Montague Keen via Veronica Keen, 5 februari, 2017

 

Montague Keen, 5 februari 2017

 Via Veronica Keen

Kampen om mänskliga själar rasar runt omkring er. Fårskocken som de lätt leder, marscherar i ilska med precis den energi som era förtryckare behöver, när de kämpar för att hålla sig fast vid sin försvagade makt. Genom att ge dem den här energin hjälper ni till att förstöra allt som ni behöver för att överleva på Jorden. Ni har blivit robotar som lyder era herrar utan att beakta de faktiska omständigheterna.

Ni styrs av media, som ägs och kontrolleras av era förtryckare. Ni har blivit marionetter som dåraktigt lyder varje kommando. Ni har inte gjort er egen efterforskning för att söka sanningen, eller undersökt varför ni uppmuntras till att ta dessa åtgärder. Det är sorgligt att se ett sådant tanklöst samarbete med fienden. Många kommer att få lida på grund av era handlingar.

Ni står vid en skiljeväg. Just nu kan det gå åt båda hållen, och med så mycket emot er, bör ni fråga er själva vid varje aktion om det kommer att skada era medmänniskor. Fråga er själva uppriktigt varför ni medverkar i sådana handlingar. Följer ni flocken bara för att få vara en del av gruppen, vilka alla rusar på som får till slaktbänken och drar alla andra med sig?

Allt ni läser, ser på TV eller hör på radion, ägs och kontrolleras av era förtryckare. Sanningen måste sökas upp, utforskas och övervägas. Mänskligheten är på gränsen till utrotning. Varför flyttar Kabalen till Nya Zeeland? De vill vara nära Antarktis och de planerar att flytta dit om Jorden förstörs. Det är ert ansvar att skydda Jorden och dess invånare.

Snälla, anslut er än en gång med er andliga sida. Ni ensamma kan göra det. Ni behöver ingen religion som hindrar er från att ansluta er med Källan till allt som är. Ni behöver ansluta er själva och skapa band med Källan. Religioner skapades för att avskilja er från Källan, naturen och från den gamla kunskapen som stöttade mänskligheten, tills religioner utformades för att ta kontroll och avskilja er från Källan. Ni behöver ingen annan som medlar för er, eftersom ni har direktkontakt med Källan.

Religionerna stal era själar genom dopet. Ni skrev över, eller era föräldrar överlämnade er själ i ert namn. Dopet är det första religiösa brottet mot er. Deras syfte är att skörda själar. Ta tillbaka er suveränitet. Det är er gudomliga rätt. Ingen religion har rätt att göra anspråk på er, bara för att ni föddes i en viss familj.

Ni kom till världen med en fri vilja att bli vadhelst ni väljer att bli. Det är därför religionerna styr utbildningen. Den blir er indoktrinering och den börjar i en tidig ålder. Som Jesuiterna säger, ge mig barnet vid 5 års ålder och jag kommer att ge er mannen. Ni har en jesuitpåve i Rom som följer en agenda som skulle chocka och uppröra de flesta av er.

Sanningens ljus håller på att sprida sig och avslöja de korrupta. Det är ingen vacker syn. Ni kan se ondskan i deras ansikten och i deras handlingar. Ni studsar tillbaka när ni hör de ondskefulla orden strömma ut från dem. De kan inte längre dölja sina onda planer. De tror fortfarande att pengar kommer att köpa dem vad de vill. Men de börjar lära sig att pengar inte kommer att köpa dem Uppvaknandet, vilket står för sanning och rättvisa och har förmågan att se dem för de ondskefulla parasiter de är.

De har aldrig haft att göra med motstånd förut, så de insisterar på att massorna ger dem det stöd som de behöver. En inhyrd folkmassa är alltid beredd att villigt lyda dem. Be för dem så att de kan se att de används för att förhindra mänskligheten att gå vidare till en fredlig och rättvis värld för alla.

De gamla kunskaperna som upprätthöll livet på Jorden, innan religionen visade sitt fula ansikte, är fortfarande tillgängliga, och kommer att förena er med livets källa och allt som är igen. Vetenskapen har använts för att distrahera och kontrollera er. Bra vetenskap finns fortfarande och kommer att besvara era frågor.

De forskare som lanserade global uppvärmning följer agendan för kontroll, för att säkerställa umbärande och lidande för befolkningen. Kom ihåg att allt kan användas i goda eller onda syften. Massutrotningen av mänskligheten genom vaccinationer talas det öppet om av Bill Gates och Henry Kissinger.

Varför vaccinerar föräldrar fortfarande sina mest dyrbara ägodelar, sina barn? Fråga er själva VARFÖR? Vilken sorts tankekontroll behövs för att en mamma ska äventyra hälsan hos sitt barn genom vaccination?

