Kalle Hellberg: Vi behöver inte 5G – 6G – 7G för välfärd och ett rikt liv — NewsVoice – 15 Januari, 2020

Alla utsätts för strålning från smartphones - Foto: Crestock.com
Alla utsätts för strålning från smartphones – Foto: Crestock.com

(NewsVoice)  DEBATT. Har våra myndigheter, ”experter” och världsorganisationer såsom WHO, FN och EU lurat oss att rikta våra misstankar om Jordens undergång mot något så harmlöst som koldioxid, när det i själva verket finns något mycket viktigare att sätta stopp för, nämligen 5G, 6G och 7G? Det skriver Kalle Hellberg som arbetat 30 år som ingenjör på telekom-jätten Ericsson.

Läs mera och video: “The WHO cover-up that is costing us the Earth” (19:27) & “Wireless wake-up call | Jeromy Johnson | TEDxBerkeley” (16:50) via — NewsVoice.se

UN Moves Towards Handing Dictatorships Power to Control the Internet — Humans Are Free – December 31, 2019

Un Moves Towards Handing Dictatorships Power To Control The Internet

(Humans Are Free)  The United Nations wants to hand power to dictatorial regimes like China to control the Internet, prompting fears of a massive new free speech purge.

The General Assembly has approved a resolution sponsored by China and Russia to set up a committee of “international experts” whose role would be to stop “the use of information and communications technologies for criminal purposes.”

However, many caution that the move is merely a back door for authoritarian regimes to further censor dissent. →

Read more & video: “Social Credit Score USA” (7:16) via https://humansarefree.com/2019/12/un-moves-towards-handing-dictatorships-power-to-control-the-internet.html

Miljörörelsens svek mot mänskligheten — VAKEN.se – 18 December, 2019

sverige natur

(VAKEN.se)  Det främsta existentiella hotet mot människan och ekosystemet är inte antropogent orsakade klimatförändringar, utan utarmade och förgiftade jordar och förgiftad industrimat främst baserad på billiga näringsfattiga kolhydrater och industrioljor som gör människor sjuka. Sjukdomar som döljs med livstidsbehandling med farliga kemiska preparat.

Den moderna miljörörelsen föddes år 1962 när marinbiologen Rachel Carson kom ut med sin bok Tyst vår. Hon lyckades måla upp ett skrämmande perspektiv där våra moderna kemiska gifter med DDT i spetsen hotade djurlivet. Tanken att alla fåglar skulle dö och vårarna tystna, var en skräckfylld metafor som fångade människors fantasi. Den fick ett enormt genomslag i opinionen. Miljömedvetenheten ökande och pånyttfödde malthusianismen – tron på att mänsklighetens utveckling kommer att begränsas av resursbrist och miljöförstöring. Det växte fram en stor folklig miljörörelse som till en början dominerades av engagerade idealister och forskare. Den infiltrerades dock ganska snart av politiska vänsteraktivister. De såg mest miljöfrågan som ett lämpligt verktyg för att bekämpa kapitalism och marknadsekonomi. →

Läs mera via Miljörörelsens svek mot mänskligheten — VAKEN.se

(Video) Lars Bern – Globalismen leder till fascism — VAKEN.se – 9 December, 2019

(VAKEN.se)  Lars Bern menar att man ofta jämför dagens nationalism med 1930-talets fascism. Han menar att detta är fel tänkt, eftersom det är två helt olika företeelser.

Fascismen kräver att individen underordnar sig staten. Men idag är det inte nationerna som har den största makten i samhället utan det är de globala storföretagen som dominerar.

Detta är en följd av den agenda som drivits sedan mer än hundra år och som leder till att förmögenheterna koncentreras till en allt mindre grupp människor och företag. →

Läs mera & video:SwebbTV: “Lars Bern 30 januari – Globalismen leder till fascism.” (20:58) via — VAKEN.se

Lars Bern – Globalisternas 8-stegsprogram — VAKEN.se – 6 December, 2019

(VAKEN.se)  Globalisterna försöker desperat genomföra sin agenda för en ny världsordning där globala företag och banker ska få oinskränkt makt. Denna agenda har drivits under ca 100 år. USA var det första landet som dessa människor tog kontroll över och USA är idag rent praktiskt inte en demokrati. Det har varit omöjligt att nå höga positioner inom företagsvärlden utan att spela med dessa globalistiska intressen, även kallade oligarker. I och med att de fått kontroll över USA så har de också fått kontroll över världens största militärmakt. →

Läs mera & video: “Del 2 Höstkonferens 2019 Lars Bern – Globalisternas 8-stegs program.” (21:32) via — VAKEN.se

Secret Societies Revisited by John Rappoport – NoMoreFakeNews.com – November 29, 2019

jon rappoport

by Jon Rappoport – November 29, 2019

As many of my readers know, I wrote a book called The Secret Behind Secret Societies (included as a bonus in Exit From The Matrix and Power Outside The Matrix). This article adds a few pieces to the puzzle.

Bilderberg Group, CFR, Trilateral Commission—I called these and other such groups Architects of Reality. Among their actions, they try to build our perception of the world.

What is that perception? It’s an endless string of crises and half-hearted resolutions—that’s how we’re supposed to see things. We’re not supposed to see what actually works about the world. →

Read more via Jon Rappoport’s Blog

Dismantling Grey Alien Technology – November 22, 2019

(Energetic Synthesis)  This last week has greatly increased the activity made by the dark Grey Alien and Zeta groups attempting to gain control over their artificial timeline technology network in sections of the field as it systematically fails, that which they have used since World War II as soul capture imaging devices of planetary inhabitants. These are complex layers of infrastructure embedded in the planetary architecture that are for the purpose of generating inversion networks for loosh production and timeline manipulation on the earth, as well as for controlling the information given to the awakening individuals and truth seeking groups. →

Read more via Energetic Synthesis