BIG FOOD, BIG PHARMA, BIG BROTHER, BIG DECEPTION | THE MARSHALL REPORT

This image has an empty alt attribute; its file name is fauci-fakeuntitled-1.jpg

 the marshall report

Humanity is under attack from all sides. Depopulation goals are out in the open and many in the medical community are now putting their medical licenses on the line to tell the public the truth! The front line doctors came forward during COVID lockdowns to tell the truth about therapeutic drugs and then they discovered the truth about the entire COVID RESET HOAX and came forward exposing the lies of the fake science and fake plandemic! They were censored and sought after for every thing the cabal could conjure up. Many have seen the photo of a compilation of doctors who mysteriously died for exposing COVID as a scam plandemic, but, the fake news never reported this. It only fake checked and censored those who shared the story.

Read more & videos: BIG FOOD, BIG PHARMA, BIG BROTHER, BIG DECEPTION — THE MARSHALL REPORT

Vandana Shiva and Dr. Aseem Malhotra – AMAZING INDIVIDUALS UNAFRAID TO TELL THE TRUTH! | THE MARSHALL REPORT

the marshall report

There are many great men and women on the front lines fighting against the global regime. We have been focused on the politicians, it’s time to meet some of the great professionals who have been blowing the whistle way before we hit the storm of chaos we are now struggling to survive. Meet two great professionals who are fighting for you to expose the crimes in the medical field, big pharma, the food industry, and what to do to be healthy! They give you the truth and expose the lies you’ve all been told.

Read more & videos: Vandana Shiva and Dr. Aseem Malhotra – AMAZING INDIVIDUALS UNAFRAID TO TELL THE TRUTH! — THE MARSHALL REPORT

Globalist Technocrats Poised to Press the Great Reset Button | The Defender

Not one area of life will be left untouched by The Great Reset plan, which aims to reform everything from government, energy and finance to food, medicine, real estate, policing — even how we interact with our fellow human beings.

The Defender – November 18, 2020 | By Dr. Joseph Mercola

Story at-a-glance:

  • The globalist technocracy is using the COVID-19 pandemic to bypass democratic accountability, override opposition, accelerate their agenda and to impose it on the public against our will.
  • The Great Reset refers to a global agenda to monitor and control the world through digital surveillance. You’ll be tied to it through an electronic ID linked to your bank account and health records, and a social credit ID that will end up dictating every facet of your life.
  • The Great Reset is about getting rid of capitalism and free enterprise, and replacing them with technocracy, publicly referred to as “sustainable development” and “stakeholder capitalism”.
  • There’s not a single area of life that is left out of this Great Reset plan. The planned reform will affect everything from government, energy and finance to food, medicine, real estate, policing and even how we interact with our fellow human beings in general.
  • Privacy protections are a major hurdle in this plan, which is why every effort is made to get people to loosen their views on the right for privacy. In the U.S., we also have the Constitution that stands in the way, which is why efforts to undermine, circumvent, ignore or nullify it are increasing.

Read more & Video(1:11:58): Corbett Report: “Your Guide to the Great Reset”

https://childrenshealthdefense.org/defender/globalist-technocrats-great-reset-plan/

The “Great Reset” Includes Human Diet: GMO Lab “Meat” to Replace Animal Meat | Health Impact News

World Economic Forum’s ‘Great Reset’ Plan for Big Food Benefits Industry, Not People

“The Great Reset is about maintaining and empowering a corporate extraction machine and the private ownership of life.” — Vandana Shiva

Health Impact News – November 13, 2020

by Jeremy Loffredo
Children’s Health Defense

The World Economic Forum’s (WEF) The Great Reset includes a plan to transform the global food and agricultural industries and the human diet. The architects of the plan  claim it will reduce food scarcity, hunger and disease, and even mitigate climate change.

Read more: The “Great Reset” Includes Human Diet: GMO Lab “Meat” to Replace Animal Meat — Health Impact News

“Modern” farming practices linked to ALL forms of malnutrition | NaturalHealth365 – April 6, 2020

modern-farming

(NaturalHealth365) Destructive, inefficient, wasteful, cruel… there are as many adjective to describe modern industrial farming as there are “dead zones” where pollutants from farms create toxic algae blooms that kill off marine life. But beyond polluting water and air, degrading soils and forests, killing biodiversity and hastening climate change, degenerative “modern” food and farming systems pose a mortal threat, contributing to all forms of malnutrition. →

Read more via NaturalHealth365

Politikerna har ett ansvar för coronapandemin — Nya Dagbladet 1 April, 2020

Foto: http://www.ccPixs.com/CC BY 2.0

(Nya Dagbladet)  Politikerna följer i skolmedicinens ledband och skolmedicinen i Big Pharmas. Två faktorer som helt förbises av dessa är övermedicineringens och de metabola sjukdomarnas inverkan på våra immunförsvar, med potentiellt mycket allvarliga konsekvenser under coronakrisen. Det skriver Lars Bern.

