VIDEO: 12 LIES OF MSM WITH CHARLIE WARD

Dr Charlie Ward đŸ””âœ”ïž | First published at 17:31 UTC on December 29th, 2022

Video(10:48): https://www.bitchute.com/video/INkvcxdilE95/

VIDEO: SGT Report | BIG PHARMA DEATH MACHINE

SGT Report | First published at 03:03 UTC on October 15th, 2022.

Dr. of Pharmacy Jen Vandewater joins me to discuss the big pharma death machine, the bioweapon AND a solution for patriots who want to work with REAL DOCTORS who really care about HEALTH.

Video(32:22): https://www.bitchute.com/video/qYh2cNwP3byZ/

Professorn: Covid kommer sannolikt frĂ„n ett amerikanskt biolabb | SwebbTV Nyheter

Jeffrey Sachs. Foto: Bluerasberry

SwebbTV Nyheter – 9 Juli, 2022

Sars-cov-2 kommer troligen frĂ„n ett ”amerikanskt labb för bioteknik”. Det hĂ€vdar den amerikanske professorn Jeffrey Sachs under ett samtal vid GATE Center.

LĂ€s mer & videor: Professorn: Covid kommer sannolikt frĂ„n ett amerikanskt biolabb — SwebbTV

7 Different Patented Poisons in CV19 Injections – Karen Kingston | Greg Hunter’s USAWatchdog

By Greg Hunter’s USAWatchdog.com – April 19, 2022

Karen Kingston is a biotech analyst and a former Pfizer employee who has researched and written about many aspects of the so-called CV19 vaccines.  It was never intended to cure anything, and the paperwork proves it at Big Pharma and the CDC.  Kingston explains, “We are being lied to at such a level it is difficult for people to comprehend.  The American people and global citizens were told the injections were vaccines.  In fact, when you look at the patents, they call them bioweapons.  They call them ‘toxins,’ they call them ‘agents of chemical biowarfare’. . . . Specifically, there is a 2017 patent related to what they are calling a ‘vaccine.’  The patent is titled ‘Vaccine Nanotechnology.’ . . .It is owned by the NIH, and when you read this nanotechnology patent in section 9, it clearly states in some embodiments, the small molecule is a toxin, a toxin from a chemical weapon, an agent of biowarfare.  What they call a ‘vaccine’ in the patent, they say we are going to inject people with bioweapons.”

Read more & Join Greg Hunter of USAWatchdog.com as he goes One-on-One with biotech analyst Karen Kingston as she talks about the demonic injections being forced on people worldwide on 4.19.22.(57:54): 7 Different Patented Poisons in CV19 Injections – Karen Kingston — Greg Hunter’s USAWatchdog

VIDEO LIVE: Zelenko Exposes Pfizer Assassination List, Circuitry in Vaxx Vials, War Propaganda Revealed | Stew Peters Network

By Stew Peters Network – Published March 25, 2022

Friday on the Stew Peters Show, Dr. Zev Zelenko exposes a plan by Big Pharma to execute doctors who are challenging the web of lies that have been told after the safety of the bioweapon vaccine and boosters.

Read more & video(58:56): https://rumble.com/vyhx6m-live-zelenko-exposes-pfizer-assassination-list-circuitry-in-vaxx-vials-war-.html

Ukraine is playing a vital role in the globalists’ Great Reset agenda | NaturalNews.com

Thursday, March 24, 2022 by: Cassie B.

(Natural News) The conflict raging in Ukraine may be bringing about widespread devastation, but some observers are warning that we can’t lose sight of the fact that the country has also been implementing so many of the hallmarks of the World Economic Forum’s Great Reset. The case is laid out by Julian Schernthaner at the German news site Wochenblick in an article entitled: “In the shadow of war: Ukraine as the great reset laboratory of the global tech elite.”

Read more: Ukraine is playing a vital role in the globalists’ Great Reset agenda — NaturalNews.com

VIDEO LIVE: Plasma Infusion Nurse Blows Whistle on Vaxxed Trojan Horse, Cures Act Mass Murder Plot Exposed | Stew Peters Network

By Stew Peters Network  – Published March 18, 2022

Friday on the Stew Peters Show, biotech analyst Karen Kingston joined Stew Peters to detail a nefarious law called the Cures Act, which has empowered a nationwide eugenics agenda by allocating tax payer funds to ‘research’ for mRNA, graphene, and other medicinal poisons for the ultimate goal of killing Americans.

Video(58:59): https://rumble.com/vxsv3d-live-plasma-infusion-nurse-blows-whistle-on-vaxxed-trojan-horse-cures-act-m.html

VIDEO LIVE: Ukraine’s Secret Pentagon Bioweapon Labs Exposed, Trump HHS Alexander Says Covid is Fake Virus | Stew Peters Network

By Stew Peters Network  – Published March 11, 2022

Friday on the Stew Peters Show, Dr. Jane Ruby exposes how the Biden Regime has forced the military to take the bioweapon and the lies of CDC Director Rochelle Walensky.

Read more & video(58:58): https://rumble.com/vx51p9-live-ukraines-secret-pentagon-bioweapon-labs-exposed-trump-hhs-alexander-sa.html

Pfizer’s own documents prove THEY KNEW their covid vaccines were not “safe and effective” … and they knew mRNA nanoparticles circulated throughout the body | NaturalNews.com

Thursday, March 10, 2022 by: Lance D Johnson

(Natural News) In late 2021, U.S. District Judge Mark Pittman ordered Pfizer to release all relevant data on their “covid-19 vaccine.” The Food and Drug Administration (FDA) tried to protect Pfizer, suggesting that the data be kept classified for the next twenty years. However, the courts ordered the speedy release of the information, demanding transparency for a product that has been used arrogantly and tyrannically to destroy people’s livelihoods and health.

Read more: Pfizer’s own documents prove THEY KNEW their covid vaccines were not “safe and effective” … and they knew mRNA nanoparticles circulated throughout the body — NaturalNews.com