Politiker måste förstå varför många föredrar alternativ vård framför konventionell vård — TV Helse i Sverige – 15 Juni, 2019

Temabild: Crestock.com (personen på fotot har inget med debattörerna att göra)

(TV-Helse.se)

REPLIK. Företrädare för utredningen om komplementär och alternativ vård fick in debattartikeln: ”Allvarliga sjukdomar ska bara få behandlas av vården” i DN den 4 juni. Utredarna vill bla ha ett utökat förbud mot alternativa metoder så att dessa inte ska få användas för samtliga allvarliga kroppsliga och psykiska sjukdomar förutom vid cancer, epilepsi och diabetes. Den 11 juni replikerade en förening för integrativ medicin i DN. TV Helse fick tillstånd av Jenny Levin att återpublicera artikeln.

Läs mera via Politiker måste förstå varför många föredrar alternativ vård framför konventionell vård — TV Helse i Sverige

The Cancer Revolution: A Helpful Program to Reverse and Prevent Cancer (Video: Dr. Mercola Interviews Dr. Connealy (Full Interview) – January 6, 2018

Prevent Cancer

January 6th, 2018

By Dr. Joseph Mercola

Contributing writer for Wake Up World

Half of all men and one-third of all women will experience cancer at some point in their lives. Fortunately, there are ways to significantly reduce your risk, as detailed in Dr. Leigh Erin Connealy’s book,The Cancer Revolution: A Groundbreaking Program to Reverse and Prevent Cancer“. Connealy’s interest in cancer prevention and treatment grew out of her own, long personal health journey.

Read more at: wakeup-world.com