Icke smittsamma sjukdomar orsakade av ohälsosam kost och livsstil (rökning och stillasittande), miljögifter och biverkningar från medicinska preparat är vår tids allvarligaste hälso- och miljöproblem. Detta orsakar årligen 40 miljoner dödsfall globalt och uppåt tre miljarder människor är redan drabbade av en eller flera av dessa metabola sjukdomar. Hit räknas fetma, diabetes, hypertoni, cancer, hjärtkärlsjukdom, karies, demens och en lång rad autoimmuna sjukdomar. →

Läs mera via Politikerna har ett ansvar för coronapandemin — Nya Dagbladet

Miljörörelsens svek mot mänskligheten — VAKEN.se – 18 December, 2019

sverige natur

(VAKEN.se)  Det främsta existentiella hotet mot människan och ekosystemet är inte antropogent orsakade klimatförändringar, utan utarmade och förgiftade jordar och förgiftad industrimat främst baserad på billiga näringsfattiga kolhydrater och industrioljor som gör människor sjuka. Sjukdomar som döljs med livstidsbehandling med farliga kemiska preparat.

Den moderna miljörörelsen föddes år 1962 när marinbiologen Rachel Carson kom ut med sin bok Tyst vår. Hon lyckades måla upp ett skrämmande perspektiv där våra moderna kemiska gifter med DDT i spetsen hotade djurlivet. Tanken att alla fåglar skulle dö och vårarna tystna, var en skräckfylld metafor som fångade människors fantasi. Den fick ett enormt genomslag i opinionen. Miljömedvetenheten ökande och pånyttfödde malthusianismen – tron på att mänsklighetens utveckling kommer att begränsas av resursbrist och miljöförstöring. Det växte fram en stor folklig miljörörelse som till en början dominerades av engagerade idealister och forskare. Den infiltrerades dock ganska snart av politiska vänsteraktivister. De såg mest miljöfrågan som ett lämpligt verktyg för att bekämpa kapitalism och marknadsekonomi. →

Läs mera via Miljörörelsens svek mot mänskligheten — VAKEN.se

(Video) Globalisternas megaindustrier ligger bakom den globala metabola pandemin; Globalists megaindustries are behind the global metabolic pandemic — VAKEN.se – 18 December, 2019

(VAKEN.se)  En kort och kärnfull sammanfattning av de intressen som ligger bakom de kostrekommendationer som gjort snart halva jordens befolkning metabolt sjuk. Dessa intressen kontrolleras av en handfull hyperförmögna familjer som utgör själva kärnan i den globalism som styr västvärlden.

A brief and pithy summary of the interests behind the dietary recommendations that have made nearly half the earth’s population metabolically ill. These interests are controlled by a handful of hyper-wealthy families who are at the heart of the globalism that governs the Western world.

Video via “Nina Teicholz – ‘The Real Food Politics: Institutional Defense of the Status-Quo'” (35:10) — VAKEN.se

Varför vi skall välja ekologisk mat – del 2 — VAKEN.se – 17 December, 2019

tomater

(VAKEN.se)  De råvaror som Big Food prioriterar är billigt spannmål, socker, industrisocker som high fructose corn syrup,  vegetabiliska oljor och rena industrioljor som Canola. Därför bedriver man lobbyverksamhet för att industrimat baserad på dessa billiga råvaror skall gynnas. Det är bara att gå in i dagens matmarknader för att konstatera hur oerhört framgångsrik denna industrilobby varit. Den på spannmål, socker och växtoljor baserade industrimaten dominerar golvytan. →

Läs mera via Varför vi skall välja ekologisk mat – del 2 — VAKEN.se

Varför vi skall välja ekologisk mat – del 1 — VAKEN.se – 16 December, 2019

frukt grönsaker

(VAKEN.se)  Den jättestora globala livsmedelsindustrin – Big Food – är som nästan alla de stora globalt opererande industrigrenarna, uppbyggd enligt det hundraåriga extremt framgångsrika Standard Oil konceptet. Det handlar om maximal marknadsdominans så att man i en liten hyperförmögen ägarkrets kan kontrollera såväl underleverantörs- som distributionsledet och hindra framväxten av starka konkurrenter. Precis som Standard Oil satt på nästan hela världens raffinaderikapacitet och kunde diktera såväl råolje- som produktpriserna, eftersträvar Big Food en marknadsposition där huvuddelen av livsmedelsråvarorna måste passera deras industriprocesser så att jordbrukarna i princip blir livegna och konsumenterna berövas sin valfrihet och tvingas hålla sig till industrimaten. Chefen för Nestlé tycker t.o.m. att människans rätt till vatten inte är en mänsklig rättighet, utan att vatten är en produkt som måste köpas av Big Food. →

Läs mera via Varför vi skall välja ekologisk mat – del 1 — VAKEN.se