Big Pharma whistleblower: ‘97% of corona vaccine recipients will become infertile’ [VIDEO] — Prepare For Change – June 26, 2020

(Prepare For Change) | By TBL Staff,

ER Editor: We totally recommend viewing the short 8-9 minute video below in its entirety, but we’ve made some notes, too, since the report involves mention of two vaccine ingredients (antigens) that may not be familiar to most people. This video was issued on the David Icke site on June 17, 2020. We’re not sure of the original date of the video but it must be recent. → 

Read more & video via Big Pharma whistleblower: ‘97% of corona vaccine recipients will become infertile’ [VIDEO] — Prepare For Change

(Video) Visselblåsare – Coronavaccin kan orsaka sterilitet — VAKEN.se – 12 Maj, 2020

(VAKEN.se)  En visselblåsare från Glaxo Smith Kline har släppt information om att nya coronavaccin som testas orsakar sterilitet. Visselblåsaren har släppt information om vad vaccinet innehåller, bland annat en anti-HCG-antigen, vid testning blev 61 av 63 kvinnor infertila. Ämnen som påverkar män är t.ex. GNRH som leder till krympta testiklar, lägre testosteronnivå och infertilitet, detta testades på han-babianer, även honorna blev infertila då det överfördes när babianerna hade sex. Enligt visselblåsaren skulle detta leda till massiv sterilitet hos befolkningen. Det finns imitativ nu att få tag på dessa vaccin så att de kan testas i oberoende laboratorium får att se om vaccinen innehåller samma ämnen som visselblåsaren gav information om.

Video: The David Knight Show: “Allegations New Vaccine Caused Sterility in 97% of Women” (12:32) via — VAKEN.se

Allegations New Vaccine Caused Sterility in 97% of Women

https://banned.video/watch?id=5ebafca0244ac5001d21b078