Pedophilia & Empire: Chapter 34 Deception of the Ages: How Humanity Was Hijacked over a Quarter Million Millennia Ago and Ruled by Extraterrestrial Slave Masters Ever Since — Public Intelligence Blog – April 14, 2020

(Public Intelligence Blog)

Chapter 34 Deception of the Ages: How Humanity Was Hijacked over a Quarter Million Millennia Ago and Ruled by Extraterrestrial Slave Masters Ever Since

Joachim Hagopian

Cover Credit: Nora Maccoby with permission
http://www.noramaccoby.com/

 DOC (53 Pages): Chapter 34 Deception of the Ages – How Humanity Was Hijacked

We have not resolved nor integrated our genesis and our history as a species, and, therefore, are at a loss to understand our real nature and future trajectory. That we do not see this as a profound puzzle is further proof of our species primitive naiveté.

Neil Freer, antiquarian-futurist lecturer-author

Read more via Pedophilia & Empire: Chapter 34 Deception of the Ages: How Humanity Was Hijacked over a Quarter Million Millennia Ago and Ruled by Extraterrestrial Slave Masters Ever Since — Public Intelligence Blog

Palaestra Media: Stötta vår dokumentär om mångkulturen – 2 December, 2019

(Palaestra Media)

Varför är Sverige en mångkultur?

Sverige håller på att splittras. Vi får fler och fler no-go zoner. Gängkriminaliteten ökar, och vi har fler IS-terrorister än något annat västland per capita. De här problemen är direktkorrelerade med den förda invandringspolitiken som vilar på beslutet att Sverige ska vara en mångkultur.

Men varför ska det behöva vara såhär? →

Läs mera & video (4:06)