Erika Bjerström och Johan Rockström vilseleder igen om klimatet | NewsVoice

NewsVoice – 19 Maj, 2021 | Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

KLIMAT. I TV-Aktuellt måndag 17 maj varnade Erika Bjerström och Johan Rockström för smältande isar och stigande havsnivåer främst i Antarktis, men även i Arktis. Tyvärr gav de en missvisande och inaktuell bild av läget.

Läs mer: Erika Bjerström och Johan Rockström vilseleder igen om klimatet — NewsVoice.se

NASA: Antarktis smälter av supervulkan under isen (Antarctica melts from Supervolcano) — 10 November, 2017

antarktis

Forskare vid NASA har funnit bevis för att Antarktis delvis smälter på grund av en supervulkan under isen. Detta kan förklara stora sprickor som är synliga på ytan. NASA: Hot News from the Antarctic Underground palbergstrom.com The post NASA: Antarktis smälter av supervulkan under isen appeared first on VAKEN.se.

via NASA: Antarktis smälter av supervulkan under isen — VAKEN.se

NASA: Hot News from the Antarctic Underground

[Antarctica] Cosmic Disclosure: Disclosure and the Secret Underground War – March 09, 2017

Season 7, Episode 10

s7e10_disclosure_and_the_secret_underground_war_16x9.jpg

 

David Wilcock: All right. Welcome back to “Cosmic Disclosure”. I’m your host, David Wilcock. I’m here with Corey Goode. And in this episode, we are going to get into the social and global implications of this virtually civilization-defining disclosure that apparently is coming our way after all this time.

It finally looks like we’re going to get at least some of the truth, and the effect is almost unimaginable.

So, Corey, welcome back to the show.

Corey Goode: Thank you.

David: What the heck is going on with Senator John Kerry going to Antarctica on Election Day? What the heck was going on there? Why was he down there?

Corey: A lot of big names are going down there. Apparently, these people are being given tours of a city that was discovered under the ice a couple of miles, as well as technology, including spacecraft.

David: I heard from [Pete] Peterson independently that there are a bunch of names that have gone down there that are not public, and I’m wondering if you also heard that.

Corey: Yes.

David: So this is basically like the big tour that everybody’s getting – everybody who’s on a sufficient level of “need to know” or importance to this group is going down there.

Corey: Yes.

David: What kind of stuff is happening when they go down there? What are they seeing?

Read more:

Montague Keen via Veronica Keen, 5 februari, 2017

 

Montague Keen, 5 februari 2017

 Via Veronica Keen

Kampen om mänskliga själar rasar runt omkring er. Fårskocken som de lätt leder, marscherar i ilska med precis den energi som era förtryckare behöver, när de kämpar för att hålla sig fast vid sin försvagade makt. Genom att ge dem den här energin hjälper ni till att förstöra allt som ni behöver för att överleva på Jorden. Ni har blivit robotar som lyder era herrar utan att beakta de faktiska omständigheterna.

Ni styrs av media, som ägs och kontrolleras av era förtryckare. Ni har blivit marionetter som dåraktigt lyder varje kommando. Ni har inte gjort er egen efterforskning för att söka sanningen, eller undersökt varför ni uppmuntras till att ta dessa åtgärder. Det är sorgligt att se ett sådant tanklöst samarbete med fienden. Många kommer att få lida på grund av era handlingar.

Ni står vid en skiljeväg. Just nu kan det gå åt båda hållen, och med så mycket emot er, bör ni fråga er själva vid varje aktion om det kommer att skada era medmänniskor. Fråga er själva uppriktigt varför ni medverkar i sådana handlingar. Följer ni flocken bara för att få vara en del av gruppen, vilka alla rusar på som får till slaktbänken och drar alla andra med sig?

Allt ni läser, ser på TV eller hör på radion, ägs och kontrolleras av era förtryckare. Sanningen måste sökas upp, utforskas och övervägas. Mänskligheten är på gränsen till utrotning. Varför flyttar Kabalen till Nya Zeeland? De vill vara nära Antarktis och de planerar att flytta dit om Jorden förstörs. Det är ert ansvar att skydda Jorden och dess invånare.

Snälla, anslut er än en gång med er andliga sida. Ni ensamma kan göra det. Ni behöver ingen religion som hindrar er från att ansluta er med Källan till allt som är. Ni behöver ansluta er själva och skapa band med Källan. Religioner skapades för att avskilja er från Källan, naturen och från den gamla kunskapen som stöttade mänskligheten, tills religioner utformades för att ta kontroll och avskilja er från Källan. Ni behöver ingen annan som medlar för er, eftersom ni har direktkontakt med Källan.

Religionerna stal era själar genom dopet. Ni skrev över, eller era föräldrar överlämnade er själ i ert namn. Dopet är det första religiösa brottet mot er. Deras syfte är att skörda själar. Ta tillbaka er suveränitet. Det är er gudomliga rätt. Ingen religion har rätt att göra anspråk på er, bara för att ni föddes i en viss familj.

Ni kom till världen med en fri vilja att bli vadhelst ni väljer att bli. Det är därför religionerna styr utbildningen. Den blir er indoktrinering och den börjar i en tidig ålder. Som Jesuiterna säger, ge mig barnet vid 5 års ålder och jag kommer att ge er mannen. Ni har en jesuitpåve i Rom som följer en agenda som skulle chocka och uppröra de flesta av er.

