The Final Wakeup Call: New way of Healing by Peter B. Meyer

Within a year’s time most hospital procedures are obsolete

Concealed Technologies; Med Bed, Quantum, Anti-Gravity, Replicators

Perpetual Fountain of Youth

Moving to new channel

The Final Wakeup Call | by Peter B. Meyer – July 28, 2021

Healing through Frequency Therapy

Anyone who is not on the specific Earth-frequency for awakening and healing, meaning open to incoming ascension energies; the inward waves of harmonic resonances leading to unity consciousness, will either have to transform or fail. This consist of your body and soul, and is not fantasy, it is measurable, real science and fact, called Schumann resonances that are global electromagnetic resonances, generated and incited by energies in our universe and noticeable during lightning.

Continue Reading → New way of Healing — The Final Wakeup Call

Nederlands: Nieuwe manier van genezing

Binnen een jaar zijn de meeste ziekenhuisprocedures verouderd Verborgen technologieën; Med Bed, Quantum, Anti-Zwaartekracht, Replicators Permanente Bron voor Onvergankelijke Jeugd Verhuizing naar nieuw kanaal   Genezing door Frequentie Therapie Iedereen die niet op de specifieke Aard-frequentie voor ontwaking en genezing…Continue Reading

Deutsch: Neuer Weg der Heilung

Innerhalb eines Jahres werden die meisten Krankenhausverfahren überflüssig sein Versteckte Technologien; Med-Bett, Quantum, Anti-Gravitation, Replikatoren Permanente Quelle der unvergänglichen Jugend Umschalten auf neuen Kanal   Heilung durch Frequenztherapie Jeder, der nicht auf der spezifischen Erdenfrequenz für das Erwachen und die…Continue Reading

Italiano: Nuovo modo di guarire

Entro un anno la maggior parte delle procedure ospedaliere saranno obsolete  Tecnologie nascoste; Med Bed, Quantum, Anti-Gravità, Replicatori Fontana perpetua di giovinezza Passaggio a un nuovo canale   Guarigione attraverso la terapia delle frequenze Chiunque non sia sulla specifica frequenza…Continue Reading

5G ett experiment med okända faror — Nya Dagbladet – 5 December, 2019

(Nya Dagbladet)  Debatt: Redan miljöbalkens försiktighetsprincip och Nürnbergöverenskommelsen, som förbjuder experiment på människor, borde omöjliggöra användning av en oprövad teknik som 5G utgör i dagsläget. Det skriver Hans Sternlycke i NyD Debatt. →

Läs mera via 5G ett experiment med okända faror — Nya Dagbladet.se

5G fullskaleexperiment med okända hälsofaror – Särskilt för unga — NewsVoice.se – 3 December, 2019

(NewsVoice.se)  DEBATT OM 5G. Lennart Hardell, den kanske mest framstående oberoende forskaren om cancer och om strålning, beskrevsitt föredrag för Vågbrytaren 5G-tekniken som ett fullskaleexperiment med okända hälsofaror. Det har inte prövats för vilka hälsoeffekter det har, och det kan inte heller göras fullt ut på grund av dess komplexitet. →

Läs mera & video: “Risker med 5G och trådlös teknik – Lennart Hardell, forskare” (1:00:44) via — NewsVoice.se

Lars Bern: Läkarna klarar inte av att bota sina patienter – Medge er inkompetens! — TV Helse i Sverige – 11 Mars, 2019

Lars Bern (2015) – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

Dagens skolläkare och forskare inom sjukvården måste medge sina misstag. Det är dags nu. Människor i gemen har ändå redan börjat överge svensk sjukvård som kapitalt misslyckats med att bota metabola och invärtes kroniska sjukdomar, för att inte tala om de skadliga kostråd som delats ut i decennier. Ungefär så anser författaren och hälsodebattören Lars Bern i sin kraftfulla debattartikel “Folket mot skolmedicinen”.

Läs mera: Lars Bern: Läkarna klarar inte av att bota sina patienter – Medge er inkompetens! — TV Helse i Sverige

Gendoktorn: Studie av svensk tarmflora — TV Helse i Sverige -26 November, 2018

Idag vet vi att människokroppen innehåller likvärdigt antal bakterie- som människoceller och dessa har väldigt stor betydelse för vår hälsa. Flertalet kroniska sjukdomar innefattande diabetes, blodkärlssjukdomar, obesitas, ADHD och även Alzheimer kopplas till dysfunktionell tarmflora. I spår av denna forskning kommer exempelvis nya dieter, såsom LCHF, Paleo och antiinflammatorisk, som påstås ge nyttigare tarmbakterier, livsmedelsindustrin utvecklar…….Läs mera

via Gendoktorn: Studie av svensk tarmflora — TV Helse i Sverige

Smaken som dödar – varning för excitotoxiner — VAKEN.se – 16 Oktober, 2018

skräpmat

Om någon berättade för dig att ett kemiskt ämne som tillsätts i maten kan orsaka hjärnskador hos dina barn så att de senare får beteenderubbningar, inlärningssvårigheter, övervikt och infertilitetsproblem. Om det kan visas att ämnet allvarligt kan förvärra nervsjukdomar som Parkinson, Huntingson, Alzheimer och ALS. Och att ämnet inte fyller någon näringsmässig funktion. Vad skulle…..Läs mera

via Smaken som dödar – varning för excitotoxiner — VAKEN.se

Rätt bakterier i tarmen botar kroniska sjukdomar – Soki Choi — TV Helse i Sverige – 23 Aug, 2018

Soki Choi – Foto: Peter Jönsson, Creative commons-licens CC-BY-SA-4.0

Soki Choi som är föreläsare och medicine doktor från Karolinska Institutet säger att det genomförs intensiva projekt för att försöka isolera och förpacka bakterier i kapslar som ska användas i kampen mot autism, cancer, IBS, psoriasis, alzheimer, Parkinson och andra kroniska sjukdomar. TV Helse har sedan en tid publicerat artiklar om sambandet mellan mage-tarm och….Läs mera

via Rätt bakterier i tarmen botar kroniska sjukdomar – Soki Choi — TV Helse i Sverige