Barns minnen från tidigare liv – Forskningen som skakar om vår världsbild — NewsVoice.se – 6 November, 2018

Tron på att människan överlever döden och återföds i en ny kropp är spridd över hela världen och sträcker sig tillbaka till en okänd forntid. Den välkände publicisten och religionshistorikern Torgny Segerstedt skriver i början av förra seklet: ”Den viktigaste formen af reinkarnationstro är den, enligt hvilken den döda pånyttfödes i människogestalt. Denna föreställning är…..Läs mera

via Barns minnen från tidigare liv – Forskningen som skakar om vår världsbild — NewsVoice