vetenskapliga studier visar övertygande indikationer på allvarlig och permanent skada för hälsan. Samtidigt har staten inte i tillräcklig grad uppmärksammat hälsofarorna och forskning har inte heller utforskat hälsokonsekvenserna.

Forskning visar allvarliga hälsorisker →

Läs mer via Holländsk domstol prövar 5G-utbyggnadens laglighet — Strålskyddsstiftelsen