Cancerframkallande munskydd kan även ge allergier | NewsVoice – April 9, 2021

VissaVissa munskydd innehåller giftiga kemikalier, enligt forskare från Tyskland. Bland dessa finns formaldehyd, allergener och cancerframkallande ämnen. Munskydd som är avsedda att användas av allmänheten behöver inte uppfylla samma höga standard som kirurgmasker som bärs av läkare. Läs mer:

Cancerframkallande munskydd kan även ge allergier — NewsVoice.se

Alla laxätare med intresse för hälsa borde ta en time out — TV Hälsa – 8 April, 2020

(TV-Hälsa)  DEBATT. Barn och ungdomar serveras förgiftad mat. All lax som säljs och äts är odlad lax från Norge och Nordatlanten och den är förgiftad. Med vad? Dioxiner och dioxinliknande PCB, det förbjudna konserveringsmedlet Ethoxyquin, sjölöss, pancreassjuklighet och infektiös laxanemi-virus.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker

Är det farligt? Ja, säger EU:s tillsynsmyndighet, EFSA, och sänkte drastiskt i november 2018 gränsvärdet för dioxiner och dl PCB från 14 piktogram per kilo kroppsvikt till 2 piktogram. Ja, det är farligt, säger tre oberoende forskare i biokemi vid Bergens universitetssjukhus – Björn Bolann, Anne-Lise Björke Monsen och toxikologen Jerome Ruzzin. Laxen i dag innehåller 6,1 piktogram. De varnar särskilt barn och ungdomar för laxen som har negativ inverkan på hjärnans utveckling och kan associeras med autism, adhd och minskad IQ. →

Läs mer & video: “Norsk odlad lax i blåsväder. Bland det giftigaste du kan äta” (54:32) via — TV Hälsa

Alternativa Nyheter – VAKEN.se – 16 December, 2019

Köttätande bra för folkhälsan

 

Miljöaktivister bedriver en intensiv propaganda mot köttätande som man menar bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Jag skall vid ett senare tillfälle beröra detta påstående som inte är riktigt förutsatt att köttet produceras på ett ekologiskt bra sätt. Att miljöaktivister så starkt bedriver kampanj mot köttätande tror jag mer beror på att de ofta har en stark ideologisk bias för vegetarisk kost. Kampanjen mot köttkost är ur folkhälsosynpunkt ytterst diskutabel. → Läs mera via VAKEN.se

Lars Bern – Tillbaka till Hippokrates

 

Den metabola pandemin och dess orsaker är idag det utan jämförelse största hotet mot en hållbar utveckling för mänskligheten. Att de smittsamma sjukdomarna minskat kan i stort sett tillskrivas upptäckten av naturmedlet penicillin i början av 1900-talet samt några få viktiga vacciner. Även den kampen mot sjukligheten är nu på väg att förloras p.g.a. resistensutveckling och avsaknaden av fungerande nya antibiotikum och ökande allvarliga biverkningar från överanvändning av vacciner. Bovarna bakom resistensutvecklingen är kraftig överanvändning av antibiotikum till människor och en industriell matproduktion där ihopträngda djurbesättningar och fiskodlingar hela tiden tillsätter antibiotika i fodret för att hindra infektioner. → Läs mera på VAKEN.se

Fröoljorna orsakar en stor del av den ökande cancerförekomsten

 

Den metabola sjukligheten tilltar och sprider sig globalt som en pandemi, utan att den allopatiska skolmedicinen verkar ha någon som helst kontroll över utvecklingen. Detta har lett till att det duggar tätt med böcker och bloggar från människor som likt mig själv drabbats och som själva gjort något åt sin situation i avsaknad av hjälp från sjukvården. Denna strävan hos människor som vill hjälpa sina medmänniskor har som jag tidigare berört väckt en betydande irritation inom skolmedicinen, som nu efterlyser någon sorts censur av vad lekmän får skriva om egna hälsoupplevelser. Detta krav kommer från en skolmedicin som misslyckats katastrofalt med att stävja den pågående pandemin. → Läs mera på VAKEN.se

Folket mot skolmedicinen

 

pillerburkar

Två av de viktigaste grundbultarna inom skolmedicinen i västvärlden under det senaste halvseklet har varit hypoteserna att mättade fetter är hälsovådliga och att högt blodkolesterol ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Båda dessa hypoteser bygger på forskningsfusk och bristfällig forskning. Trots att senare tids forskning kullkastat bägge hypoteserna är de fortfarande grundbultar inom den västerländska skolmedicinen. Orsaken synes vara att hypoteserna gett upphov till enorma inkomster för såväl den globala livsmedelsindustrin som läkemedelsindustrin. Det rör sig här om tusentals miljarder i inkomster varje år för dessa industrier. → Läs mera på VAKEN.se