Tänk före ni handlar. Fråga er själva om era handlingar skadar era medmänniskor. Fråga er själva om ni arbetar för Kabalen i de tjänster som gagnar dem? Om alla arméer vägrade att döda, att förstöra livet på Jorden, då skulle Kabalen bli maktlösa på ett ögonblick. Så fråga er själva vem som har makten att stoppa övertagandet och förstörelsen av livet på Jorden?

Titta på de män som struttar omkring i uniformer med sina medaljer och band, så stolta över sig själva. Titta på dem med medlidande. Visa dem ert medlidande eftersom det kan väcka dem till insikt om att de är på fel väg. Få dem att förstå att de mördar mänskligheten. Vägra att skaka hand med dem, som min kära hustru gör. Hon talar om för dem hur hon ser på dem som hyrda mördare som är beredda att döda för pengar. Kabalen berömmer och hedrar dem, för utan dem skulle Kabalen inte ha någon makt alls. Armen är inget hedervärt yrke.

Kom samman som människor under en belägring. Glöm de etiketter som Kabalen har prackat på er. Ni är alla i detta dilemma tillsammans. De 99 procenten i motsats till 1 procent av ondskefulla herrar. De vill ha Jorden för sig själva. Det är därför de delar upp er i religiösa och etniska grupper, för att förhindra er från att få full styrka av de 99 procenten som ni skulle ha haft. Ta tillbaka er makt och er styrka och stråla ut ert ljus på allt som är mörkt och ont. Blottställ det för vad det är. Låt sanning och rättvisa leda er till att uppfylla ert uppdrag här på Jorden.

Mina kära, livet är en sådan kamp för er. Er vilja att lyckas är det som håller er på rätt spår.

För evigt din beundrande Monty.

Översättning Ulla Kroghwww.st-germain.se 

Website: The Montague Keen Foundation

Matthew Ward via Suzy Ward, 9 december — (18 December, 2016)

matthew

Matthew Ward – December 9, 2016 Med kärleksfull hälsning från alla själar vid denna station, detta är Matthew. Känslor intensifieras alltid vid årets slut, eftersom människor runt om i världen firar med traditionella gudstjänster,…

via Matthew Ward via Suzy Ward, 9 december —

Solfeggio Frequencies with Meditation Videos — Galactic Connection – Aug 29, 2016

Sol Awakening Vibration is everything. And every vibration has its own frequency. By exposing the mind and body to the Solfeggio frequencies, you can easily achieve a greater sense of balance and deep healing. The Solfeggio frequencies align you with the rhythms and tones that form the basis of the Universe. This ancient scale is…

via Solfeggio Frequencies with Meditation Videos — Galactic Connection

Sananda via John Smallman, 8 augusti, 2016

Sananda, 8 augusti 2016 Via John Smallman Det är dags för er att förkasta era trosövertygelser och er tro på illusionen och VAKNA UPP! Ni vet att sinnesstämningar påverkar er och ni…

via Sananda via John Smallman, 8 augusti —

Saul via John Smallman, 29 juli, 2016

56

Saul, 29 juli 2016
via John Smallman

I illusionen är det nödvändigt för varje människa att hitta sina egna individuella vägar till uppvaknande.

Vi är alla mycket glada, här i de andliga världarna, över att se hur mänsklighetens uppvaknandeprocess utvecklas precis som det var gudomligt avsett. Ja, det är precis vad som händer. Bli inte störd av de globala politiska omvälvningarna eller pågående konflikterna, då dessa är tecken på ert uppvaknande, eftersom fler och fler medlemmar av mänskligheten uttrycker sitt missnöje med de oacceptabla kontrollsystemen där regeringar och internationella bolag är och har varit delaktiga över hela planeten. Dessa system är inte längre acceptabla och den skada och lidande som de har orsakat under så lång tid kan inte längre döljas, förnekas eller tolereras. Ni har ett talesätt: ”Kunskap är makt.” Ja, kunskap sprider sig snabbt över hela mänskligheten och den makt och kontroll som eliten har haft över mänskligheten så länge är i upplösning då människor över hela planeten återtar sin, och kräver att väsentliga förändringar, som de framkallar, ska genomföras. Förändring krävs och förändring sker som kommer att leda till ytterligare förändring. Det kollektiva beslutet att vakna upp kommer inte att stoppas eller reverseras, i själva verket accelererar det. Mänskligheten är i en magnifik rullning, och ni, Ljusarbetare och Ljusbärare, har varit mycket effektiva i att få igång den.

I det yttersta drivs uppvaknandeprocessen av det mänskliga kollektivet och vägleds av dem i de andliga världarna som valdes på grund av den särskilda karaktären hos deras kompetens och intressen, för att hjälpa till i detta magnifika och lysande program. Det som händer, mestadels under nivån för er medvetna varseblivning, är en intensifiering av den gudomliga Kärleksflamman som brinner evigt inom var och en av er. Ni alla upplever en uppståndelse inom er, av intensiva minnen av nedgrävda eller förnekade erfarenheter av lidande som ni har genomgått och som upplevs känslomässigt. Då dessa starka känslor uppstår är det ofta nästan omöjligt för er att identifiera orsaken bakom dem, de bara flödar, förvirrar er medan ni undrar ”vad i hela friden är det som pågår här?”