Sanningens ljus håller på att sprida sig och avslöja de korrupta. Det är ingen vacker syn. Ni kan se ondskan i deras ansikten och i deras handlingar. Ni studsar tillbaka när ni hör de ondskefulla orden strömma ut från dem. De kan inte längre dölja sina onda planer. De tror fortfarande att pengar kommer att köpa dem vad de vill. Men de börjar lära sig att pengar inte kommer att köpa dem Uppvaknandet, vilket står för sanning och rättvisa och har förmågan att se dem för de ondskefulla parasiter de är.

De har aldrig haft att göra med motstånd förut, så de insisterar på att massorna ger dem det stöd som de behöver. En inhyrd folkmassa är alltid beredd att villigt lyda dem. Be för dem så att de kan se att de används för att förhindra mänskligheten att gå vidare till en fredlig och rättvis värld för alla.

De gamla kunskaperna som upprätthöll livet på Jorden, innan religionen visade sitt fula ansikte, är fortfarande tillgängliga, och kommer att förena er med livets källa och allt som är igen. Vetenskapen har använts för att distrahera och kontrollera er. Bra vetenskap finns fortfarande och kommer att besvara era frågor.

De forskare som lanserade global uppvärmning följer agendan för kontroll, för att säkerställa umbärande och lidande för befolkningen. Kom ihåg att allt kan användas i goda eller onda syften. Massutrotningen av mänskligheten genom vaccinationer talas det öppet om av Bill Gates och Henry Kissinger.

Varför vaccinerar föräldrar fortfarande sina mest dyrbara ägodelar, sina barn? Fråga er själva VARFÖR? Vilken sorts tankekontroll behövs för att en mamma ska äventyra hälsan hos sitt barn genom vaccination?

Tänk före ni handlar. Fråga er själva om era handlingar skadar era medmänniskor. Fråga er själva om ni arbetar för Kabalen i de tjänster som gagnar dem? Om alla arméer vägrade att döda, att förstöra livet på Jorden, då skulle Kabalen bli maktlösa på ett ögonblick. Så fråga er själva vem som har makten att stoppa övertagandet och förstörelsen av livet på Jorden?

Titta på de män som struttar omkring i uniformer med sina medaljer och band, så stolta över sig själva. Titta på dem med medlidande. Visa dem ert medlidande eftersom det kan väcka dem till insikt om att de är på fel väg. Få dem att förstå att de mördar mänskligheten. Vägra att skaka hand med dem, som min kära hustru gör. Hon talar om för dem hur hon ser på dem som hyrda mördare som är beredda att döda för pengar. Kabalen berömmer och hedrar dem, för utan dem skulle Kabalen inte ha någon makt alls. Armen är inget hedervärt yrke.

Kom samman som människor under en belägring. Glöm de etiketter som Kabalen har prackat på er. Ni är alla i detta dilemma tillsammans. De 99 procenten i motsats till 1 procent av ondskefulla herrar. De vill ha Jorden för sig själva. Det är därför de delar upp er i religiösa och etniska grupper, för att förhindra er från att få full styrka av de 99 procenten som ni skulle ha haft. Ta tillbaka er makt och er styrka och stråla ut ert ljus på allt som är mörkt och ont. Blottställ det för vad det är. Låt sanning och rättvisa leda er till att uppfylla ert uppdrag här på Jorden.

Mina kära, livet är en sådan kamp för er. Er vilja att lyckas är det som håller er på rätt spår.

För evigt din beundrande Monty.

Översättning Ulla Kroghwww.st-germain.se 

Website: The Montague Keen Foundation

”Fri från Khazarian Kontroll” – Fulford Report – November 21, 2016

9c486-benjamfulford-blue-new

”Fri från Khazarian Kontroll” – Fulford Report – 11.21.16 Ungern, Storbritannien, USA, Bulgarien, Moldavien är fria från Khazariernas kontroll, Österrike, Italien, Sydkorea står på tur att bli befriade. Postad av Benjamin November 21,…

via ”Fri från Khazarian Kontroll” – Fulford Report – 11.21.16 —

US Navy Photo of Alien UFO landing on Aircraft Carrier is Genuine claims Aerospace Engineer + VIDEO

DiscLandedonAircraftCarrier

SOURCE: http://exopolitics.org/

An alleged photo of a flying saucer landing on the flight deck of an aircraft carrier is genuine, according to William Tompkins, a retired aerospace engineer who had a four decade career with leading U.S. corporations up until 1984.

Tompkins career began with service as a Naval Intelligence operative, from 1942 to 1946, where he provided intelligence briefings to select U.S. aerospace corporations about antigravity spacecraft being secretly developed in Nazi Germany.He has supplied several documents supporting his claims that he was assigned such a covert mission and operated out of Naval Air Station, San Diego.

Tompkins discussed the photo in a radio interview on May 4, and claimed that it was taken from one of what were regular incidents on U.S. Navy aircraft carriers – landings by friendly “Nordic extraterrestrial UFOs”:

It’s one of quite a number of Nordic extraterrestrial UFOs that have landed on US Navy aircraft carriers. And what you’re looking at . . . You’re looking at it from the bottom of the bridge of the carrier because those older ones were much further forward than the photographs you’ve got later on.

Tompkins explains how the extraterrestrial craft would land, and transport the admiral of the naval battle group up to the mothership in space to hold discussions with commanders of a “Nordic Space Navy”.

It’s a long story. They came from one of their starships. So they came down to talk to the admiral that’s the commander on that particular battle group. And they did their other program and their meetings and our admiral left with the captain taking over the ship and some other people and they took off in that vehicle and they went back out to the mothership. And, of course, they brought them back later…..

More: http://exopolitics.org/us-navy-photo-of-alien-ufo-landing-on-aircraft-carrier-is-genuine-claims-aerospace-engineer/