Attacking Ourselves: Top Doctors Reveal Vaccines Turn Our Immune System Against Us — Collective Evolution – November 26, 2018

This article was written by Sayer Ji, Founder of Greenmedinfo.com. His work is reproduced and distributed here with the permission. Want to learn more from GreenMedInfo? Sign up for the newsletter here: http://www.greenmedinfo.com/greenmed/newsletter.” No one would accuse Yehuda Shoenfeld of being a quack. The Israeli clinician has spent more than three decades studying the human immune system and……..Read more

via Attacking Ourselves: Top Doctors Reveal Vaccines Turn Our Immune System Against Us — Collective Evolution

Over-Vaccinated Children & The Allergy Epidemic — March 26, 2018

The global prevalence of allergic diseases is skyrocketing, affecting 30% to 40% of the world’s population. Allergic conditions include food allergies, anaphylaxis, asthma, eczema, allergic rhinitis, allergic conjunctivitis and reactions to drugs and insects. Often, these burdensome conditions start young, are overlapping and have the potential to be severe or fatal. A study of children with peanut allergy, for example,…Read more

via Over-Vaccinated Children & The Allergy Epidemic — Collective Evolution

Six Reasons To Say NO to Vaccination – March 1, 2018

saynotovaccines eraoflight

Vaccination is an extremely controversial topic these days. Whatever side of the aisle you may fall with regard to your opinion about vaccination, one thing is for certain. The choice to vaccinate or not vaccinate is a decision that has the potential to greatly impact the health of you and most importantly, your children for the rest of their lives.

As a result, this decision should not be taken lightly and it should not be made in a vacuum. In other words, don’t just take your pediatrician’s word that shots are safe. It is possible for doctors to be wrong. They are human, after all. In reality, your doctor is simply parroting the standard line about vaccination from the American Medical Association (AMA) playbook. If you think you are getting their honest assessment, think again.

You should neither assume shots are dangerous just because your friend down the street doesn’t vaccinate her kids.

Image result for vaccine warnings

 

The key here is education;  making an informed decision by investigating the facts with an open mind and knowing exactly what you are getting yourself into before you commit to do anything.

With that in mind, the list below will briefly detail to you the reasons why I did not vaccinate my own children and will never consider a shot for them for any reason even in the event of a so called “pandemic.”  Please remember that I come from a medical family.   My own Father (retired) is a MD as is my brother and my cousin (who was a pediatrician, now deceased). My husband’s mother is a nurse. There is no shortage of opinions on this subject in my family, I can assure you.

So, don’t use family pressure as an excuse to do what you need to do once you investigate the facts for yourself and make an informed decision. There is no more foolish choice than to do something because it is someone else’s wishes and not your own.    It is your body, after all and these are your children. There is no one on earth who knows what is best for them except you and your spouse – not even and most especially not your doctor! Make your decisions feeling confident in this knowledge.

#1:   Pharmaceutical Companies Can’t Be Trusted (Ever)

Let’s just list a couple of the (many) times over the past 10 years where a drug or drug regimen has been deemed unsafe and downright dangerous and yet the pharmaceutical companies covered it up FOR YEARS in order to continue raking in the profits for as long as possible.    This should be an easy task.

How about hormone replacement therapy for women?    The standard of care for a menopausal woman for over 40 years was HRT.   Even women with no complaints were advised that this treatment was helpful as it reduced chances for a heart attack and cancer and even helped them feel younger.    Were any, I repeat ANY of these claims true? Not a whit. Breast cancer risk is doubled for women on HRT,  41% increased risk for stroke, 29% increased risk of heart attack, and the list goes on and on.

How about Vioxx?    Before this dangerous drug that caused thousands of deaths from heart attack and stroke was finally removed from the market, evidence surfaced that Merck had withheld information and even doctored reports on its dangers years before. As of November 2007, Merck had agreed to pay $4.85 billion to settle approximately 27,000 cases from victims claiming injury or death of a family member using Vioxx. While this is a huge sum of money, in reality it represents less than one year’s profits for Merck.   Does it pay for a drug company to lie about a drug’s safety and efficacy? You betcha. The risk of payouts to victims from getting sued is lower than the lure of huge and long lasting profits while a drug’s patent protection remains in effect.