Fortsättning: http://www.st-germain.se/saul-via-john-smallman-29-juli/

 

Anshar Channel-Messages From The Inner Earth Community Of Anshar!

Anshar Elders

Source: http://ansharchannel.blogspot.se/

Credit: http://sananda.website/

Anshar Message 5/10/16

We are grateful for this opportunity to communicate. We would also like to encourage any of you that are interested, to also attempt this communication. We have many among us that are willing to communicate, and though not all communications will be made public, we are eager to plant seeds with the surface population. We want to clarify that this communication must be initiated by your asking and reaching out, as we can not communicate with those that are not.

We would like to clarify a few things. We have noticed that some of the posts have been shared with the tag of “ET” and “Alien.” We wish to dispel this concept, as we are Earth humans, originally from this planet. We have posed as ETs in the past, to hide our civilization; but we are human, as you are. The only difference is that we have progressed into 4th density, and we have learned techniques and skills that come with that. We would also like to clarify that we are not channeling per se, as we are not in another dimension either; we are inside Mother Gaia and are only using simple telepathy for this communication.

We would like to share more details that many are eager to hear about us. We understand that many are curious as to the possibility of our existence without your knowledge. For us, it has been fairly easy, as our advanced state allows us to use cloaking technologies to remain hidden. We have advanced space travel as well, and we have cultures in other star systems that have been thriving for many millennia. Much of the technology we use is considered advanced to the surface population, and we will release much of it in the near future, once we reveal ourselves officially.

We would like to share some of the silent conversation we had with the triangle head being that Corey Goode has disclosed. For background, for those unaware, we have known of higher density beings that we have called “The Guardians.” We have known that they have provided assistance to us at times. We have desired communication with them for eons, but have not had any. Through Corey Goode, we have had a meeting with them, and we were provided much information. We would like to share some of this with you, as it will help you to understand our perspective.

As Corey said, we were told that we have not been good stewards of the Earth. We were also told that we need to improve transparency between our civilizations, as the knowledge that we hold can provide much assistance to the surface population. We were also told that the quarantine on Earth does not apply to us, as we are also from the Earth.

We have already influenced the surface population greatly with our contributions in the distant past, and we intend to assist further in the current era, as we are now in a time of change. We can and will provide assistance to you in terms of technology, spiritual, psychological, and scientific contributions. We have seen you struggle to understand your world, as your limited consciousness has hindered your understanding of the truth. We intend to assist in many ways to uplift your culture and help you to understand Ascension.

We were told that the entire spectrum of densities will ascend with you, so all will benefit when you ascend. Since we are closest to you in terms of densities, and we are also Earth humans that have endured much of the same steps as you, we are in the best position to assist. The Guardians have facilitated this meeting and the beginning steps to open this communication, and they are also providing the much needed assistance in buffering the energies that would otherwise create mass extinction on the planet. Together we are working to assist humanity to ascend and throw off the chains of enslavement by the dark ones.

We plan to begin with these type of communications, and slowly seed the population with our assistance. Through this channel and many others, we have already begun this process, though this is one of the first that has gone public with it. We will release more substantial information privately to those of you who desire this type of work. We wish to caution those that open to us to be aware of the quality and content of the message received, as we are not the only ones attempting to influence telepathically. Just know that anyone with a strong connection to their intuition and their higher self will not have any issues.

We look forward to this work, and encourage those that feel called, to take part in this change. Many in the community have been passively following alternative news and information. In this, we offer a way to take action. Those that feel called to this work will have an undeniable urge to take part, and will become a beacon for truth and light.

Many have been unsure of their place in this change and have been waiting for events to occur. We want to encourage all to take part, even if you are not called to communicate with us, we encourage inner work in visualization and creation. Take part in group meditations, take part in personal meditations. Understand that all the inner work you can do will help immensely in the outer reality. We also would like to encourage a high vibrational diet and proper exercise, as the physical vessel is obviously a major part in this transition.

Most importantly, follow your passion in any way you can. If you are an artist, for example, and have been hindered from creating, find whatever way you can to create, even in small ways. This can apply to any passion. Take any small steps you can at the moment; do not wait for major events to start. All can take small steps now, even before the abundance is unleashed to all of humanity. Those that take small steps now, have a head start, and will become the examples for many to follow.

We would like to complete this message with a heartfelt thanks for the acceptance of our messages. This channel was originally very uncertain of this work, and does not desire to be in the public about this; hence the anonymity. These messages have been graciously received by the community and we thank you for your welcome. This was also a test for us to judge the state of the community, and the response has convinced us that we are indeed on the right path in this work, and we look forward to further collaboration with the surface population.

Posted by AnsharChannel at 4:54:00 PM

http://ansharchannel.blogspot.se/2016/05/we-are-grateful-for-this-opportunity-to.html