I could cite other examples, but I’m trying to keep this post as pithy as possible. Please comment if you have other examples of pharmaceutical company deceit.    It will help others reading this blog who might still be on the fence about this issue.

Remember the old proverb, “Fool me once, shame on you;  Fool me twice, shame on me”?  These corporate behemoths have proven themselves to be completely untrustworthy based on past behavior.   In a court of law, if such a company were an actual witness, an attorney would never put them on the stand due to a serious lack of credibility.   Are you really going to take these companies at their word that these shots are safe when money and profits are impacted by their answer?

The idea that people can question “Big Pharma” corruption when it comes to dangerous pills, responsible for killing thousands and the subject of countless class action lawsuits, and then resort to name calling and ridicule when other people question those same companies over the safety of vaccines is preposterous. – Jay Syrmopoulos, The Free Thought Project

UPDATE:  Merck, the manufacturer of the MMR vaccine is currently embroiled in two lawsuits for falsifying data on the effectiveness of the mumps vaccine. One of these lawsuits was brought by two of its own scientists!  Just another example of a the lying and fraud perpetuated by the drug companies with regard to vaccination.

#2:   ALL Vaccines are Loaded with Chemicals and Heavy Metals

Here is a list of the damaging ingredients in vaccines on the market today verified either by independent testing and/or listed on vaccine inserts:

Nagalase, squalene, polysorbate 80, glyphosate (Roundup), e-coli, MSG, antifreeze, phenol (used as a disinfectant), formaldehyde (cancer causing and used to embalm), aluminum (associated with alzheimer’s disease and seizures), glycerin (toxic to the kidney, liver, can cause lung damage, gastrointestinal damage and death), lead, cadmium, sulfates, yeast proteins, antibiotics, acetone (used in nail polish remover), neomycin and streptomycin.  And the ingredient making the press is thimerosol (more toxic than mercury, a preservative still used in many vaccines, not easily eliminated, can cause severe neurological damage as well as other life threatening autoimmune disease). These vaccines are grown and strained through animal or human tissue, like monkey and dog kidney tissue, chick embryo, calf serum, human diploid cells (the dissected organs of forcibly aborted fetuses), pig blood, horse blood and rabbit brain (12).

What’s more, recent vaccine testing results published in January 2017 revealed that ALL of them are contaminated with heavy metals not declared on the ingredients list or in the product leaflets. In another round of vaccine testing conducted in Germany, the vaccines were found to be contaminated with the following:

– ALL vaccines tested contained mercury in small amounts (even the ones that were supposedly “mercury free”).
– Half the vaccines contained toxic, carcinogenic nickel in small amounts.
– Slightly over 1/3 of the tested vaccines contained small amounts of arsenic.
– Over 90% of the tested vaccines contained uranium (yes, the stuff used to make nuclear bombs).
– ALL tested vaccines contain minor traces of aluminum, *even if not labeled*. Gardasil, Gardasil 9 and Synflorix contain TWICE as much aluminum as indicated.
– The aluminum content in the so-called attenuated vaccines is around 1000-6000X times above the safe limits for drinking water! And these vaccines are supposedly “safer”? By the way, aluminum adjuvants commonly used in vaccines have been identified by immunologists as a trigger for later development of food allergies in children.

Can you imagine injecting this cocktail of poison directly into your child’s tissues? Anyone who thinks that these contaminants even in small amounts are safe especially for a growing child is just plain out of his/her mind. At least if you ate these ingredients, your body would have a chance to detoxify and eliminate them before any permanent damage could be done. But, to inject them deep into the body’s tissues where the toxins are absorbed directly into the blood is the most damaging and lethal approach imaginable. How could anyone especially a doctor possibly think this approach to enhancing immunity to infectious disease is a good idea for the long term health? As it turns out, more doctors are realizing the folly of shots as a growing percentage of pediatricians are declining or delaying shots for their own children!

It sure didn’t make any sense to me. Here I am, 20 years later, still very happy with my decision NOT to vaccinate my children. What’s more, my three children thank me all the time for not vaccinating them. Why? They see all the health problems their vaccinated friends have, and they are grateful to have been spared the misery.

Sadly, I know many parents and caregivers with 20/20 hindsight who greatly regret their decision to vaccinate. I don’t know ANYONE who has not vaccinated and regrets their decision, however. Which group do you want to be a part of in 10 years?

#3:   Vaccinated Children are the Unhealthiest, Most Chronically Sick Children

A comprehensive survey of nearly 12,000 children in the USA and Europe was conducted in 2010. The research revealed the truth about the health of vaccinated vs unvaccinated kids. The conclusion? Vaccinated children are more chronically ill than unvaccinated children with rates for autism, ear infections, ADHD, asthma and allergies as much as 30% higher than unvaxed children (source).

Another large comparative study of vaccinated versus unvaccinated children published in May 2017 unearthed similar findings (source).

Take an informal poll of the folks in your circle and see for yourself. Observation is a powerful tool, so put it to use. The kids with the most health and behavior problems – allergies, asthma, ADHD, autism, coordination and other gross motor issues, and the list goes on – are the ones that are right on track with their vaccination schedule.

It’s not just physical illness that plagues vaccinated children either. Research out of Yale and Penn State demonstrated a strong association between vaccination and mental illness in children. 95,000 children were analyzed by the Department of Public Health Science at the Pennsylvania State University College of Medicine and Yale University. A strong association between children receiving vaccinations and then immediate development of brain-related autoimmune and inflammatory disorders: ADHD, OCD, anxiety, depression, bipolar, anorexia, and chronic tic disorder was found (source).

For compelling anecdotal evidence, ask Moms with several children, some of whom are vaccinated and some who are not, which of their children are the healthiest. In my own circle, the Moms I know who have one or two older kids who are fully vaccinated and the younger kids who did not get any shots tell me that, hands down, that the unvaccinated children are healthier and have less problems (usually none).

There is plenty of research available NOW for any open-minded, thinking parent to realize that vaccination of a child is a very bad idea. Throw out your preconceived ideas, read the science and realize the reality that shots will very likely doom your child to a life of autoimmune or mental disorder hell. Playing the odds for a healthy child with a robust immune system free of mental health issues critically involves the decision to forgo shots.

The excellent graphic below pretty much says it all. Vaccinated children suffer from far more challenges both mentally, physically, and behaviorally than unvaccinated children. This is the dirty little secret Big Pharma doesn’t want you to know!

Graphic from the Children’s Medical Safety Research Institute.

vaccination dangers

#4:   Other Countries Are Waking Up to the Dangers of Vaccination

In 1975, Japan raised its minimum vax age to 2 years old,  The country’s infant mortality subsequently plummeted to such low levels that Japan now enjoys one of the lowest level in the Western world (#3 at last look).  In comparison, the United States’ infant mortality rate is #33.

In Australia, the flu vaccine was suspended in April 2010 for children under 5 because an alarming number of children were showing up in the emergency rooms with febrile convulsions or other vaccine reactions within hours of getting this shot.

In the UK, they don’t even require the chicken pox vaccine because it causes so many health problems not just for children, but also triggers the grave risk of a shingles epidemic for adults (source). By the way, the shingles vaccine doesn’t even work, which is likely why the UK continues to not offer the varicella vaccine to children.

Need I say more?

#5:   Numerous Vaccines Have Already Had Problems/Been Removed from the Market

Here is a brief list of some of the vaccines that have caused serious injury in recent years. Please comment with others that you know of if they are not on this list:

  • In Feb 2002, GlaxoSmithKline removed the Lyme Disease vaccine from the market citing poor sales when in fact a number of people who received the vaccine reported symptoms worse than the disease itself such as incurable arthritis or neurological impairment.
  • The Rotavirus vaccine (Rotashield) was removed from the market in 1999 due to an association between the vaccine and life threatening bowel obstruction or twisting of the bowl!   Interestingly, my pediatrician at the time (who was a lifelong friend of our family) had highly recommended that this vaccine be given to my newborn baby at the time.   I trusted my instincts and said no to the shot – am I glad I did!  My pediatrician (remember, lifelong family friend) subsequently dropped me as a patient. Guess he wasn’t such a friend after all! This article contains the full story about pediatricians dropping unvaccinated patients and what to do about it. Don’t be bullied parents!
  • Another vaccine that has had a lot of problems but is not yet withdrawn is the Gardasil vaccine for adolescent girls. A few years ago, Merck, the 50 billion dollar pharmaceutical company and vaccine manufacturer, recalled 743,000 contaminated Gardasil shots that contained glass particles. Fainting, paralysis, slurred speech are just a few of the reactions reported and yet this vaccine continues to stay on the market. At least 1600 adverse events have been reported since its approval in 2006, yet doctors are continuing to recommend this shot to their patients. Why this vaccine hasn’t already been removed from the market is astonishing. In Japan unlike the US, citizens are permitted to sue vaccine manufacturers for damages, and as of this writing, a class action lawsuit is pending against the makers of HPV vaccines (source).

If the vaccines above have had serious problems, the others probably do too as vaccine manufacturers follow the same basic formula when coming up with each new shot.

#6   You Can Always Get Vaccinated, But You Can Never Undo a Vaccination

Procrastination is usually considered a character flaw, but in the case of vaccination, delaying the decision for as long as possible plays to your advantage.    The longer you wait to vaccinate your child, the better.   A child’s immune system continues to develop for years after birth.    The blood/brain barrier does not fully develop until adolescence.     The longer you wait, the more likely your child’s immune system will be able to handle the onslaught with minimal damage.

If you don’t know what to do, don’t do anything!

Conversely, you can never undo a vaccination. There are holistic therapies that can detox a child from the vaccine’s poison, but the damage that is done can never be 100% repaired.   And, I have NEVER met a fully vaccinated child that is healthier and more robust than a well nourished, unvaccinated child.   Period.

While I would like to convince you to never vaccinate your child, if I can simply convince you to delay it for a few years that is certainly better than vaccinating a baby.  If you can simply commit to waiting until your child is school age to vaccinate, so much the better than if you vaccinate as a toddler and so on. Time is on your side and waiting is the best policy when it comes to shots.

Another vaccine alternative to consider is homeoprophylaxis. This nontoxic method to boost immunity safely is gaining rapid popularity due to the numerous scientific studies involving millions of people to support its efficacy. And, if your child starts to regress after shots, be sure to do the emergency vaccine detox recommended by developmental pediatrician Dr. Mary Megson.

By the time your child is older, more research will have been done, you will have an opportunity to learn more and become more comfortable with your decision to wait.  Who knows?  Your attitude of wait and see may turn out to be permanent like mine was 20 years ago.

» Source 1

Thanks to: Era Of Light

Pet vaccines are costly, toxic and dangerous – no wonder pets die earlier now (Short Video) – January 8, 2018

pets loveCould it be that most of your pet’s health problems are due to vaccines? Let’s examine the consequences of over-vaccinating your pet, and the pragmatics of this type of healthcare as it affects the pet and your bank account in ways you never imagined possible. Little did you know that pet vaccines create more problems than they solve. Every single vaccine can potentially start the clock for debilitating chronic diseases, allergies and disorders for your pet. Read more & short video at: eraoflight.com

Lars Bern: Influensavaccin ger ökad influensarisk — 19 Oktober, 2017

Lars Bern är kritisk till influensavaccin - Foto: Torbjörn Sassersson

Studie visar att influensavaccin försvagar människors immunförsvar åren efter vaccination och ökar därmed risken för att insjukna i influensa senare. Inlägget Lars Bern: Influensavaccin ger ökad influensarisk dök först upp på NewsVoice….Läs mera

via Lars Bern: Influensavaccin ger ökad influensarisk — NewsVoice

Confirmed science shows that vaccinated children have 420% higher risk of ADHD compared to non-vaccinated kids – May 23, 2017

Image: Confirmed science shows that vaccinated children have 420% higher risk of ADHD compared to non-vaccinated kids

(Natural News) For the longest time, I’ve wondered why scientists have not done more straightforward, direct comparisons of the health outcomes of vaccinated children versus those whose parents have chosen not to vaccinate them. After all, that would provide the definitive answer, wouldn’t it? No more of this shilly-shallying back and forth; if you took a…

via Confirmed science shows that vaccinated children have 420% higher risk of ADHD compared to non-vaccinated kids — NaturalNews.com

Autism: 4.2 times higher risk

ADHD: Also 4.2 times higher risk

Learning disabilities: 5.2 times greater risk

Eczema: 2.9 times higher risk

Allergic rhinitis: a massive 30 times higher risk

Ny studie: Ovaccinerade barn friskare än vaccinerade – 7 Maj, 2017

vaccin

En ny studie från USA tillsammans med annan data visar att det är relativt säkert att hävda ett samband mellan vaccin och autism gällande amerikanska barn. Svenska politiker måste vakna för vart vi är på väg och tänka om kring vaccin. En ny pilotstudie under ledningar av Dr Anthony Mawson undersökte hälsan bland vaccinerade respektive…

via Ny studie: Ovaccinerade barn friskare än vaccinerade — VAKEN.se